Pokaż filtry
Filtrowanie i sortowanie
Efektywne i opłacalne zabezpieczenie pożarowe garaży jedno- i wielokondygnacyjnych to wyzwanie dla projektantów, szczególnie w metropoliach, gdzie dominuje ścisła zabudowa. Kiedy niezbędne jest zastosowanie...
Za bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych w największym stopniu odpowiadają materiały użyte do ocieplenia i okładziny zewnętrzne. Czym się kierować podczas ich doboru? Czym różni...
Instalacja bram przeciwpożarowych w dużych obiektach użyteczności publicznej, jak magazyny, centra logistyczne czy stadiony to nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo i funkcjonalność. To także...
Obiekty przemysłowe czy zakłady produkcyjne to miejsca, w których z uwagi na profil produkcji zachodzi duże ryzyko wybuchu pożaru. Przepisy ppoż. nakazują odpowiednie zabezpieczenia...
Innowacyjne systemy uszczelnień przepustów kablowych i rurowych gwarantują bezpieczeństwo ludzi i instalacji w trakcie codziennej eksploatacji dróg, mostów, lotnisk, przejść podziemnych i innych budowli...
Czasy PRL-u w Polsce, gdy budowało się dużo i w niskiej jakości, to już zamierzchła przeszłość. Dziś branża budowlana jest bardzo rozwinięta i musi...
Ochrona przeciwpożarowa budynków drewnianych, zwłaszcza zabytkowych i o dużej wartości historycznej, nastręcza spore trudności. Praktyka pokazała, że nie wystarczy wyposażanie tego typu obiektów w...
Hale przemysłowe i produkcyjne, centra handlowe, parkingi wielokondygnacyjne, garaże podziemne i inne wielkokubaturowe obiekty to miejsca, w których kwestie bezpieczeństwa regulowane są przez restrykcyjne...
Zapobieganie pożarom w centrach komputerowych, serwerowniach i obiektach zabytkowych jest często warunkiem, jaki stawiają ubezpieczalnie podczas podpisywania umowy. Systemy wykrywania pożaru pozwalają też na...

Przeciwpożarowa ochrona, zabezpieczenia