Jakie pomiary elektryczne co 5 lat?

Aby mieć pewność, że wszystko jest zgodne z prawem, nasze działania muszą być oparte na solidnych fundamentach. Jak mówią przepisy, do pomiarów elektrycznych wykonywanych co 5 lat należą: „badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.” Wytyczne te zawarte są w art. 62. Prawa budowlanego (rozdział 6), który definiuje zakres kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., Dz.U. 2024.725 t.j.). Sprawdzamy więc, czy wszystkie elementy instalacji elektrycznej działają poprawnie i czy jesteśmy odpowiednio chronieni od porażeń.

Inne terminy pomiarów

Warto także pamiętać, że w ustawie znajduje się zapis o konieczności wykonania przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej oraz stanu technicznego budynku i jego otoczenia „co najmniej raz na 5 lat”, czyli pomiary elektryczne mogą być wykonywane co 5 lat, ale w praktyce okazać się może, że tych przeglądów będzie więcej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników budynków wprowadzono także zapis, który mówi, że w razie wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jak powodzie, podtopienia, intensywne wyładowania atmosferyczne czy huraganowe wiatry, które mają wpływ na elektrykę, kontrola musi odbyć się natychmiast po unormowaniu się sytuacji pogodowej.

Fot. PERANEK – pomiary elektryczne co 5 lat

Kto jest zobowiązany do zlecenia cyklicznych pomiarów?

Każdy właściciel lub zarządca budynku powinien pamiętać o cyklicznych przeglądach. Mówi o tym jasno art. 62. ust. 1 pkt 2. Znajdziemy tam zapis stanowiący, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do przeprowadzania okresowych kontroli instalacji elektrycznych co najmniej raz na 5 lat. W przypadku domów jednorodzinnych obowiązkowe są przeglądy instalacji przed oddaniem domu do użytku oraz co roku przez pierwsze 5 lat. Właściciele tego typu nieruchomości są wedle zapisu art. 62. Prawa budowlanego zwolnieni z przeglądów co 5 lat. Jednak warto przyjrzeć się z uwagą temu, jakie są ogólnoprzyjęte wytyczne kontrolne, by zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny oraz w uzyskać odszkodowanie z polisy w przypadku poniesienia szkód.

Dlaczego to takie ważne?

Pomiary elektryczne wykonywane co 5 lat lub częściej są istotne z najprostszego powodu. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo! Regularne kontrole instalacji elektrycznych pozwalają na bieżąco wykrywać wszelkie nieprawidłowości, zanim te staną się poważnym zagrożeniem. Nikt przecież nie chce niespodzianki w postaci pożaru spowodowanego zwarciem, prawda? Ponadto bez stałego dostępu do prądu trudno byłoby nam wykonywać większość codziennych czynności. Jest też i druga strona medalu. Brak przeglądów w odpowiednim terminie uznane jest za wykroczenie i skutkuje naliczeniem kar finansowych.

Fot. PERANEK – kontrola instalacji elektrycznej co 5 lat

Komu zlecić wykonanie pomiarów elektrycznych?

Zgodnie z przywoływanymi wyżej zapisami ustawy o prawie budowlanym prace kontrolno-pomiarowe i protokoły pokontrolne powinni wykonywać fachowcy legitymujący się stosownymi uprawnieniami budowlanymi w danej specjalności, czyli, jak mówią przepisy – „osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.” To uprawnienia typu SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) w kategorii eksploatacji (E) i dozoru (D) weryfikowane co 5 lat.

Jaki powinien być efekt prac kontrolnych?

Pomiary elektryczne co 5 lat mają przede wszystkim chronić przed niebezpieczeństwem zwarć, spięć, przeciążeń sieci, pożaru, braku izolacji przewodów, porażenia prądem, braku uziemienia. W efekcie oględzin i pomiarów wykonywanych przez specjalistów otrzymujemy szczegółowy protokół z wnioskami pokontrolnymi, a w sytuacji zdiagnozowania usterek, także listę problemów do naprawy. Dokumentacja pomiarowa dołączana jest do księgi budynku. Warto wybrać takich specjalistów, którzy obok weryfikacji stanu instalacji, dokonają także kompleksowych napraw lub modernizacji.

Fot. PERANEK – prace kontrolno-pomiarowe

Prace kontrolno-pomiarowe PERANEK – wybierz 40 lat doświadczenia

Jeśli szukasz profesjonalistów, firma PERANEK z Warszawy jest do Twojej dyspozycji na terenie całego województwa mazowieckiego Specjalizują się oni w pracach kontrolno-pomiarowych, zapewniając kompleksowe usługi w zakresie sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznych. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i wykwalifikowanemu zespołowi PERANEK gwarantuje precyzję i bezpieczeństwo przeprowadzonych raz na 5 lat pomiarów elektrycznych. Co obejmuje usługa?

  • Pomiary rezystancji kabli
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary instalacji odgromowych
  • Badania wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary natężenia oświetlenia
  • Protokół z wnioskami pokontrolnymi
  • Prace naprawcze (jako osobna wycena)

Jakość i rzetelność firmy PERANEK potwierdzają nagrody – Diamenty Forbesa i Gazela Biznesu

Dynamiczny i konsekwentny rozwój rodzinnej firmy przynosi zespołowi Marcina Peranka liczne wyróżnienia. W 2023 roku firma została doceniona w prestiżowym rankingu Pulsu Biznesu i dołączyła do grona najbardziej dynamicznych małych i średnich firm w Polsce. W marcu 2024 roku zasłużonym urodzinowym prezentem na 40-lecie firmy było włączenie przedsiębiorstwa do ekskluzywnego grona najbardziej dynamicznych małych i średnich firm w Polsce w rankingu Diamenty Forbesa 2024 w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w województwie mazowieckim.

Fot. PERANEK – Gazela Biznesu 2023 i Diament Forbesa 2024

Wszystkie instalacje pod kontrolą z firmą PERANEK

Obok pełnej pomocy w realizacji inwestycji jako generalny wykonawca oraz podwykonawca prac elektroinstalacyjnych, a także prac pomiarowych, firma PERANEK buduje swoje doświadczenie również jako generalny wykonawca robót budowlanych wielobranżowych oraz w branży budowy serwerowni stacjonarnych i mobilnych, o czym więcej przeczytać można na stronie www.serwerownie.com.pl

Fot. PERANEK – budowa serwerowni i zakład instalacji elektrycznych

W zakresie prac elektrycznych i teletechnicznych i ustaleń, jakie pomiary elektryczne co 5 lat będą konieczne w naszej inwestycji, zapraszamy do kontaktu z ekspertami PERANEK i zapoznania się z pełną ofertą firmy na stronie www.peranek.pl

02-656 Warszawa , ul. Ksawerów 21, woj. mazowieckie
tel. +48 22 8533432, +48 501 744 504,