Zastosowanie geokompozytów Griltex

Izolacja i drenaż składowiska odpadów dla elektrowni

We współczesnym budownictwie problem zapewnienia prawidłowego odwodnienia i izolacji przeciwwodnej konstrukcji, jest kluczowy wielu sytuacjach, np. przy budowie ścian podziemnych części budowli, posadzek na gruncie, zielonych dachów, tarasów, torowisk, zbiorników ścieków czy składowisk odpadów przemysłowych. Skuteczne i jednocześnie efektywne ekonomicznie rozwiązanie, polega na wbudowaniu właściwie dobranych materiałów geosyntetycznych. Gama dostępnych na rynku produktów jest obecnie niezwykle szeroka, o zróżnicowanych funkcjach i charakterystykach eksploatacyjnych, co niejednokrotnie utrudnia prawidłowe decyzje inwestycyjne.

Z praktycznego punktu widzenia, najlepszą miarą weryfikującą jakość i przydatność każdego produktu geosyntetycznego, jest stosowanie go na dużą skalę, w strategicznych projektach budownictwa, realizowanych przez poważnych inwestorów i renomowanych wykonawców.

Geokompozyty drenażowe w budowie składowisk odpadów przemysłowych
Inwestycjami tego typu są np. składowiska odpadów przemysłowych, które muszą spełniać surowe wymogi norm ochrony środowiska, wynikające między innymi z Dyrektywy IPPC 96/61/WE Unii Europejskiej, w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. W zagadnieniach regulowanych przez dyrektywę IPPC, obowiązują standardy BAT, czyli wymogi stosowania najnowszych osiągnięć technologicznych (dosłownie: Najlepszych Dostępnych Technik – ang. Best Available Techniques).
W Europie składowiska odpadów przemysłowych najczęściej towarzyszą elektrowniom wykorzystującym węgiel brunatny. Odpadem produkcyjnym tych elektrowni są popioły oraz gipsy powstające w procesach odsiarczania spalin, stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego i wymagających składowania z odpowiednim systemem zabezpieczeń. Najczęściej stosowanym elementem składowym takich systemów są geomembrany HDPE (z polietylenu wysokiej gęstości) oraz geokompozyty drenażowe.

 

schemat galabovoFig. 1. Ogólny schemat konstrukcji składowiska z zastosowaniem geokompozytu izolacyjno-drenażowego GXP DREN i geomembrany HDPE 

 

Jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Europie, opartych na węglu brunatnym, jest elektrownia AES Galabovo w Bułgarii, będąca inwestycją czołowego amerykańskiego koncernu energetycznego AES Corporation. Zastosowane w niej rozwiązania technologiczne w zakresie ochrony środowiska są bardzo skuteczne, co wiąże się także z przechwytywaniem olbrzymich ilości pyłów i popiołów (rocznie jest to około 3 mln ton gipsu i popiołów). Do składowania tych mas odpadów budowane są wielkopowierzchniowe składowiska, o pojemności aktualnie przewidzianej na 15 lat eksploatacji. Schematycznie konstrukcję składowisk elektrowni AES Galabovo przedstawiono na szkicu powyżej (Fig. 1).

Ważnym elementem konstrukcji składowisk odpadów przemysłowych jest efektywny system przechwytywania i odprowadzania wód opadowych infiltrujących przez warstwę przykrycia mineralnego. Na składowisku w Galabovie amerykański inwestor zdecydował się zastosować najnowsze rozwiązania geosyntetyczne w postaci tzw. geokompozytów izolacyjno-drenażowych. Są to materiały łączące w sobie funkcje ochronne, izolacyjne i odwodnieniowe.

Indywidualnie zaprojektowany produkt i jego innowacyjne rozwiązania
Spośród kilkudziesięciu dostępnych na rynku odmian geokompozytów drenażowych, inwestor wybrał materiał o ogólnej nazwie handlowej GXP Dren, produkowany przez GRILTEX Polska Sp. z o.o., w Suchym Lesie koło Poznania.  Przesądził o tym szereg cech wyróżniających GXP Dren, a w szczególności największa w Europie dostępna szerokość rolek tego typu wyrobu oraz specjalny, opatentowany zamek zatrzaskowy do szczelnego łączenia sąsiednich arkuszy. Zamek jest innowacyjnym rozwiązaniem, które ma bardzo konkretny wymiar ekonomiczny – ten unikatowy sposób łączenia o ponad 60 % zmniejsza straty materiału wynikające z tytułu tradycyjnego „zakładkowania” wbudowywanych w składowisko arkuszy. Pozwala także na znaczne przyspieszenie prac i zmniejszenie kosztów robót montażowych na budowie.

