Nawilżanie niskociśnieniowe – system Sternal FOG
Jednym z flagowych rozwiązań z oferty firmy Sternal jest system Sternal FOG, składający się z dysz, do których doprowadzona jest woda i sprężone powietrze.

 

nawilżacze powietrza wysokociśnieniowe niskociśnieniowe i parowe nawilżacze powietrza wysokociśnieniowe niskociśnieniowe i parowefot. Sternal

 

Sprężone powietrze wprowadzone do dyszy tworzy podciśnienie, które otwiera zawór podciśnieniowy dostarczający właściwą ilość wody do dyszy. Taki typ konstrukcji pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie procesem nawilżania i uniemożliwia wyciek wody z dyszy. Po wprowadzeniu do dyszy odpowiedniej porcji wody, jest ona rozdmuchiwana w formie aerozolu. Dysza najnowszej generacji z modulowaną wydajnością od 2 do 7 litrów wykonana jest techniką CNC ze stali kwasoodpornej, co pozwala na stosowanie wody w każdej jakości, również zdemineralizowanej.
Szereg zabezpieczeń i udogodnień, a także brak elementów ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji, zapewnia sprawne działanie systemu. Sternal FOG posiada ponadto zabezpieczenie przed możliwością powstawania kultur bakteryjnych, zabezpieczenie przed wyciekiem wody, samooczyszczające się dysze; generuje niski poziom szumów oraz zapewnia niskie zużycie energii i bezobsługową pracę.
Duża elastyczność systemu Sternal FOG pozwala na pracę w różnych warunkach oraz rozbudowę instalacji o kolejne moduły. Wśród systemów niskociśnieniowych wyróżniamy: systemy kompaktowe, indywidualne oraz zintegrowane.

 

nawilżacze powietrza wysokociśnieniowe niskociśnieniowe i parowefot. Sternal

 

Wysokociśnieniowe nawilżanie powietrza – system Sternal FOG H
Nieco inaczej działają systemy nawilżania powietrza wysokociśnieniowe, w których specjalnej konstrukcji pompa spręża wodę do 70-75 bar (ciśnienie robocze systemu). Dysze wysokoprężne atomizują wodę, zmieniając ją w mgłę wodną, która odparowuje natychmiast i całkowicie dopowietrza bez udziału dodatkowej energii. System składa się z centrali sterującej, zespołu pompująco-filtrującego, czujników wilgotności, głowic wysokociśnieniowych, zaworów strefowych, filtrów wody 5 mikro i instalacji wodnej wysokiego ciśnienia.
Każda instalacja projektowana jest dla indywidualnych potrzeb i wymagań klienta, przy czym w każdym wypadku zagwarantowana jest wysoka wydajność nawilżania przy niskich kosztach eksploatacji systemu i niskie zużycie energii, wynoszące zaledwie 4 W na litr wody. Zaletami wysokociśnieniowych nawilżaczy powietrza jest też automatyczna regulacja wilgotności powietrza w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach, dokłada atomizacja wody, zapewniająca suchą pracę systemu, zabezpieczenie przed możliwością powstawania kultur bakteryjnych i stały poziom wilgotności powietrza zgodnie z warunkami ISO.

 

nawilżacze powietrza wysokociśnieniowe niskociśnieniowe i parowe nawilżacze powietrza wysokociśnieniowe niskociśnieniowe i parowefot. Sternal

 

System wysokociśnieniowego nawilżania powietrza Sternal pracuje bezobsługowo i zapewnia niski poziom szumów. Jest też bardzo elastyczny, pozwalając na prace w różnych warunkach oraz rozbudowę następnych modułów instalacji. Cała instalacja wraz z pompą może być wykonana ze stali kwasoodpornej lub też w innych konfiguracjach z pompy olejowej i rur wysokociśnieniowych poliamidowych.

Kanałowe wysokociśnieniowe nawilżanie powietrza
Sternal oferuje również nawilżanie powietrza wysokociśnieniowe kanałowe. Tradycyjne centrale AHU mogą być dostosowane do nawilżania wysokociśnieniowego, ponieważ można wykorzystać istniejącą sekcję kanałów z tacą kondensatu i drenażem. Często możliwe jest także wykorzystanie istniejącej automatyki. W przypadku wymiany nawilżaczy parowych na adiabatyczne niezbędne jest wydłużenie odcinka absorpcji np. poprzez dobudowanie dodatkowej sekcji kanału. Jak przekonują specjaliści z firmy Sternal, dostosowanie istniejących instalacji do wysokociśnieniowego nawilżania powietrza pozwala na znaczne oszczędności eksploatacyjne. Wydajność powietrza wynosi od 5000 m³/h (wydajność nawilżacza od 50 l/h).
System wymaga wody technicznej (osmotycznej), optymalne dostosowanie wydajności nawilżacza może zostać osiągnięte poprzez włączenie lub wyłączenie zespołu dysz oraz regulację stałego ciśnienia za pośrednictwem technologii przetwornicy częstotliwości.

