ISOVERAdres firmy:
44-100 Gliwice,
ul. Okrężna 16,
woj. śląskie


Kontakt:
tel. 800 163 121
Email: [email protected]
WWW: www.isover.pl

ISOVER

O firmie


ISOVER to lider wśród producentów wełny mineralnej szklanej i skalnej, oferujący szeroki wachlarz produktów do izolacji w budownictwie ogólnym oraz izolacji technicznych.

Materiały izolacyjne ISOVER prze­znaczone są do wszystkich zasto­sowań: izolacji dachów skośnych i płaskich, podłóg, przegród we­wnętrznych, konstrukcji szkieleto­wych, fasad wentylowanych, ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym oraz kominków, systemów wentylacji i klimatyzacji. Chociaż są niewidoczne w zrealizo­wanych budynkach, odpowiadają za to, co najważniejsze – ciepło, ciszę, bezpieczeństwo, dobrą jakość po­wietrza oraz efektywność energe­tyczną i ochronę środowiska.

Materiałami ISOVER izolowano m.in.: Stadion Narodowy w War­szawie, Dworzec Główny i Rondo Sztuki w Katowicach, czy też Stary Browar w Poznaniu.

Produkty i Usługi


IZOLACJE BUDOWLANE

Dachy skośne i stropodachy
Konstrukcje szkieletowe
Folie i akcesoria
Ściany działowe
Podłogi lekkie
Podłogi pływające
Dachy płaskie
Fasady – ETICS
Fasady wentylowane
Ściany warstwowe i inne fasady
Hale
Kominki
Budynki inwentarskie, rolnictwo
Garaże

IZOLACJE TECHNICZNE

HVAC – ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Przemysł, zbiorniki, wagony, kominy
Kominki


Słowa kluczowe: izolacje budowlane, izolacje techniczne, izolacje, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, isover