Systemy mgły wodnej - wilgotność powietrza na optymalnym poziomie
Firma Sternal International już od 25 lat specjalizuje się w kompleksowej produkcji i instalacji systemów mgłowych, które skutecznie rozwiązują problemy z wilgotnością powietrza. Oferta obejmuje systemy mgły wodnej, które dopasowane są każdorazowo do potrzeb danej branży. Są to systemy nawilżające indywidualne pomieszczenia lub cały budynek, systemy zintegrowane z układem wentylacyjno-klimatyzacyjnym, systemy nawilżające dla procesów technologicznych, przeciwwybuchowe redukujące zapylenie przy przesypach biomasy i węgla czy zabezpieczające przed pożarem.
W procesie nawilżania można wykorzystać każdy dostępny rodzaj energii, od sprężonego powietrza, poprzez energię elektryczną, parę wodną, gorącą wodę, aż po bardzo tanie w eksploatacji nawilżacze gazowe.

 

systemy nawilżania powietrzafot. Sternal International

 

Systemy nawilżania powietrza dla przemysłu papierniczego i drukarni
Papier, którego naturalnym składnikiem jest drewno - żywy materiał - bardzo mocno reaguje na zmiany wilgotności. W ich efekcie zachodzi niekorzystne zjawisko pylenia, podczas druku powstają ładunki elektrostatyczne, pojawiają się problemy związane z falowaniem krawędzi arkuszu papieru, zmianą jego kształtu i wymiarów. Jak wyeliminować te niepożądane zjawiska, które przekładają się na obniżenie jakości produkcji, a jednocześnie na zwiększenie jej kosztów? Rozwiązaniem jest zastosowanie dobrze dobranego systemu nawilżania powietrza.
- Zapewni on stabilność wymiarową i kształtową obrabianego materiału, przyczyni się do zmniejszenia zużycia farb, lakierów i środków rozcieńczających, zredukuje zawartość pyłów i kurzu w powietrzu oraz ograniczy straty materiałowe obrabianych produktów - mówi Sandra Rajmer z firmy Sternal International.

Nawilżanie powietrza w przemyśle drzewnym, meblarskim i lakierniczym
Mechaniczna obróbka drewna w stolarniach i zakładach przemysłu drzewnego wiąże się z powstawaniem pyłów, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka oraz stwarzają ryzyko powstania pożaru lub wybuchu. Również w tym wypadku stężenie pyłów można skutecznie zredukować poprzez zoptymalizowane systemy nawilżania.
- Dzięki nim część atomizowanej wody odparowuje i wypiera tlen z chronionej strefy. Jest to zjawisko podobne do odczuwalnego latem wrażenia ciężkości powietrza w upalne, wilgotne dni. Jednocześnie para wodna obniża napięcie, zabezpieczając układ przed wyładowaniami elektrycznymi - wyjaśnia Sandra Rajmer.

 

systemy nawilżania powietrzafot. Sternal International

 

Systemy nawilżania sprawdzają się też w klejarniach i lakierniach, w których zachowanie odpowiednich parametrów powietrza, zwłaszcza jego wilgotności, jest podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego.

Wilgotność powietrza w przemyśle włókienniczym
Jakie mogą być skutki nieodpowiedniej wilgotności powietrza w przemyśle włókienniczym? Wysoki stopień zakurzenia i pylenia włókien, trudność z zachowaniem zadanych kształtów i barwy materiału, zrywanie i motanie się nici, duże napięcia elektrostatyczne, podwyższone ryzyko pożarów. Dlatego również w tej gałęzi przemysłu stosuje się systemy nawilżania powietrza, które nie tylko poprawiają jakość i wydajność produkcji, ale pozwalają też ograniczyć przestoje w pracy wynikające z awarii maszyn.

Nawilżanie powietrza w branży spożywczej
Oczywistością jest, że rośliny i produkty spożywcze są szczególnie wymagające jeśli chodzi o warunki przechowywania. Niewłaściwe parametry powietrza spowalniają procesy ukorzenienia i wzrostu sadzonek w szklarniach, zwiększa się też wówczas ryzyko chorób roślin i pojawienia się szkodników. W przypadku przechowywania warzyw i owoców na skutek zbyt niskiej wilgotności ich komórki otwierają się lub pękają. Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków w różnego rodzaju dojrzewalniach, a wszelkie odstępstwa od restrykcyjnych parametrów negatywnie wpłyną na walory smakowe i klasę produktów. Odpowiednia wilgotność powietrza ma też ogromny wpływ na jakość pieczywa, wyrobów cukierniczych, mięsa, jak również wewnątrz budynków inwentarskich.

 

systemy nawilżania powietrzafot. Sternal International

 

- W tego typu obiektach odpowiedni system nawilżania powietrza, który pozwoli utrzymać stały, wysoki poziom wilgotności, jest absolutnie niezbędny. Świetnie sprawdzają się np. nasze się zraszacze mgłowe, które poza tym, że doskonale nawilżają, posiadają również walory wizualne - komentuje Sandra Rajmer.

Systemy nawilżania powietrza w przemyśle tytoniowym
Producenci wyrobów tytoniowych doskonale wiedzą, jakie są skutki niewłaściwej wilgotności powietrza. Zbyt mała ilość wody w tytoniu oraz bibułkach papierosowych sprawia, że papierosy łamią się lub kurczą. Dlatego konieczne jest nawilżanie powietrza, które ponadto sprawia, że zostaje utrzymana odpowiednia waga tytoniu.

Właściwa wilgotność powietrza w przemyśle elektronicznym
Niski poziom wilgotności powoduje wzrost napięcia elektrostatycznego, które jest szczególnie niekorzystne dla procesów technologicznych w branży elektronicznej.
- Przy wilgotności na poziomie 55% przewodnictwo na powierzchniach materiałów i w powietrzu jest dostateczne, aby zapobiec wyładowaniom - wyjaśnia Sandra Rajmer.

 

systemy nawilżania powietrzafot. Sternal International

 

Zastosowanie instalacji automatycznej regulacji wilgotności powietrza nie tylko zabezpiecza produkowane wyroby przed wyładowaniami elektrostatycznymi, ale zapobiega też gromadzeniu się kurzu na elementach.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.sternal.com.pl

 

71-302 Szczecin, ul. Hoene Wrońskiego 25, woj. zachodniopomorskie
tel. 914873671, 509355006,