Duże znaczenie miała także gotowość producenta do indywidualnego dostosowania niektórych cech produktu do wymagań inwestora. W trakcie trwających ponad rok uzgodnień z inwestorem, obie strony stwierdziły, że GXP DREN ma jeszcze tak duży potencjał rozwojowy, że warto dokonać pewnych udoskonaleń w standardowej wersji produktu, tak aby jeszcze lepiej spełniał bardzo wysokie wymogi specyfikacji projektowej składowiska. W ten sposób powstał jeszcze doskonalszy produkt: geokompozyt drenażowy GXP DREN 1200 PLUS.

Geokompozyt GXP DREN 1200 PLUS składa się z następujących geosyntetyków: wodoszczelna membrana wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o grubości 1,2mm, łączona termicznie z geowłókniną polipropylenową z włókien ciągłych 140g/m2 na stronie wierzchniej oraz z geowłókniną polipropylenową 250 g/m2 od spodu (szczegóły na zdjęciach poniżej – Fig. 2. i Fig. 3.). Nowy geokompozyt jest odporny na związki chemiczne, grzyby i bakterie znajdujące się w gruncie lub w składowanych odpadach oraz jest całkowicie obojętny dla środowiska naturalnego.

     
geokompozyty grilltex geokompozyty grilltexFig. 2. Górna powierzchnia geokompozytu z włókniną polipropylenową z włókien ciągłych oraz dolna powierzchnia z włókniną polipropylenową 250g/m2

            
geokompozyty grilltex geokompozyty grilltexFig. 3. Szczelny sposób łączenia arkuszy geomembrany za pomocą opatentowanego zamka.

 

Uzupełnieniem powyższej listy cech wyróżniających GXP DREN 1200 PLUS na tle innych geokompozytów drenażowych, są wyniki testów laboratoryjnych prototypów nowej wersji geokompozytu, zaprojektowanej dla nietypowej specyfikacji sformułowanej przez inwestora. Testy, przeprowadzone w niezależnych, certyfikowanych laboratoriach zagranicznych, obejmowały sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie przy ponadnormatywnych naciskach 500 kPa oraz pomiary skuteczności drenażu przy bardzo małych wielkościach gradientu hydraulicznego. Oznaczone w badaniach doskonałe parametry wytrzymałościowe i drenujące, potwierdziły wysoką jakość nowego produktu i jego pełną przydatność do wbudowania na składowiskach odpadów elektrowni.

Bardzo istotnym wymogiem amerykańskiej firmy było oczekiwanie, aby dostarczony produkt gwarantował znaczne zwiększenie współczynnika tarcia pomiędzy geokompozytem a jego podłożem. Cel ten został osiągnięty poprzez dodanie dolnej warstwy z miękkiej geowłókniny polipropylenowej. Parametry geowłókniny dobrano tak, aby zapobiec przesuwaniu się przekrycia z geokompozytem GXP DREN 1200 PLUS ze skarp składowiska. W analizach wykorzystano także modelowanie numeryczne za pomocą specjalistycznego oprogramowania metody elementów skończonych (Fig. 4).

 

geokompozyty grilltexFig. 4. Fragment model numerycznego składowiska dla sprawdzenia stateczności skarp z geokompozytem izolacyjno-drenażowym dla różnych szorstkości powierzchni kontaktu geokompozytu z podłożem

 

