Oczyszczalnia biologiczna zamiast przerobienia szamba

Gotowe przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków kosztują tyle, co zestawy do modernizacji zbiorników. Czy zestaw do modernizacji szamba składa się z takich samych elementów, co wyposażenie przydomowej oczyszczalni ścieków i za co odpowiada montowana w takich systemach dmuchawa?

Korzyści płynące z wymiany klasycznego szamba na oczyszczalnię biologiczną

Liczne korzyści ekonomiczne i ekologiczne, które generują przydomowe oczyszczalnie w porównaniu z szambem, sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na instalację tego systemu oczyszczania ścieków. Przypomnijmy najważniejsze atuty. Oszczędzamy zasób naturalny, bo oczyszczona woda ze ścieków może być używana do celów gospodarczych. Wspieramy ochronę środowiska dzięki procesowi naturalnego oczyszczania ścieków zamiast gromadzenia i drogiej utylizacji nieczystości. Poprawiamy własny komfort, inwestując w urządzenia bezwonne, które nie generują przykrych zapachów. Ponadto dzięki niewielkim gabarytom i cichej pracy w łatwy sposób wkomponujemy je harmonijnie w przestrzeń wokół domu. Podnosimy więc wartość nieruchomości. Przy zakupie oczyszczalni możemy skorzystać z dofinansowań. Ponadto inwestycja zwraca się szybko dzięki zdecydowanie niższym kosztom eksploatacji. Eliminujemy konieczność opróżniania zbiornika co kilka tygodni przez profesjonalne firmy asenizacyjne.

Gotowe moduły do modernizacji szamba

Dzięki gruntownej analizie, jesteśmy w stanie zauważyć, że na rynku są dostępne nie tylko gotowe wyroby, czyli zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także moduły pozwalające na modernizację szamba poprzez ich umieszczenie w istniejącym już zbiorniku. Gdy przyjrzymy się dokładniej takim rozwiązaniom do przeróbki szamba na oczyszczalnię biologiczną, zauważymy, że są one kuszące, ale mają swoje wady. Zestawy do modernizacji istniejących szamb mogą okazać się droższe w zakupie niż gotowe przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Warto też zauważyć, że certyfikacja tego typu urządzeń pozostawia kilka kwestii nierozwiązanymi, o czym wspomnimy w dalszej części artykułu. 

Przeróbka szamba ekologicznego na oczyszczalnię biologiczną – kiedy możliwa jest taka modernizacja?

Myśląc o modernizacji, zwykle rozważamy dwie opcje – wykorzystanie tego, co mamy lub instalację nowego systemu. O to, czy można i czy warto modernizować na bazie gotowych zestawów, pytamy eksperta od ekologicznych technologii oczyszczania ścieków – Radosława Wojciechowskiego z firmy Eko House, która jest dystrybutorem przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT.

Czy można?

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków nie może zostać dopuszczona do obrotu na terenie UE, jeżeli nie otrzyma odpowiedniej certyfikacji. Każda taka technologia wymaga zbadania zgodności z wytycznymi zawartymi w normie EN-12566-3. Są tam m.in. wytyczne dotyczące zbadania zbiornika, np. jedną z tych wytycznych są testy na szczelność zapewniające brak wycieków. Zbiornik po starym szambie nie przechodzi takich badań, ponieważ jest już zainstalowany na działce inwestora. Z tego względu, interesując się gotowym zestawem do modernizacji szamba na oczyszczalnię, polecam wprost dopytać producenta, czy posiada odpowiednią dokumentację potwierdzającą, że urządzenie jest zgodne z normą, a także samodzielnie przeanalizować udostępnione dokumenty. 

Czy warto?

Biorąc pod uwagę, że ceny zestawów do modernizacji szamb na przydomowe oczyszczalnie ścieków są zbliżone do kosztów, z jakimi należy się liczyć, nabywając gotową biologiczną oczyszczalnię ścieków, gdzie certyfikacja wyrobu jest jasna i klarowna, uważam, że modernizacja za pomocą wkładu do szamba z wielu względów może okazać się nieopłacalna.

