Gaszenie pożaru mgłą wodną – stałe instalacje gaśnicze
Instalacje gaśnicze wodne to najbardziej rozpowszechniony sposób na skuteczne gaszenie pożarów, a sama woda wykorzystywana jest w tym celu od zawsze. Badania pokazały, że rozpylenie wody do postaci mikroskopijnych cząsteczek (mgła wodna) ma o wiele skuteczniejsze działanie gaśnicze niż instalacje gaśnicze tryskaczowe lub zraszacze, co trudno przecenić zwłaszcza w ochronie przeciwpożarowej budynków drewnianych i zabytkowych.
– Systemy mgły wodnej niskociśnieniowej pozwalają nie tylko na szybkie odbieranie ciepła ze środowiska pożaru przez powierzchnię kropelek wody i ograniczeniu dostępu tlenu do środka ognia przez powstającą parę. Redukują one także ilość dymu, absorbują zawarte w nim cząstki stałe i wypłukują z niego wiele toksycznych gazów – wyjaśnia Tomasz Knapik z firmy SUPO Cerber Sp. z o.o..

Stałe instalacje gaśnicze mgłą wodną – detekcja
System mgły wodnej FOG firmy SUPO Cerber Sp. z o.o. składa się z czterech podstawowych zespołów. Pierwszym z nich jest zespół detekcji, który obejmuje układ zasilania pneumatycznego wraz ze wskaźnikami ciśnienia, zawór odcinający oraz dwie linie dozorowe wykonane z przezroczystej rurki PCV, która jest wypełniona gazem pod ciśnieniem znamionowym 3-4 bary. Dublowanie linii dozorowej zwiększa niezawodność stałej instalacji gaśniczej i  do minimum redukuje ryzyko fałszywego wysterowania urządzenia gaśniczego. Linie dozorowe rozprowadza się wzdłuż biegu dysz rozpylających oraz w miejscach kumulacji ciepła w przypadku zaistnienia pożaru. Taki typ konstrukcji gwarantuje, że nawet gdy ciśnienie nominalne w liniach dozorowych spadnie do 30%, zespół detekcji wciąż będzie działał poprawnie. Do wzrokowej kontroli ciśnienia służą manometry, a ewentualne małe ubytki ciśnienia w linii dozorowej są automatycznie uzupełniane przez zawór sterująco-różnicowy.
Układ zasilania wewnętrznego zespołu detekcji wraz z manometrami i zaworem pięciodrożnym zamontowany jest w sterowniku pneumatycznym Cerber.

 

system mgły wodnej supo cerberfot. SUPO Cerber Sp. z o.o.

 

System mgły wodnej – sterowanie
Sercem instalacji gaśniczej FOG jest sterownik pneumatyczny Cerber, który działa niezależnie od zasilania elektrycznego. Jego zadaniem jest otwieranie i zamykanie zaworów strefowych oraz sygnalizowanie ewentualnych zakłóceń w pracy i przesyłanie informacji do zespołów serwisowych. Wszystkie elementy sterownika zabudowane są w specjalnej, metalowej szafce, której wielkość każdorazowo dopasowywana jest do potrzeb. Centralka sterująca jest produkowana w wielkościach od 1 do 6 stref wyposażonych w te same zespoły sterowania. W jej bocznych ściankach umieszczone są konektory, do których podłącza się elastyczne przewody detekcyjne, sterownicze i zasilające oraz elektryczne przewody do nadzorowania i monitoringu.

Instalacje gaśnicze wodne – zespół zasilania wodnego i pneumatyki
Niezbędnym elementem wodnej instalacji gaśniczej jest zbiornik z wodą.
– Najczęściej ma on pojemność 10 m³, jednak ten parametr każdorazowo dobierany jest do potrzeb danego obiektu – wyjaśnia Tomasz Knapik. – Zapas wody w zbiorniku uzupełniany jest z sieci miejskiej lub innego źródła czerpalnego po uprzednim opróżnieniu hydroforu z gazu – dodaje.
W skład zespołu zasilania wodnego i pneumatyki wchodzi ponadto pompa spalinowa oraz cała armatura towarzysząca, czyli zawory, filtry wodne, wskaźnik poziomu wody ze sterownikiem mikroprocesorowym i systemem monitorującym oraz zbiornik AFFF z układem dozującym. Jako zespół zasilania pneumatycznego użyta jest sprężarka wraz ze zbiornikiem i reduktorem.

Dysze rozpylające – ochrona przeciwpożarowa budynków drewnianych
Końcowym elementem oferowanego przez firmę SUPO Cerber systemu mgły wodnej FOG jest zespół instalacji rurowej z dyszami rozpylającymi i zaworem strefowym sterowanym pneumatycznie.
– Na tym etapie projektowania stałej instalacji gaśniczej ważne są precyzyjne obliczenia hydrauliczne. Na ich podstawie dobieramy średnice rur rozprowadzających, wielkość, ilość i typ dysz niskociśnieniowych, a także ustalamy, jaka ilość wody jest potrzebna do celów gaśniczych. W związku z brakiem norm  i regulacji w tym zakresie przyjmujemy, że musi to być ilość wystarczająca na nieprzerwane zraszanie do czasu przybycia straży pożarnej– wyjaśnia Tomasz Knapik.