Pomyślne wdrożenie
Budowa kwatery składowiska o powierzchni 315000 m2, rozpoczęła się w marcu 2016 r. i trwała do listopada 2017 r. (Fig. 5. i Fig. 6.). Jest to trzecia z kolei kwatera składowiska elektrowni AES Galabovo  i druga co do wielkości (największa ma powierzchnię ponad 500000 m2). Optymalna logistycznie realizacja tak dużego zamówienia przez firmę GRILTEX Polska, wymagała dostawy produktów geosyntetycznych w ponad 50 tzw. wysyłkach całopojazdowych. Równocześnie z dostawami wyrobu na budowę nowej kwatery, ten sam producent dostarczył latem 2017 r. ponad 50000 m2 podobnego geokompozytu izolacyjno-drenażowego (GXP Dren), który został wykorzystany do rekultywacji części największej kwatery w obiekcie. Firma GRILTEX Polska zadbała także o dostarczenie niezbędnych instrukcji montażowych i wytycznych składowania geokompozytu.
Walory techniczne geokompozytu GXP DREN 1200 PLUS i innych dostarczonych produktów geosyntetycznych, ściśle dostosowane do wymogów kontrahenta, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez AES Galabovo. Na sukces przedsięwzięcia złożyły się zarówno cechy zaoferowanych produktów geosyntetycznych, jak i gotowość firmy GRILTEX Polska do indywidualnego opracowania nowego produktu, wspartego odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi oraz symulacjami komputerowymi.

 

geokompozyty grilltexFig. 5. Widok budowanej kwatery składowiska AES Galabovo

geokompozyty grilltexFig. 6. Widok budowanej kwatery składowiska AES Galabovo

 

Obecnie trwają prace projektowe nad kolejną kwaterą składowania odpadów o podobnej wielkości, która powstanie dla AES Galabovo po roku 2023.

Ze szczegółami technicznymi i parametrami geokompozytów drenażowych GXP DREN 1200 PLUS oraz z przykładami innych zastosowań geokompozytów w geoinżynierii  i w budownictwie ogólnym, a także z całą ofertą firmy GRILTEX Polska Sp. z o.o., można zapoznać się na stronie: www.griltex.pl

 


Liczba odwiedzin: 39 | Data publikacji: 2018-03-13

Skontaktuj się z firmą


Chcesz zamówić produkt usługę tej firmy lub zapytać o więcej szczegółów?
Skorzystaj z formularza kontatowego poniżej:

Podobne artykuły


Firma Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski, działająca od 2005 roku, to biuro projektowe specjalizujące się w projektach infrastruktury komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (przepust, mały most) na obszarach miejskich i pozamiejskich. Firma specjalizuje się w wykonywaniu projektów budowlanych pod indywidualne zamówienia. O ofercie firmy, sukcesach i drodze rozwoju mówi jej właściciel, Paweł Jodaniewski.

16.08.2018 | Kontenery

Zakup lub wynajem pawilonów gastronomicznych czy kontenerów socjalnych to optymalne rozwiązanie dla wielu inwestorów poszukujących tymczasowego lokum, które wyeliminuje konieczność budowy obiektu na stałe związanego z gruntem. Jednocześnie w każdym z zastosowań – a więc zarówno w przypadku kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, jak i pawilonów gastronomicznych, wybrane rozwiązanie musi być solidne, komfortowe i wykonane z dbałością o estetykę, bo niezależnie od tego, co się w nim mieści, jest ono wizytówką właściciela. Jedną z branż, dla których właśnie te aspekty mają duże znaczenie, jest gastronomia. Kontenery imbiss i pawilony gastronomiczne, które zaspokoją najwyższe wymagania znajdziemy w ofercie firmy Polkon.

16.08.2018 | Ogrzewanie

Współczesny inwestor budując dom, stawia przede wszystkim na energooszczędność. To bardzo rozsądne podejście, które skutkuje wysokim komfortem i sporymi oszczędnościami w późniejszym użytkowaniu domu. Wielką rolę odgrywa tu odpowiednio dobrany system grzewczo-chłodzący (aby nie tylko zimą, ale także latem można było mieszkać w komfortowych warunkach). Jakie rozwiązanie wybrać? Z pomocą przychodzi firma FERIS, producent nowoczesnych pomp ciepła i mat kapilarnych.

Płyty budowlane to idealne rozwiązanie, kiedy zachodzi potrzeba zmiany wykończenia wnętrza, odświeżenia mebli lub budowy ścianek działowych. Często płyty te wymagają jeszcze dodatkowego wykończenia. Problem ten nie istnieje w przypadku uniwersalnych płyt budowlanych MPB – nowego produktu od firmy KRONOSPAN, które są wykończone dekoracyjnym laminatem i gotowe do montażu.

