Detektor optyczny oraz detektor z komorą mgłową
Oczywiste jest, że im wcześniej wykryjemy zagrożenie, tym prędzej możliwe będzie podjęcie działań zaradczych. Z myślą o szybkości i skuteczności zapobiegania pożarom angielska firma Protect Fire Detection PLC opracowała i opatentowała zasysającą czujkę dymu i ognia Cirrus HYBRID.
- Cirrus HYBRID to pierwsze urządzenie na rynku, które posiada zintegrowane dwie technologie detekcji: optyczną (Early Warning Smoke Detection) oraz komorę mgłową (Cloud Chamber Detection). To połączenie gwarantuje zarówno wczesną jak i bardzo dużą skuteczność wykrywania pożarów. Równocześnie sam detektor wykazuje dużą odporność na fałszywe alarmy wywoływane przez pył, kurz czy wodę – wyjaśnia Konrad Kowal, Senior Product Manager w firmie D+H Polska.
Czujka Cirrus HYBRID nieprzerwanie zasysa próbki powietrza do komory i – jeśli znajdują się w nim jakiekolwiek cząstki powstałe w wyniku rozkładu termicznego materiału – natychmiast je identyfikuje. Oznacza to, że ryzyko zostaje rozpoznane już w momencie podgrzewania materiału, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się dym. Dzięki temu można szybko wykryć pożar z niewidocznym dymem. Skala pomiarowa w komorze mgłowej podawana jest w cząstkach na cm3 i to ona odpowiada za detekcję „ognia”.
Z kolei detektor optyczny wykrywa widoczne produkty spalania, czyli cząstki tworzące dym. Skala pomiarów optycznych podawana jest w procentowym zaciem­nie­niu na metr (% obs/m).

Dwie technologie detekcji dla wyższej skuteczności
- Oba sposoby detekcji zawarte w czujce działają zupełnie niezależnie od siebie, a jednocześnie współdziałają razem dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów. Dzięki temu urządzenie bezbłędnie weryfikuje rzeczywiste zagrożenie, w odróżnieniu od popularnych czujników wyposażonych jedynie w detektory optyczne – podkreśla Konrad Kowal.
Połączenie w jednym urządzeniu dwóch technologii nie wiąże się jednak z wyższym stopniem skomplikowania pomiarów i trudnością ich odczytu przez użytkownika. Choć więc możliwe jest odczytywanie wyników pomiarów z detektorów na oddzielnych skalach (PPCC oraz % obs/m), to producent zdecydował się też na ułatwienia w tym zakresie. Dzięki połączeniu wartości z detektora optycznego oraz komory i wyrażaniu wartości w skali zwanej CFS (Combined Fire and Smoke), odczyty są bardzo precyzyjne, a jednocześnie nieskomplikowane. Skala oparta jest na równaniu integrującym zmierzone wartości PPCC i % obs/m = CFS i rozciąga się w zakresie od 1 do 1000 1 oznacza największą czułość, 1000 zaś – najmniejszą. Na skali można zaprogramować cztery niezależne progi alarmowe.
- Ich lokalizacja winna być uzależniona z jednej strony od odczytu wartości poziomu tła na skali CFS w monitorowanych środowiskach, a z drugiej – od wymaganej czułości detektora w konkretnych zastosowaniach produktu – mówi Konrad Kowal.

 

czujki dymu i ogniafot. D+H Polska

 

Cztery progi alarmowe dla różnych obiektów
W pomieszczeniach czystych, centrach komputerowych i serwerowniach, a także w miejscach szczególnie chronionych z racji prowadzonej w nich produkcji lub znajdujących cennych przedmiotów (np. archiwa, dzieła sztuki), konieczne jest zaprogramowanie bardzo wysokiej czułości (klasa A, zakres CFS = 1–150). W obiektach wysokich oraz takich, w których występują duże przepływy powietrza, przez co dym i ogień są trudne do wykrycia, wymagana jest standardowa czułość – klasa B, zakres CFS = 150–400. Z kolei w pomieszczeniach, w których utrudniona jest konserwacja (czujki punktowe) albo konstrukcja obiektu sprawia, że występują liczne rozjaśnienia i zacienienia pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (czujki liniowe), używa się czułość klasy C (zakres CFS = 300–600). Zakresy CFS = 600–1000 programuje się z kolei dla obiektów, w których występuje wysoka wartość tła dla cząstek ognia/dymu lub jako alternatywę dla czujek ciepła.
- Zasysająca czujka dymu i ognia Cirrus HYBRID jest prosta w instalacji i konfiguracji. Wszystkie parametry wyświetlane są na czytelnym, 7” wyświetlaczu LCD, przy czym możliwy jest też podgląd całego interfejsu poprzez sieć Ethernet. System można rozbudować o 6 kolorowych kamer IP i tym samym zyskać wizualizację całego obiektu – podsumowuje Konrad Kowal.

Zdarzenia pożarowe powinny być wykrywane zanim zdążą się rozprzestrzenić. Skuteczne detektory dymu i ognia pozwalają na natychmiastowe reagowanie, które ocala nie tylko ludzkie życie, ale także mienie.

Ze szczegółową ofertą firmy D+H Polska można zapoznać się na stronie: www.dhpolska.pl

 

51-180 Wrocław, ul. Polanowicka Północna 8, woj. dolnośląskie
tel. +48 71 323 52 50,