Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych – wymagania

Alnor – jeden z wiodących producentów w branży – opracował nowy, kompletny system wentylacyjny – SPIRAL®. To właśnie m.in. szczelność, jaką zapewnia, pozwala obniżyć wspomniane koszty eksploatacji.

Zagadnienie szczelności przewodów zostało poruszone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Zgodnie z nim (§ 153, pkt. 2.), kanały te powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm w tym zakresie. W Polsce najczęściej można spotkać się z kanałami wentylacyjnymi o klasie szczelności B (opisywanej jako “minimum dla przewodów wentylacyjnych”), jednak zgodnie z wymaganiami Norm Europejskich, coraz częściej stosuje się przewody o klasach szczelności C (“dla przewodów wentylacyjnych w instalacjach o zwiększonym poziomie ciśnienia”) oraz D (“dla systemów specjalnych, szczególnie dla instalacji o wyższych wymaganiach w zakresie higieny lub efektywności energetycznej”).

Ponieważ przewody te łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując tym samym właściwą wymianę powietrza w budynkach, ważnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze i montażu instalacji wentylacyjnej, jest właśnie szczelność przewodów, spełniająca odpowiednie wymagania.

Wysoka klasa szczelności kanałów wentylacyjnych ma istotne znaczenie dla efektywności energetycznej budynków. Szczelne kanały mają wpływ na sprawność instalacji i redukują straty energii związane z ucieczką ciepła z systemów wentylacyjnych. Ponadto, umożliwiają one również precyzyjną kontrolę nad obiegiem powietrza, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego oraz wysokiej jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia. Choć coraz częściej przeprowadzane są badania szczelności przewodów, niestety jednak czasem odbywają się one już po zakończeniu prac, co uniemożliwia wprowadzenie poprawek. Dlatego tak istotne jest, by wybrany system kanałów wentylacyjnych spełniał wymagania odpowiedniej klasy szczelności.

SPIRAL®system – sprawdzony, szczelny system wentylacyjny

SPIRAL® to system szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie zamocowaną gumową uszczelką EPDM. To właśnie ona zapewnia szczelne i trwałe połączenie przewodów. System dostępny jest w pełnym zakresie średnic – od Ø80, aż do Ø1250 mm. SPIRAL® spełnia wymagania klasy D szczelności kanałów wentylacyjnych (certyfikat nr 0103/07), zgodnie z normą PN-EN 12237.

Jakie jeszcze korzyści zapewnia SPIRAL®system?

Pozostałe zalety to m.in. szybki i łatwy montaż – dzięki wysokiej jakości fabrycznie zamocowanych uszczelek gumowych. Ich konstrukcja pozbawiona jest luźnych elementów, co gwarantuje odpowiednie ułożenie w kanale. Tak zaprojektowana i zamontowana instalacja zapewnia długotrwałą szczelność i nie wymaga już dodatkowych form uszczelnienia.

Możliwe jest idealne zamocowanie kształtki, bez najmniejszego nawet ryzyka powstania nieszczelności. System może być instalowany w każdych warunkach pogodowych i jest odporny na szeroki zakres temperatury (od -30˚ do +100˚C). Dodatkowo, wytrzymuje podciśnienie nawet do 3000 Pa oraz nadciśnienie aż do 5000 Pa.

Produkcja wszystkich elementów podlega stałej kontroli, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Na plus jest również estetyczny wygląd – a to szczególnie ważne w przypadku widocznych instalacji.

Jeszcze bardziej przyjazny dla zdrowia i środowiska

SPIRAL®system jest ponadto przyjazny dla środowiska i jeszcze bardziej korzystny dla naszego zdrowia – nie wymaga silikonów zawierających toksyczne rozpuszczalniki, przedostających się do wewnątrz kanału.

Więcej informacji na temat SPIRAL®system oraz pozostałych produktów firmy Alnor można znaleźć na stronie: https://www.alnor.com.pl/

05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10, woj. mazowieckie
tel. + 48 22 737 40 00,