Radosław Wojciechowski

 Doradca Techniczny, Eko House Technologie Ekologiczne

Gotowe wkłady do modernizacji szamba – problem z certyfikacją

W przypadku prób przeróbki szamba na oczyszczalnię biologiczną przy pomocy wkładów do szamb często dochodzi do sytuacji, w których wydawane są nieprawidłowe deklaracje właściwości użytkowych. Na przykład, decydując się na zakup wkładu do szamba o określonej nazwie, na przykład „X”, nabywca może otrzymać deklarację właściwości dotyczącą zupełnie innego urządzenia, nazwanego „Y”. Taka pomyłka może zostać wykryta podczas kontroli przeprowadzonej przez urzędnika gminnego, co ujawni, że zainstalowane urządzenie różni się od tego, które zostało zgłoszone w dokumentacji do pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji system będzie traktowany jak tradycyjne szambo, co implikuje konieczność wywozu nieczystości w ilości odpowiadającej zużyciu wody.

Wkłady do szamb a normy unijne dla oczyszczalni biologicznych

Z opracowań, na przykład opinii Instytutu Techniki Budowlanej, wynika, że wkłady do szamb nie są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, co oznacza, że nie spełniają one unijnych wymogów dotyczących biologicznych oczyszczalni ścieków. Norma ta wyraźnie stanowi, iż nie ma możliwości wykorzystania zamontowanych w gruncie, gotowych zbiorników bezodpływowych jako korpusu przydomowych oczyszczalni ścieków, ze względu na ich pierwotne przeznaczenie, a dodane moduły czy dostawki biologiczne tego nie zmienią. Zatem przeróbka szamba na oczyszczalnię biologiczną w ten sposób się nie opłaca. A co warto zrobić ze starym zbiornikiem po szambie?

Jakie są możliwości przy wykorzystaniu zbiornika starego szamba na bezzapachowe oczyszczalnie ścieków?

Jednym z rozwiązań jest modernizacja całego systemu, wykorzystując stare szambo jako zbiornik do gromadzenia ścieków oczyszczonych i ich ponowne wykorzystanie do nawadniania roślin ozdobnych w naszym ogrodzie. W takim rozwiązaniu bezodpływowy zbiornik poprzedza się kompaktową oczyszczalnią, która nie zajmuje dużo miejsca, jak na przykład VH6 PREMIUM o średnicy całkowitej zaledwie 140 cm. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywa się grawitacyjnie do zbiornika, skąd przy pomocy pompy można je odprowadzić dalej do środowiska naturalnego. Szczelne szambo idealnie nada się na zbiornik retencyjny do bezwonnych ścieków oczyszczonych, a same ścieki oczyszczone przez wysoką zawartość biogenów, będą idealnym płynnym nawozem dla naszego ogrodu. 

 Radosław Wojciechowski

 Doradca Techniczny, Eko House Technologie Ekologiczne

Jak wykorzystać zbiornik po szambie przy wymianie na przydomową biologiczną oczyszczalnię i czy taki system może być bezzapachowy?

Jak już wspomniano powyżej, wymiana systemu zagospodarowania ścieków nie musi oznaczać całkowitej rezygnacji ze zbiornika bezodpływowego. Można wykorzystać go w bezpieczny i opłacalny sposób. Poniżej przedstawiamy szerzej dwie możliwości przeróbki szamba przy budowie oczyszczalni biologicznej.

Zbiornik retencyjny do nawadniania roślin z wykorzystaniem starego szamba

Jeśli przydomową oczyszczalnię biologiczną zainstalujemy przed dawnym zbiornikiem, możemy użyć go do zbierania oczyszczonych ścieków. Dzięki działaniu napowietrzonego osadu czynnego w bioreaktorze uzyskujemy wodę pościekową bogatą w substancje mineralne, którą możemy zastosować do nawadniania ogrodu i odżywiania naszych roślin. To oszczędność zasobów naturalnych i redukcja kosztów pozyskania nie tylko samej wody, ale i środków do pielęgnacji roślin.

Oczyszczalnia wolna od przykrych zapachów

Jeżeli chcemy, żeby nasz system był całkowicie bezzapachowy, musimy wyeliminować możliwość gnicia ścieków surowych. Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH wykorzystuje w tym celu napowietrzanie za pomocą dmuchawy. By ścieki nie gniły i nie wydzielały nieprzyjemnych zapachów, należy przy projektowaniu systemu pominąć osadnik wstępny. Z tego powodu, chcą zapobiec nieprzyjemnym zapachom, oczyszczalnię biologiczną powinniśmy umieścić przed zbiornikiem starego szamba, a nie za zbiornikiem. 

