Odpowiednio nawilżone powietrze będzie korzystnie wpływało na jakość wykonywanej pracy. Regulowanie wilgotności w zakładach pracy jest możliwe tylko dzięki profesjonalnym systemom nawilżania, które przy wykorzystaniu energii, oczyszczają i nawilżają powietrze. W procesie nawilżania można wykorzystać każdy dostępny rodzaj energii – od sprężonego powietrza, poprzez energię elektryczną, parę wodną, gorącą wodę, aż do bardzo tanich w eksploatacji nawilżaczy gazowych i wykorzystujących przemianę adiabatyczną wody.
Każde z tych rozwiązań dostępne jest w ofercie firmy Sternal International specjalizującej się w kompleksowej produkcji i instalacji systemów nawilżających. Oferta firmy obejmuje systemy mgły wodnej, które dopasowane są każdorazowo do potrzeb danej branży. Są to systemy nawilżające indywidualne pomieszczenia lub cały budynek, systemy zintegrowane z układem wentylacyjno-klimatyzacyjnym, systemy nawilżające dla procesów technologicznych, przeciwwybuchowe redukujące zapylenie przy przesypach biomasy i węgla czy zabezpieczające przed pożarem.

 

nawilżacze przemysłowe sternal nawilżacze przemysłowe sternalfot. STERNAL INTERNATIONAL

 

Nawilżacze powietrza STERNAL znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu

Przemysł papierniczy i drukarnie
Papier produkowany jest z celulozy, która jest materiałem naturalnym, a więc mocno reaguje na zmiany wilgotności. W trakcie jego produkcji zachodzi niekorzystne dla człowieka zjawisko pylenia. Ponadto, mogą pojawić się problemy związane z falowaniem krawędzi arkuszu papieru, zmieniające jego kształt i wymiary  znacznie obniżające jego jakość. Odpowiednio dobrany system nawilżania powietrza pozwoli wyeliminować te zjawiska w całym cyklu produkcyjnym. Zapewni on stabilność wymiarową i kształtową obrabianego materiału, przyczyni się do zmniejszenia zużycia farb, lakierów i środków rozcieńczających, ograniczy straty materiałowe obrabianych produktów oraz, co niezwykle istotne dla zdrowia pracowników – zredukuje zawartość pyłów i kurzu w powietrzu.

Przemysł drzewny, meblarski i lakierniczy
Mechaniczna obróbka drewna w stolarniach i zakładach przemysłu drzewnego wiąże się z powstawaniem pyłów, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka oraz stwarzają ryzyko wybuchu pożaru. Stężenie pyłów można jednak skutecznie zredukować poprzez zoptymalizowane systemy nawilżania. Dzięki nim część atomizowanej wody odparowuje i wypiera tlen z chronionej strefy, obniżając napięcie  i zabezpieczając przed wyładowaniami elektrycznymi, wiąże pyły i kurz zwłaszcza najdrobniejsze frakcje, które są najtrudniejsze do wyeliminowania. Systemy nawilżania sprawdzają się także w klejarniach i lakierniach, gdzie zachowanie odpowiednich parametrów czystości i wilgotności powietrza jest wymaganym i podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu.

 

nawilżacze przemysłowe sternal nawilżacze przemysłowe sternalfot. STERNAL INTERNATIONAL

 

Przemysł włókienniczy
Występuje tu wysoki stopień zakurzenia i pylenia włókien, trudność z zachowaniem zadanych kształtów oraz barwy materiału, zrywanie i motanie się nici, a także duże napięcie elektrostatyczne i podwyższone ryzyko pożarów. W takich warunkach instalacja profesjonalnych nawilżaczy jest niezbędna. Dzięki nim poprawia się jakość i wydajność produkcji. Ograniczone są także przestoje w pracy wynikające z awarii maszyn.

