Zagrożenia dla instalacji fotowoltaicznej

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej nie jest skomplikowana. Panele fotowoltaiczne pochłaniają promienie słoneczne, a następnie przetwarzają je na energię elektryczną. Taki system musi być jednak odpowiednio zabezpieczony. Mowa tu w szczególności o ochronie odgromowej. Wynika to z tego, że panele fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachach budynków. Oznacza to, że umiejscowione są one blisko miejsc narażonych na bezpośrednie działanie prądów piorunowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że panele zwykle zajmują dość dużą powierzchnię. W przypadku uderzenia pioruna może zatem dość do rozległych i kosztownych szkód. Dlatego tak ważny jest montaż skutecznego zabezpieczenia paneli przed wyładowaniami i przepięciami.

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Aby skutecznie zabezpieczyć instalację paneli fotowoltaicznych, konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych w postaci wykonania zewnętrznej instalacji odgromowej, wewnętrznej instalacji antyprzepięciowej oraz wyrównania potencjałów. Wszystkie te elementy stanowią najskuteczniejszą formę ochrony instalacji fotowoltaicznej. Kompleksowo chronią nie tylko samą fotowoltaikę, ale i dom wraz z domownikami. Pamiętać jednak trzeba, że instalacja odgromowa spełniać musi określone normy.

fot. ASKDOM 

Przestrzeń chroniona i odstęp izolacyjny

Od przestrzeni chronionej i odstępu izolacyjnego zależy, czy przeskoki iskrowe będą jedynie niegroźnym epizodem, czy rzeczywistym zagrożeniem dla paneli i całej instalacji fotowoltaicznej. Każda instalacja wyposażona jest w metalowe elementy, które narażone są na przeskoki iskrowe. Ich źródłem są zawory i przewody instalacji odgromowej. Dlatego najważniejsze elementy systemu paneli fotowoltaicznych powinny zawsze znajdować się wewnątrz przestrzeni chronionej. Dodatkowo pamiętać trzeba o zachowaniu bezpiecznego odstępu izolacyjnego między zwodami a elementami chronionymi.

Instalacja wyrównania potencjałów i ochrona przepięciowa

Chcąc zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną, nie można zapomnieć o instalacji wyrównania potencjałów. Jej zadaniem zapobieganie powstawaniu niekontrolowanych różnic potencjałów, które mogłyby wystąpić na elementach przewodzących systemu paneli fotowoltaicznych. Dzięki instalacji wyrównania potencjałów wszystkie urządzenia pracują w sposób niezakłócony. Poza tym jest to oczywiście także skuteczne zabezpieczenie przed pożarem, czy wybuchem. Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej gwarantują także ograniczniki przepięć. Ich najważniejszym zadaniem jest ochrona każdego urządzenia elektrycznego i elektronicznego przed powstaniem przepięcia w przypadku uderzenia pioruna. Trudno jest wyobrazić sobie bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych bez ochrony przeciwprzepięciowej. W połączeniu z instalacją odgromową stanowi skuteczną ochronę fotowoltaiki, urządzeń elektrycznych, domu i wszystkich domowników.

fot. ASKDOM 

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne warto dodatkowo objąć ochroną ubezpieczeniową. Mimo największych starań w zakresie ich zabezpieczenia niestety zawsze może dojść do ich uszkodzenia w wyniku zdarzeń losowych. Mowa tu choćby o pożarze, gradzie czy upadku drzewa. Ochronę części instalacji fotowoltaicznej obejmować może standardowe ubezpieczenie domu, jak np. elementy zamontowane na dachu, które obejmowane są ubezpieczeniem w ramach tzw. elementów stałych budynku. W przypadku instalacji fotowoltaicznej poza budynkiem konieczne jest wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. Warto w takim przypadku zwrócić uwagę na ubezpieczenie od stłuczenia paneli. Instalacja ustawiona np. w ogrodzenie jest dużo bardziej narażona na takie niebezpieczeństwo w porównaniu z instalacją na dachu budynku.

fot. ASKDOM 

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej jest niezwykle ważne. Dzięki temu uchronić można dom przed pożarem lub wybuchem w przypadku ewentualnego uderzenia pioruna bądź wystąpienia innego zdarzenia losowego. Poza tym pamiętać trzeba o ubezpieczeniu instalacji i domu. To dodatkowa ochrona w przypadku ewentualnych uszkodzeń lub awarii.

Artykuł sponsorowany
15-232 Białystok, Mickiewicza 32/22, woj. podlaskie
tel. 698 026 353,