 

system mgły wodnej supo cerber system mgły wodnej supo cerberfot. SUPO Cerber Sp. z o.o.

 

Dobór średnic rur determinuje też dopasowanie dalszych elementów systemu, a więc odpowiedniego zaworu kulowego sterowanego pneumatycznie oraz – w przypadku urządzeń strefowych – zaworu spustowego, zamontowanego w rozdzielaczu głównym. Instalacja rurowa z dyszami rozpylającymi nie jest wypełniona wodą, dlatego należy stosować rury ocynkowane lub miedziane, które zapewniają ochronę antykorozyjną.
Za gaszenie pożaru mgłą wodną odpowiadają dysze rozpylające, które dobierane są w zależności od potrzeb danego obiektu oraz otoczenia (wewnątrz lub na zewnątrz budynku). Firma SUPO Cerber oferuje tu cztery typy urządzeń.
Dysza mgłowa strumieniowo-wirowa DML przeznaczona do zastosowań wewnętrznych łączy w sobie zalety rozpylaczy strumieniowych i wirowych. W praktyce oznacza to, że część cieczy płynie przez otwór wylotowy jako niezawirowana struga osiowa, a część jako zawirowana struga pierścieniowa.
– Można np. uzyskać rozkład gęstości strumienia cieczy w przekroju prostopadłym do osi strugi lub rozkład równomierny, który sprawdzi się szczególnie tam, gdzie istotna jest najkorzystniejsza wymiana ciepła i masy pomiędzy kroplami a otoczeniem – mówi Tomasz Knapik.
Na podobnej zasadzie działa wykonana z mosiądzu otwarta głowica mgłowa GMO, która posiada 6 mikrodysz rozłożonych po obwodzie stożka głowicy o nachyleniu 120° i kącie rozpylenia 60° oraz jedną dyszę położoną centralnie o kącie rozpylenia 20°. W zależności od potrzeb dostępne są tu dwa warianty: głowice GMO/P typu wirowego lub GMO/W typu strumieniowo-wirowego.
Na konstrukcji głowicy mgłowej typu otwartego bazuje też mosiężna głowica typu GMZ, która również posiada 6 mikrodysz rozłożonych po obwodzie stożka głowicy o nachyleniu 120° i kącie rozpylenia 60°. Do wyboru są głowice generujące mgłę wodną poprzez mikrodysze typu wirowego (GMZ/P) lub mikrodysze typu strumieniowo wirowego (GMZ/W).
– Ciekawym rozwiązaniem w tej głowicy jest zastosowanie zamka termicznego w oparciu o specjalnie zaprojektowany zawór, uruchamiany przez szklaną ampułkę. Ampułka jest elementem termicznym, który ma bardzo niski współczynnik RTI (wskaźnik czasu zadziałania) i może być ona wykonana dla różnych temperatur – podkreśla Tomasz Kanpik.
Dysze DML, GMO oraz GMZ posiadają filtr walcowy, który skutecznie chroni je przed zanieczyszczeniami.
Na nieco innej zasadzie działa mosiężna spiralna dysza mgłowa DMS, która zaliczana jest do dysz typu uderzeniowego, podobnych do zraszaczy lub dysz stosowanych w instalacjach gaśniczych tryskaczowych. Strugę mgłową uzyskuje się poprzez wprowadzenie w rotacje wypływającej z otworu dyszy wody, która następnie zostaje rozbita do postaci małych kropel na spirali, pełniącej rolę deflektora.
– Szerokie widomo rozpylenia i duży zasięg strugi mgłowej uzyskuje się w tym wypadku dzięki różnemu kątowi pochylenia ścianek spirali – mówi Tomasz Knapik.
Dysza mgłowa DMS sprawdzi się szczególnie w zastosowaniach zewnętrznych, bo duża energia kinetyczna wypływu sprawia, że struga mgłowa jest odporna na powiewy wiatru, a także na zanieczyszczenia i niesprzyjające warunki klimatyczne.

 

system mgły wodnej supo cerber system mgły wodnej supo cerberfot. SUPO Cerber Sp. z o.o.

 

Woda oraz instalacje gaśnicze wodne są powszechnie wykorzystywane do gaszenia pożarów, jednak dziś wiadomo już, że to nie ilość metrów szcześciennych wody decyduje o skuteczności, ale wielkość powierzchni styku cieczy ze strefą spalania, co prowadzi do szybszej wymiany ciepła wody z otoczeniem, a tym samym – do szybszego odebrania energii fazie płomieniowej.
Rozproszony do postaci mgły wodnej strumień wody jest obecnie najlepszym sposobem na ochronę przeciwpożarową budynków drewnianych (np. kościołów i dworków), obiektów przemysłowych (rozdzielni elektrycznych, elektrowni wiatrowych, linii produkcyjnych, silników i generatorów), jak również biur, hoteli, szkół, bibliotek, galerii i muzeów.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stornie: www.supo.com.pl

30-698 Kraków, ul. Kuryłowicza 119, woj. małopolskie
tel. 12 650 49 20,