14.08.2018 | Termoizolacja

Ceny energii sukcesywnie rosną, co zmusza właścicieli nieruchomości do poszukiwania jak największych oszczędności w zakresie nakładów ponoszonych na ogrzewanie. Ten sam fakt dostarcza jednocześnie impulsów do rozwoju dla branży budowlanej, która musi zaoferować swoim klientom rozwiązania szyte na miarę potrzeb budownictwa energooszczędnego. Świetnym tego przykładem mogą być termomodernizacje budynków. Jednym z ich etapów, obok instalacji oszczędnego systemu grzewczego, jest termorenowacja ścian, stropów, posadzek i dachów. O tym, jakich materiałów używać do tego typu prac, odpowiadamy wraz z ekspertami z firmy Recticel Izolacje.

Statystyki GUS-u dotyczące wypadków przy pracy są zatrważające: w 2017 r. ponad 30% wszystkich urazów nastąpiło na skutek uderzenia w nieruchomy obiekt (np. z powodu upadku z wysokości). Równie często dochodzi do porażenia prądem, uderzenia w obiekt będący w ruchu, czy z powodu niewłaściwej obsługi narzędzi i maszyn. Wszystkie przyczyny wypadków na budowach mają jeden wspólny mianownik: to pośpiech i rutyna, które obniżają koncentrację i usypiają czujność pracowników. Jak je wyeliminować, skoro terminy gonią, a za ich niedotrzymanie grożą kary finansowe? Receptę znaleźli specjaliści z wypożyczalni maszyn budowlanych CRAMO, którzy swoją wiedzą o bezpieczeństwie na budowie dzielą się na spotkaniach organizowanych w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa”.

Zbiorniki hydroforowe doskonale sprawdzają się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Stosowane są również w instalacjach myjących i systemach nawadniających, a także do podnoszenia ciśnienia i dystrybucji, w systemach studni, deszczowniach, jak też do tłumienia uderzenia hydraulicznego i w instalacjach grzewczych. Pewność działania i trwałość tych rozwiązań uzyskiwana jest dzięki odpowiednim materiałom oraz niezawodnej konstrukcji, które zapewnić może tylko doświadczony producent.

Surowość aluminium i światło odbijające się w dużych przeszkleniach to znaki rozpoznawcze współczesnego budownictwa, które nawet ogromnym biurowcom nadają lekkości i wdzięku. Naprzeciw zmianom dokonującym się w architekturze muszą wychodzić producenci aluminiowych profili konstrukcyjnych, którzy dopasowują oferowane przez siebie rozwiązania do wymagań klientów. Tak właśnie działa firma Yawal S.A., która prezentuje nową wersję systemu drzwi przesuwnych DP 180 z innowacyjnym rozwiązaniem futryny dwu i trzyjezdniowej, dzięki której możliwe jest osiągnięcie doskonałych parametrów izolacyjności termicznej.

07.08.2018 | Stal, wyroby stalowe

Konstrukcje budowlane, maszyny, konstrukcje ciągów logistycznych, ciągi wentylacyjne, przemysł motoryzacyjny – to zaledwie wycinek branż, w których wykorzystywane są różnego rodzaju kształtowniki ze stali. Szeroki asortyment wyrobów ze stali w długościach handlowych lub profesjonalnie ciętych na wymiar oferuje firma INPOL-KRAK.

Dzisiejsze budownictwo mocno zmierza w kierunku budownictwa energooszczędnego. Dlatego w domach stosuje się rozwiązania, które zmniejszą ilość zużycia energii. Jednym z nich jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja. Zapewnia ona zdrowy klimat w domu i w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej pozwala znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu i instalacji rekuperacji?

07.08.2018 | Chemia budowlana

W ciągu ostatnich lat branża budowlana dokonała imponującego skoku naprzód, a impulsów do rozwoju wciąż dostarcza jej zarówno błyskawiczny rozwój technologii, jak i rosnące wymagania klientów. Świetnym przykładem tej ewolucji mogą być hydroizolacje fundamentów, hydroizolacje tarasów i balkonów czy ścian piwnic. Stosowane tradycyjnie masy bitumiczne z uwagi na swoje wady są w niektórych krajach (np. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii) stopniowo wypierane przez hydroizolacje reaktywne. Czym jest ta innowacyjna technologia i jak z jej wykorzystaniem można wykonać izolację balkonu, izolację ław fundamentowych czy izolację piwnicy zapytaliśmy ekspertów z firmy BOTAMENT®, która oferuje dwu- i jednoskładnikowe hydroizolacje reaktywne.