Posadowienie kompaktowej bezzapachowej oczyszczalni biologicznej w zbiorniku po szambie

Drugą opcją wykorzystania zbiornika po szambie jest montaż całej oczyszczalni w jego wnętrzu. Oczywiście najpierw musimy sprawdzić gabaryty zbiornika oraz parametry pracy planowanej oczyszczalni. Bierzemy pod uwagę produkcję dobową ścieków w naszym gospodarstwie domowym, z którymi oczyszczalnia musi sobie poradzić. Wspomniana już w tym artykule oczyszczalnia VH6 PREMIUM, którą przewiduje się do obsługi od 2 do 6 osób, z uwagi na wymiary (180 cm wysokości, 140 cm średnicy) może zmieścić się do zbiornika po starym szambie. 

Technologia wykorzystana w działaniu przydomowej biologicznej oczyszczalni, która świetnie zastąpi szambo

Przypomnijmy więc, że zamiast przerabiania szamba na oczyszczalnię biologiczną poprzez gotowe zestawy, warto wypróbować kompaktowe, bezwonne i korzystne cenowo biologiczne oczyszczalnie ścieków. Technologia ta ma wiele zalet i generuje oszczędności.

Prosta konstrukcja, duże oszczędności, ochrona środowiska

Napowietrzanie oraz przepompowywanie ścieków i osadu czynnego realizuje kompresor (dmuchawa). W urządzeniu nie ma więc elementów pod napięciem i skomplikowanej elektroniki. Dzięki wysokiej skuteczności urządzenia oczyszczone ścieki mogą trafić zarówno do wód powierzchniowych, jak i zostać rozsączone w gruntach (wykorzystując np. studnie chłonne, tunele rozsączające czy drenaże). Co więcej, cały zestaw składa się z tylko z jednego zbiornika, czyli jest to urządzenie bez osadnika gnilnego, zajmujące mało miejsca. Ta zaawansowana technologia przekłada się na szybki okres zwrotu środków z inwestycji.

Zamień szambo na przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków, która rok w rok generuje oszczędność

Odpowiednio dobrana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków będzie od użytkownika wymagała odpompowania średnio raz do roku. Przy tym samym obciążeniu, szambo ekologiczne może wymagać opróżnienia raz, a czasami nawet dwa razy w miesiącu! Generuje to wysokie koszty wywozu nieczystości płynnych w porównaniu do biologicznej oczyszczalni i z perspektywy użytkownika jest nieopłacalne. Można powiedzieć, że eksploatator przydomowej oczyszczalni cieszy się oszczędnościami, bo ogranicza potrzebę odpompowywania urządzenia do minimum, natomiast właściciel szamba ponosi koszty opróżniania, które co roku są coraz wyższe.

Skorzystaj z dofinansowania i obniż koszty inwestycji do minimum

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków to urządzenia zgodne z normą i spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska co powinna potwierdzać deklaracja właściwości użytkowych dołączona do każdego takiego urządzenia wprowadzonego do obrotu na terenie Polski. Dzięki wysokiej skuteczności redukcji zanieczyszczeń, potwierdzonej tym dokumentem, inwestor może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu gminy lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkość dofinansowania oraz warunki, jakie należy spełnić, wyznacza instytucja, która przyznaje dotacje. Dla przykładu obecnie w gminie Świecie dofinansowania mogą wynosić nawet do 10 tys. zł. Na początku 2024 roku dzięki inicjatywie WFOŚiGW w Katowicach na terenie województwa śląskiego można było liczyć na zwrot kosztów inwestycji do 8 tys. zł.

Dowiedz się więcej i wypróbuj biologiczną oczyszczalnię u siebie

Chcesz poznać więcej porad eksperta dotyczących przeróbki szamba na oczyszczalnię biologiczną? Szukasz najkorzystniejszego systemu dla Twojej rodziny? Zapraszamy do kontaktu z doradcami Eko House.

Szczegóły znajdziesz na stronie https://ekohouse-oczyszczalnie.pl

62-330 Nekla, ul. Jana Nowaka 6 lok. 3, woj. wielkopolskie
tel. 603 310 919, 609 406 147,