Branża spożywcza
Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków w różnego rodzaju dojrzewalniach. Niewłaściwe parametry powietrza spowalniają procesy ukorzenienia i wzrostu sadzonek roślin, zwiększając ryzyko chorób i pojawienia się szkodników. Przechowywanie warzyw i owoców w niskiej wilgotności doprowadza ich komórki do otwierania się i pękania, a wszelkie odstępstwa od restrykcyjnych parametrów negatywnie wpływają na walory smakowe i klasę produktów. Odpowiednia wilgotność powietrza ma też ogromny wpływ na jakość takich produktów jak pieczywo, wyroby cukiernicze i mięso. Nawilżanie powietrza zapobiega psuciu się żywności, zachowując jej świeżość.

Przemysł tytoniowy
System nawilżania powietrza znajduje swoje zastosowanie także w przemyśle tytoniowym. Zbyt mała ilość wody w tytoniu oraz bibułkach papierosowych sprawia, że papierosy łamią się lub kurczą. Dlatego konieczne jest nawilżanie powietrza, które sprawia, że zostaje utrzymana odpowiednia waga tytoniu.

 

nawilżacze przemysłowe sternal nawilżacze przemysłowe sternalfot. STERNAL INTERNATIONAL

 

Przemysł elektroniczny
W branży elektronicznej wzrost napięcia elektrostatycznego jest szczególnie niekorzystny dla procesów technologicznych. Przy wilgotności utrzymującej się na poziomie 50-55% przewodnictwo na powierzchniach materiałów i w powietrzu jest dostateczne, aby zapobiec wyładowaniom i gromadzeniu się kurzu na elementach. Dlatego tak istotne jest właściwe nawilżanie pomieszczeń, które zagwarantuje odpowiednie warunki podczas produkcji sprzętu elektronicznego.  

Nawilżanie adiabatyczne wysokociśnieniowe to tani i skuteczny sposób nawilżania powietrza
Nawilżanie wodne wysokociśnieniowe wykorzystuje efekt przemiany adiabatycznej, i jest jednym z najtańszych rozwiązań do nawilżania powietrza, który powoduje jednocześnie chłodzenie powietrza, obniżając jego temperaturę o kilka stopni Celsjusza. Może więc z powodzeniem wspierać istniejącą instalację chłodzącą, generując dodatkowe oszczędności.
W jaki sposób działają nawilżacze wysokociśnieniowe?
Specjalnej konstrukcji pompa spręża wodę do ciśnienia około 75 bar, która przewodami wysokociśnieniowymi  doprowadzana jest do dysz, a te  atomizują ją w postaci mgły wodnej, która odparowuje do powietrza. Do odparowania nie potrzeba dodatkowej energii, a średnie jej zużycie kształtuje się na poziomie ok. 4W na litr wody, przez co system jest bardzo energooszczędny i tani w eksploatacji. Dodatkowo, jest on przystosowany do współpracy z wodą wodociągową, zmiękczoną lub też zdemineralizowaną.

 

nawilżacze przemysłowe sternal nawilżacze przemysłowe sternalfot. STERNAL INTERNATIONAL

 

Montując system nawilżania adiabatycznego, trzeba pamiętać, iż do prawidłowej jego pracy musi on być fachowo zainstalowany. Jest to oczywiste i bardzo ważne, gdyż — jak podkreślają znawcy — im lepiej rozmieszczone elementy wysokociśnieniowe, tym większe korzyści będziemy czerpać z jego działania.
Instalacja tego systemu jest przejawem dbałości o pracowników i o poprawę ich warunków pracy. To także jeden z kluczowych aspektów ubiegania się o dotacje z ZUS, który współfinansuje takie inwestycje.

Z ofertą firmy Sternal International Sp. z.o.o. można zapoznać się na stronie www.sternal.com.pl oraz zamówić bezpłatną ofertę na system nawilżania, każdy z  nich jest indywidualnie dopasowany do potrzeb zamawiającego.

71-302 Szczecin, ul. Hoene Wrońskiego 25, woj. zachodniopomorskie
tel. 914873671, 509355006,