Pokaż filtry
Filtrowanie i sortowanie

Czasy PRL-u w Polsce, gdy budowało się dużo i w niskiej jakości, to już zamierzchła przeszłość. Dziś branża budowlana jest bardzo rozwinięta i musi sprostać nie tylko wysokim wymaganiom klientów, ale także surowym normom i przepisom, które mają zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Prawo jest szczególnie rygorystyczne jeśli chodzi o zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, zwłaszcza w tych miejscach, w których występują duże ruchy strukturalne (np. obszary górnicze, wysokie budynki, wieże, połączenia elementów stalowych i betonowych). Do wypełniania przeciwpożarowego dylatacji, które utrzymuje ognioodporność elementów w miejscach, gdzie są one przerwane lub oddzielone złączami, przeznaczony jest System Litaflex Vario Element, który znajdziemy w ofercie firmy PROTECTOR Sp. z o.o.

Ochrona przeciwpożarowa budynków drewnianych, zwłaszcza zabytkowych i o dużej wartości historycznej, nastręcza spore trudności. Praktyka pokazała, że nie wystarczy wyposażanie tego typu obiektów w instalacje automatycznej sygnalizacji pożarów, które – choć informują o wystąpieniu zagrożenia, to jednak nie usuwają problemu. Warto też pamiętać, że sama woda ma stosunkowo niską skuteczność gaśniczą, bo przeważająca jej część po prostu spływa po płonącym obiekcie, co generuje dodatkowe zniszczenia. Zdecydowanie lepiej można wykorzystać wodę, rozpraszając jej strumień. Oferowany przez firmę SUPO Cerber Sp. z o.o. system FOG, nie tylko wykrywa, ale i umożliwia gaszenie pożaru mgłą wodną wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Hale przemysłowe i produkcyjne, centra handlowe, parkingi wielokondygnacyjne, garaże podziemne i inne wielkokubaturowe obiekty to miejsca, w których kwestie bezpieczeństwa regulowane są przez restrykcyjne przepisy. Nakazują one m.in. stosowanie w budynkach systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, które często – z uwagi na dużą powierzchnię tych obiektów – są rozbudowane i złożone z wielu elementów.

Zapobieganie pożarom w centrach komputerowych, serwerowniach i obiektach zabytkowych jest często warunkiem, jaki stawiają ubezpieczalnie podczas podpisywania umowy. Systemy wykrywania pożaru pozwalają też na szybkie reagowanie, a tym samym wyeliminowanie zagrożenia. Zasysająca czujka dymu i ognia Cirrus HYBRID, dostępna w ofercie D+H Polska to urządzenie, które dzięki dwóm połączonym technologiom detekcji wykrywa szybciej i więcej typów pożarów niż urządzenia bazujące tylko na jednej technologii.