Analizatory i mierniki gazu czy analizatory spalin dla profesjonalnych zastosowań nie tylko pozwalają sprostać surowym przepisom związanym z ochroną środowiska. To także urządzenia, które pozwalają na zachowanie najlepszej efektywności spalania, kontrolę emisji oraz utrzymanie instalacji spalania na jak najwyższym poziomie. Urządzenia kierowane do przemysłu energetycznego znajdziemy w ofercie firmy MRU Sp. z o. o., która dostarcza przenośne i stacjonarne analizatory gazów spalinowych oraz inne przyrządy pomiarowe do stosowania w przemyśle energetycznym.

01.08.2018 | Chemia budowlana

Stabilny i trwały montaż ogrodzenia, słupka czy hustawki bez użycia betonu? Od teraz to możliwe! Takie rozwiązanie daje nam żywiczna masa montażowa QUIKSET®, dzięki której łatwo i szybko samodzielnie zamontujemy dowolny element w ziemi.

Profesjonalnie wykonany taras wymaga zastosowania zarówno odpowiedniego materiału tarasowego ( deska oraz legar), jak i właściwego systemu montażowego, na który składają się wkręty i akcesoria. To kluczowe czynniki, które decydują o powodzeniu inwestycji. Specjaliści SPAX Polska dzielą się wieloletnim doświadczeniem z zakresie dostarczania rozwiązań tarasowych na rynek i podpowiadają jak odpowiednio wykonać trwały i bezpieczny taras.

31.07.2018 | Grille, wędzarnie

Polacy kochają grillowanie. To idealna okazja, aby spotkać się z rodziną lub przyjaciółmi i zjeść pyszny posiłek na świeżym powietrzu. Dlatego wiele osób inwestuje w dobre grille, które będą służyły im przez kilka sezonów. Wśród najchętniej kupowanych są ekskluzywne grille gazowe marki Landmann.

27.07.2018 | Piece, kotły

Lato w pełni, więc ustał na chwilę medialny szum wokół jakości powietrza nad Polską. Ale przecież za kilka miesięcy burza rozpęta się na nowo. Może więc warto właśnie teraz, poza sezonem grzewczym, pomyśleć o tym, jak przyczynić się do poprawy jakości powietrza i wymienić stary, nieefektywny kocioł centralnego ogrzewania na nowy. A jeśli względy prośrodowiskowe nie są dostatecznym argumentem, to może względy ekonomiczne i praktyczne przeważą? Przecież kocioł na ekogroszek to dziś jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań, a technologiczne udogodnienia sprawiają, że obsługa zredukowana jest do minimum, co bardzo ułatwia codzienną eksploatację.

27.07.2018 | Składy budowlane

Firma Akces BK Sp. z o.o. na rynku budowlanym stała się rozpoznawalna dzięki zaprawom izolacyjno-wyrównującym Polytech (tzw. Styrobeton, a właściwie zaprawa cementowo-styropianowa), powstającym w procesie recyclingu granulatu styropianowego. W ciągu ostatnich 15 lat produkty te doskonale się sprawdziły, udowodniając swoją przydatność w budownictwie ze względu na trwałość i parametry użytkowe. Teraz przyszedł czas na kolejny krok w rozwoju technologii Polytech. Wraz z opracowaniem nowatorskiego rozwiązania, jakim są izolacyjne panele murowe Polytech Moduł System, firma Akces poszerzyła ofertę o projektowanie i budowę domów modułowych w technologii Polytech Moduł System.

