Okna oddymiające
Zagrożeniem dla osób przebywających w budynku w czasie pożaru jest nie tylko ogień, ale także dym i toksyczne gazy wydzielające się w trakcie procesu spalania. Ograniczają one widoczność, utrudniając ewakuację i działają drażniąco na drogi oddechowe. Dlatego tak ważne jest zastosowanie systemów wentylacyjnych, które umożliwią szybkie i skuteczne odprowadzenie dymu i gazów na zewnątrz budynku – w szczególności okien oddymiających.

 

systemy oddymiające gulajskifot. GULAJSKI

 

Funkcja okien oddymiających GULAJSKI realizowana jest poprzez odpowiedni system napędowo-sterujący, który w sposób systemowy doprowadza do otwierania i zamykania ruchomych segmentów okien oddymiających. Dobór napędu jest uzależniony przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy. Okna dymowe wyposażone w napęd elektryczny uruchamiane są na dwa sposoby: poprzez uruchomienie automatyczne, które następuje po przekazaniu sygnału z czujki dymu lub systemu SAP bądź przez uruchomienie ręczne – które następuje poprzez naciśnięcie przycisku alarmowego. Ważne jest to, aby praca systemu usuwania dymu była ściśle skoordynowana również z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zamontowanymi w obiekcie, m.in. stolarką otworową (bramy i drzwi przeciwpożarowe), czujnikami dymu czy hydrantami wewnętrznymi, np. marki Psofix – producenta specjalistycznych i atestowanych materiałów branży ppoż. i stolarki przeciwpożarowej.

 

systemy oddymiające gulajskifot. GULAJSKI

 

Okna oddymiające GULAJSKI posiadają również funkcję doświetlania pomieszczeń światłem naturalnym. Można je montować na dachach o spadku od 20 do 60 stopni. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego stosowany jest odpowiedni kołnierz. Oferta charakteryzuje się różnorodnością rozwiązań, dzięki czemu okna oddymiające można zintegrować z aluminium na elewacji lub na dachu z oszklonych paneli. Jako opcję można zastosować ponadto czujnik deszczu. Dodatkowo okna dymowe charakteryzuje wysoka estetyka, która jest zapewniona poprzez możliwość korzystania z małych napędów zainstalowanych równolegle do powierzchni okna.

 

systemy oddymiające gulajskifot. GULAJSKI

 

Klapy dymowe
Każdy budynek użyteczności publicznej powinien być również wyposażony w klapy oddymiające, które (podobnie jak okna oddymiające) mają wentylować pomieszczenia w trakcie pożaru oraz odprowadzać obciążające termicznie budynek ciepło, chroniąc w ten sposób znajdujące się wewnątrz mienie i samą konstrukcję przed zawaleniem. Dodatkową funkcją klap dymowych jest doświetlanie pomieszczeń naturalnym światłem. Klapy dymowe po zastosowaniu dodatkowych elementów sterujących mogą również pełnić funkcję wyłazu dachowego oraz służyć do codziennego wietrzenia pomieszczeń.

 

systemy oddymiające gulajskifot. GULAJSKI

 

Klapy dymowe montuje się na dachu budynku – bezpośrednio w jego konstrukcji lub na specjalnych cokołach. Klapy oddymiające GULAJSKI są przystosowane do montażu na dachy ze spadkiem do 10 stopni oraz na dachy płaskie. Funkcje klap dymowych oparte są na systemie napędowo-sterującym, który w sposób systemowy doprowadza do otwierania i zamykania ruchomych segmentów klap. Dobór napędu jest uzależniony przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy ppoż. Może być to napęd pneumatyczny, gdzie instalacja wykonana jest z rurek miedzianych, a centrala alarmowa wyposażona w dźwignię ręcznego wyzwolenia klapy lub napęd elektryczny wyposażony w centralę alarmową z akumulatorami, czujki dymu, przyciski ręcznego wyzwalania oraz okablowanie o odpowiedniej odporności na ogień i wysoką temperaturę. Klapy oddymiające GULAJSKI dostępne są w różnych opcjach wykonania. Stosuje się podstawy skośne lub proste z blachy stalowej ocynkowanej lub podstawy z laminatu poliestrowego o różnych wysokościach. Pokrycie skrzydła otwieranego wykonane jest z kopułek akrylowych lub poliwęglanowych jednowarstwowych, dwuwarstwowych, trzywarstwowych bądź z poliwęglanu wielokomorowego.

Najważniejszy parametr klap dymowych to powierzchnia czynna oddymiania. Jest ona wynikiem mnożenia powierzchni geometrycznej urządzenia (czyli wielkości powierzchni otworu w klapie dymowej) oraz współczynnika przepływu określającego stosunek przepływu rzeczywistego przez klapę dymową do przepływu teoretycznego. Powierzchnia czynna oddymiania zależy od wymiarów klapy dymowej i jest ściśle określana przez producenta. Może być dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie spojlerów, tzw. owiewników lub wiatrownic. Ten dodatkowy element zapewnia większy współczynnik przepływu aerodynamicznego klapy dymowej, przy zachowaniu tego samego wymiaru jej otworu, a tym samym zapewnia większą wentylację w sytuacji powstania pożaru.

Oddymianie klatek schodowych
Podstawą spełnienia przez budynek przepisów przeciwpożarowych jest zapewnienie mieszkańcom bądź pracownikom drogi ucieczki na wypadek pożaru. Bardzo często dla budynków wielokondygnacyjnych drogę ewakuacyjną stanowią klatki schodowe. Dlatego muszą być one odpowiednio oznakowane i wyposażone w skuteczny system oddymiania.

 

systemy oddymiające gulajskifot. GULAJSKI

 

Firma GULAJSKI jest producentem i wykonawcą systemów oddymiania klatek schodowych, a usługa w tym zakresie jest komplekowa i obejmuje produkcję, dobór i sprzedaż systemu, a następnie jego montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. System oddymiania klatki schodowej GULAJSKI składa się z centrali alarmowa wyposażonej w akumulatory, czujki dymu, przycisku ręcznego wyzwalania, okablowanie o wysokiej odporności na ogień i temperaturę, klapy oddymiającej oraz otworu napowietrzającego. Dobierany jest na etapie projektowania budynku lub może być zainstalowany w już istniejącym budynku. W tym celu firma GULAJSKI przeprowadza stosowne konsultacje z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz strażą pożarną, na podstawie których przygotowuje projekt i stosowną dokumentację dla nadzoru budowlanego. Wszelkie prace instalacyjne wykonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi „Odbiorów obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

Przy wyborze systemów oddymiania należy wybierać tylko profesjonalne, certyfikowane urządzenia, które posiadają wszystkie niezbędne atesty. Warto również współpracować z doświadczonymi wykonawcami, posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane na terenie Unii Europejskiej, tak jak firma GULAJSKI. To przyczyni się do zachowania bezpieczeństwa przebywających w budynku osób i pomoże uratować im życie w razie wybuchu pożaru.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: www.gulajski.pl

42-674 Kopienica, 1-go Maja 7e, woj. śląskie
tel. +48 (32) 720 63 91, +48 500 861 088,