Projekty obiektów magazynowych, przemysłowych, inwentarskich, usługowych, projekty budynków gospodarczych (konstrukcje stalowe, żelbetowe, hybrydowe, mieszane), a także budynki szkolne, kultury i użyteczności publicznej – to zaledwie kilka przykładów obiektów, których koncepcję opracowuje biuro projektowe Piotra Jóźwika. Firma podejmuje się ponadto sporządzania projektów budynków o mniejszych gabarytach (garaże, wiaty, zaplecze techniczne czy sanitarne), a także adaptacji już gotowych projektów. Zdobyte uprawnienia i doświadczenie sprawiają, że do biura mogą się też zwrócić inwestorzy, którzy poszukują kierownika budowy bądź inspektora nadzoru budowlanego.
– Oprócz przestrzegania przepisów dotyczących poszczególnych typów konstrukcji, kładziemy też duży nacisk na ich funkcjonalność, a także na harmonijne wkomponowanie budynków w zastane otoczenie. Dzięki temu wybudowane na podstawie opracowanych przez nas koncepcji architektonicznych obiekty umożliwiają bezproblemową eksploatację, jak również wyróżniają się wysoką estetyką – podkreśla Piotr Jóźwik.
Jednym z ważniejszych obszarów działalności firmy jest sporządzanie projektów obiektów magazynowych i budynków gospodarczych. Niezależnie od tego, czy są to konstrukcje stalowe, drewniane, żelbetowe czy hybrydowe (mieszane), warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które ułatwią wybór projektu.

Budynek gospodarczy: konstrukcja stalowe, żelbetowa czy hybrydowa?
Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pod pojęciem budynku gospodarczego rozumiemy „budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych”.
Jak widać, definicja ta jest szeroka, a przeznaczenie obiektu może być bardzo różne.
– Na etapie projektowania bardzo ważne jest, aby uwzględnić funkcję, jaką będzie pełnił budynek (magazyn, warsztat, garaż) oraz wymagany metraż całego obiektu i poszczególnych pomieszczeń. Kluczowe znaczenie mają tu kwestie takie jak ergonomia pracy i możliwość swobodnego przemieszczania się. Warto też zastanowić się, czy w przyszłości może być potrzebna rozbudowa lub zmiana układu pomieszczeń – również takie możliwości mogą zostać uwzględnione w projekcie konstrukcji budynku gospodarczego – wyjaśnia Piotr Jóźwik.
Podczas projektowania każdego obiektu sprawą najważniejszą jest zgodność z przepisami i wymogami formalnymi (warunki zabudowy, przepisy dotyczące ochrony środowiska czy wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego). Dotyczy to każdego rodzaju konstrukcji (drewnianej, żelbetowej, hybrydowej, stalowej). Konstrukcja budynku gospodarczego musi być zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania, a jeśli dana gmina nie dysponuje takim planem, to należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy.
– Takie dokumenty określają, czy w ogóle można rozpocząć budowę. Jeśli jest ona możliwa, to w Miejscowym Planie Zagospodarowania / w decyzji o warunkach zabudowy znajdziemy informację o tym, w jakiej postaci możliwa jest budowa (np. jak wysoki może być budynek i jaką funkcję może on pełnić) – mówi Piotr Jóźwik.

Kwestią, która tylko pozornie jest mniej ważna od zgodności z przepisami i funkcjonalności budynku jest jego wygląd. Estetyka i dopasowanie obiektu do otoczenia ma ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy budynek gospodarczy znajduje się na terenie posesji mieszkalnej.
– Możliwości dopasowania estetyki obiektu do otoczenia są ogromne, bo możemy zaprojektować budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej, żelbetowej czy drewnianej, dobierając materiały tak, aby jak najlepiej współgrały z otoczeniem, a przy tym były łatwe w utrzymaniu. Nie można też zaniedbywać aspektów związanych z kierunkami świata i dostępem do światła słonecznego. Wbrew pozorom ma to wpływ nie tylko na komfort pracy, ale także na rachunki za energię – podkreśla Piotr Jóźwik.

Inwestycja, jaką jest budowa obiektu gospodarczego, wymaga starannego zaplanowania. Zgodność z wymaganiami, jakie stawiane są tego typu budynkom przez przepisy, funkcjonalność, estetyka – powierzenie prac projektowych profesjonalistom sprawi, że obiekt będzie harmonijnie łączył te aspekty, w pełni odpowiadając na indywidualne potrzeby inwestora, a zarazem posłuży długo i niezawodnie.

Więcej informacji na stronie: https://www.projektowaniebudynkow.pl/

20-730 Lublin, ul. Kurpiowska 7, woj. lubelskie
tel. +48 501 083 712,