 

nawilżacze powietrza wysokociśnieniowe niskociśnieniowe i paroweKanałowe nawilżanie powietrza / fot. Sternal

 

Nawilżanie parowe
Firma Sternal oferuje nie tylko systemy nawilżania powietrza własnej produkcji. Przedsiębiorstwo jest też przedstawicielem amerykańskiej firmy DRI STEEM, która od 1965 roku zajmuje się projektowaniem i produkcją systemów nawilżania parowego. Spośród szeregu rozwiązań wyróżnić możemy nawilżacze powietrza: elektryczne VLC, CRU, gazowe GTS, na gorącą wodę LTS oraz nawilżacze parowe STS. Systemy nawilżania DRI STEEM® są tak zaprojektowane, aby wymagały minimalnej obsługi serwisowej bądź nie wymagały jej wcale. Są proste w obsłudze i mogą być w pełni łączone z innym sprzętem HVAC i systemami zarządzania budynkiem  BMS. Intuicyjna i prosta w obsłudze automatyka pozwala idealnie dopasować układ nawilżający do wentylacyjnego oraz do potrzeb i wymagań użytkownika, a zakres regulacji wynosi od +/- 5% RH do +/-1% RH.
Nawilżacze powietrza elektryczne DRI STEEM mogą być zasilane zarówno wodą zmiękczoną, jak i zdemineralizowaną (DI/RO). Ich moc jest niezależna od jakości wody, co jest wadą nawilżaczy elektrodowych.
Nawilżacze gazowe efektywnie wykorzystują najtańsze źródło energii – gaz ziemny. Jest nim zasilany najnowszy nawilżacz parowy DRI STEEM – GTS, który w porównaniu do nawilżaczy elektrycznych, amortyzuje się już w ciągu ok. 2 lat, będąc niezawodnym i bezpiecznym sposobem na nawilżanie. GTS jest projektowany i testowany w kryteriach CEiAGA/CGA.
Tą samą niezawodnością, wszechstronnością i pewnością działania, co elektryczne nawilżacze powietrza DRI STEEM charakteryzują się też nawilżacze na gorącą wodę LTS. Są one skonstruowane ze stali kwasoodpornej, bez żadnych elementów czy podzespołów ulegających zużyciu i zapewniają bezproblemowe działanie oraz kompatybilność ze wszystkimi systemami zarządzania budynkami (BMS).
Ciekawą propozycją są też opłacalne w eksploatacji i bezpieczne systemy nawilżania parowego STS. Mogą być zasilane wodą każdej jakości (również całkowicie zdemineralizowaną), przy czym zasilanie woda zmiękczoną radykalnie zredukuje potrzebę usuwania kamienia oraz eliminuje całkowicie potrzebę serwisowania nawilżacza. Nawilżacze wymiennikowe produkują parę najwyższej jakości bez zanieczyszczeń i chemicznych środków uzdatniających wodę.
W sytuacji, w której do dyspozycji jest niewiele miejsca, sprawdzi się też rozwiązanie ULTRA-SORB, które zapewnia szybką i pełną absorpcję na odcinku określonym przez DRI STEEM. ULTRA-SORB może być zainstalowany bezpośrednio w centrali wentylacyjnej lub w kanale, w dowolnym miejscu, bez ryzyka rekondensacji. Odcinek absorpcji można skrócić nawet do 15 cm. Rury w ULTRA-SORB nie muszą być podgrzewane, co znacznie redukuje zużycie energii.
Część pary wodnej podawanej do układu absorpcyjnego w kanale ulega skondensowaniu i musi być odprowadzona do kanalizacji, a temperatura kondensatu często przekracza nawet 90°C. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, tak wysoką temperaturę należy zredukować. Służy do tego chłodnica kondensatu DRANE-KOOLER, przez którą odprowadzamy gorący kondensat do kanalizacji. W chłodnicy następuje domieszanie do gorącego kondensatu zimnej wody w takiej proporcji, aby temperatura była zgodna z normami. Taki układ pracuje w pełnej automatyce.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.sternal.com.pl

71-302 Szczecin, ul. Hoene Wrońskiego 25, woj. zachodniopomorskie
tel. 914873671, 509355006,