27.07.2018 | Oświetlenie

Wśród zalet oświetlenia LED na pierwszym miejscu zazwyczaj wymieniane są długa żywotność i trwałość, wysoka energooszczędność oraz doskonała jakość świecenia. I choć te aspekty trudno przecenić, to warto też pamiętać o innych, m.in. o tym, że diody LED mają możliwość produkowania światła w wybranym kolorze bez konieczności stosowania filtrów, luster, odbłyśników. Efekt? Intensywne, nasycone kolory, a wraz z nimi niemal nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz z nowoczesnymi kinkietami LED w roli głównej. Znajdziemy je w ofercie firmy APM Morkom, która oferuje ponadto bogaty asortyment żyrandoli światłowodowych.

Efektywne klimatyzatory domowe z serii Etherea pracują na ekologiczny czynnik chłodzący R32, co pozytywne wpływa zarówno na domowników, jak też na całe środowisko. Nowoczesna technologia marki Panasonic zapewnia użytkownikom nie tylko wygodę użytkowania, ale przede wszystkim bezpieczne i ekonomiczne oczyszczanie powietrza.

27.07.2018 | Meble

Projektując domy i mieszkania, ludzie coraz częściej poszukują rozwiązań, które są unikatowe, wyjątkowe i będą odzwierciedlały osobowość właścicieli. Coraz większa eko świadomość i potrzeba bliskości z naturą sprawia, że współczesny inwestor kupuje meble wykonane z naturalnych materiałów – w szczególności z drewna. Dzięki temu zyskuje oryginalny, piękny i trwały na lata produkt. Decydując się na ręcznie robione meble drewniane klienci coraz chętniej współpracują z takimi firmami jak Parkieciarnia, które rozumieją potrzeby dzisiejszego inwestora. Co więcej, wykorzystują materiały z drugiego obiegu, np. drewno z rozbiórek, dając mu drugie, zupełnie nowe życie.

Hale stalowe to dobra inwestycja, kiedy firma potrzebuje budynku przemysłowego o wysokiej wytrzymałości i nowoczesnym wyglądzie. Ze względu na swoje zalety hale stalowe z okładziną z płyt warstwowych wygrywają z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak budynki murowane, oferując inwestorowi nieograniczone możliwości. Ważne, aby ich budowę zlecić doświadczonemu i certyfikowanemu producentowi, który kierując się profesjonalizmem i rzetelnością, wykona projekt według potrzeb i oczekiwań klienta.

25.07.2018 | Systemy budowlane

Projektowanie wnętrz obiektów komercyjnych bardzo często wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań. W takim wypadku producenci materiałów wykończeniowych często dokonują modyfikacji swoich produktów, by w pełni sprostać oczekiwaniom projektanta i inwestora. Dzięki temu wnętrza są nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne. Na przykładzie doświadczenia firmy BARWA SYSTEM (w branży funkcjonującej od 1994 r.) – producenta metalowych materiałów wykończeniowych (sufitów podwieszanych i okładzin ściennych) dowiedzmy się więcej o realizacji indywidualnych projektów.

Beton architektoniczny to obecnie jeden z najnowocześniejszych materiałów wykończeniowych. Z powodzeniem odnalazł się we wnętrzach współczesnych domów i mieszkań – w postaci okładzin na ściany czy blatów mebli. Teraz zajmuje on mocną pozycję wśród najgorętszych trendów w projektowaniu ogrodów i tarasów, a także w upiększaniu przestrzeni miejskiej.

19.07.2018 | Ogrzewanie

Wybierając powietrzną pompę ciepła do ogrzewania domu, trzeba dokładnie rozważyć, jakie urządzenie będzie dla nas najlepsze i zapewni komfort cieplny w budynku oraz ciągły dostęp do ciepłej wody użytkowej. Jakie urządzenie wybrać do dużego domu? Jaka pompa ciepła do mieszkania w bloku będzie najlepsza? Z pomocą przychodzi marka DIMPLEX, która od wielu lat dostarcza na rynek wysokiej jakości nowoczesne pompy ciepła.

Firmy z tej branży


Szukasz innej firmy z Twojej okolicy, która działa w tej branży? Poniżej przedstawiliśmy wybrane firmy z tej branży.
woj. śląskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. wielkopolskie
woj. podlaskie
woj. pomorskie
woj. mazowieckie
woj. dolnośląskie
woj. dolnośląskie
woj. łódzkie

Słowa kluczowe: geokompozyty drenażowe, geokompozyt, drenaż składowiska odpadów, zastosowanie geokompozytów,