Komfortowe poddasze energooszczędnego domu

W przypadku poddasza nowego lub remontowanego domu niesłychanie ważna jest kwestia ocieplenia. Przez nieocieplony dach możemy tracić nawet 30% ciepła z wnętrza budynku. Urządzając pokoje na poddaszu, tym bardziej powinno nam zależeć na wysokim komforcie termicznym jego użytkowników.
 
CZYM ZAIZOLOWAĆ PODDASZE?

Najpopularniejszym produktem do ocieplenia dachu skośnego pozostaje niezmiennie wełna mineralna szklana. To materiał niezwykle sprężysty, który dokładnie wypełni przestrzeń pomiędzy krokwiami. W  ten sposób ograniczamy miejsca, w których mogłyby pojawić się mostki cieplne lub akustyczne. Lekki materiał nie obciąży dodatkowo konstrukcji dachu oraz ułatwi montaż.

Co więcej, otwartość dyfuzyjna struktury wełny mineralnej umożliwia parze przedostawanie się przez materiał, co minimalizuje niebezpieczeństwo zawilgocenia i osłabienia drewnianej konstrukcji. Poza wygodą montażu, dobrym mikroklimatem czy ochroną przed hałasem, wełna mineralna przede wszystkim gwarantuje najlepszą izolację cieplną. Dobry jakościowo produkt rozpoznać można po opisach technicznych na etykiecie.

Kluczowym parametrem określającym, jak dobrym izolatorem jest materiał, jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda λD. Im mniejsza lambda, tym lepiej. Grubość izolacji jest równie ważna: 30 cm wełny o  lambdzie 0,044 izoluje o 33% mniej skutecznie, niż izolacja tej samej grubości o lambdzie 0,033, jak ISOVER Super-Mata , jeszcze lepsze parametry ma Super-Mata Plus z lambdą 0,032. Zatem najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie jak najgrubszej warstwy materiału o  jak najniższej lambdzie.

Warto wspomnieć, że wykorzystując wełnę mineralną do ocieplenia poddasza, fasady czy piwnic, zawsze stosujemy materiał niepalny, który podwyższa bezpieczeństwo pożarowe. Każdemu zależy na tym, żeby dom był bezpieczny.

Montaż izolacji na poddaszu – dwuwarstwowo, z profilami aluminiowymi

fot. ISOVER

KOLEJNOŚĆ PRAC

W przypadku remontu poddasza należy w pierwszej kolejności ocenić jego obecny stan. Ważnym krokiem jest upewnienie się, że pokrycie dachowe jest szczelne, a  drewniana konstrukcja w  dobrej kondycji. Jeśli okaże się inaczej, konieczne są niezbędne prace dekarskie.

WIATROIZOLACJA

Prawidłowa izolacja dachu skośnego to nie tylko wybór i  montaż wełny mineralnej, ale wysoka precyzja wykonania i  zapewnienie odpowiedniego układu warstw w przegrodzie. Dlatego przed montażem wełny należy sprawdzić, czy zainstalowana została warstwa wiatroizolacji oraz czy szczelina wentylacyjna nad tą warstwą jest drożna.

Jeżeli dach nie ma takiej warstwy, zaleca się przymocowanie membrany wysokoparoprzepuszczalnej od strony wewnętrznej, poprzez owinięcie nią krokwi i  przymocowanie jej za pomocą zszywek i  drewnianej listwy, jednocześnie zapewniając swobodny przepływ powietrza nad tą membraną.

Rekomendowanym przez ISOVER rozwiązaniem jest Draftex Profi lub Membrana Dachowa ISOVER.

fot. ISOVER

SZCZELINA WENTYLACYJNA

Ważne jest też, aby zapewnić wentylację nad izolacją, jeśli nie jesteśmy pewni parametrów foli wiatroizolacyjnej zastosowanej na poddaszu. Koniecznym jest wykonanie odpowiedniej, drożnej szczeliny wentylacyjnej, przez którą możliwe będzie usunięcie ewentualnej wilgoci, która dostanie się do wełny lub jest w  konstrukcji dachu.

Można wykonać ją przez rozpięcie zygzakiem między krokwiami stalowego drutu lub żyłki. Szczeliny tej nie trzeba wykonywać w  przypadku, gdy zastosowana została membrana wysoko paroprzepuszczalna.

WEŁNA W DWÓCH WARSTWACH

Po wykonaniu powyższych czynności, można przystąpić do montażu materiału izolacyjnego. Izolację dachu skośnego zaleca się wykonywać w  układzie dwuwarstwowym, gdzie pierwsza warstwa układana jest równolegle pomiędzy krokwiami, a druga prostopadle do nich.

Dwuwarstwowy układ izolacji zminimalizuje oddziaływanie mostków termicznych, jakie powstają wzdłuż drewnianych krokwi. Pierwsza warstwa wełny powinna być docinana z  naddatkiem ok. 2 cm, aby wełna dokładnie wypełniła całą przestrzeń. Druga warstwa wełny mineralnej szklanej może być montowana poprzez przebijanie jej przez wieszaki lub uchwyty profili montażowych. Zamontowane warstwy wełny podtrzymywane będą przez profile montażowe do płyt g-k.

fot. ISOVER
 
PAROIZOLACJA

Kolejną warstwą, zapewniającą odpowiednią kontrolę wilgoci w  przegrodzie jest warstwa paroizolacyjna. Jej zadaniem jest ograniczenie wnikania pary wodnej w głąb przegrody, a tym samym w  głąb materiału izolacyjnego. Można zastosować tu klasyczną paroizolację o stałym oporze dyfuzyjnym lub aktywne folie o  zmiennym współczynniku oporu dyfuzyjnego, jak ISOVER Vario XtraSafe.

Folie te zimą zatrzymują przepływ wilgoci z  pomieszczeń do konstrukcji dachu, a  latem – kiedy proces działa odwrotnie – umożliwiają jej wysuszenie. W  każdym z  przypadków niesłychanie ważne jest zapewnienie szczelności wszystkich połączeń folii. Z tego względu w trakcie montażu brzegi folii paroizolacyjnej powinny nachodzić na siebie z ok. 20 cm zakładem i zostać szczelnie sklejone taśmą.

Należy wykonać hermetyczne połączenia folii na styku ze ścianami, sufitem czy innymi elementami konstrukcji za pomocą przeznaczonych do tego celu elastycznych uszczelniaczy.

ALTERNATYWA, CZYLI IZOLACJA DACHU OD ZEWNĘTRZ

W  sytuacjach gdy chcemy wyeksponować więźbę dachową na poddaszu lub gdy izolacja od wewnątrz jest trudna do zrealizowania, można skorzystać z metody izolacji dachu od zewnątrz z  wykorzystaniem systemu izolacji nakrokwiowej ISOVER Renover. Rozwiązanie to oparte jest na specjalnych belkach o  rdzeniu z  wytrzymałej mechanicznie wełny mineralnej szklanej.

Belki mocuje się do całej długości krokwi od zewnątrz. Przestrzeń pomiędzy belkami wypełnia się wełną mineralną szklaną o grubości do stosowanej do grubości całej belki, tzn. uwzględniającej rdzeń z wełny mineralnej oraz deski. Całą połać dachu należy przykryć wiatroizolacją, pamiętając podczas montażu o  stosowaniu właściwych zakładów kolejnych warstw membrany, która zabezpieczy połać i  izolację przed czynnikami atmosferycznymi.


Data publikacji: 2021-07-06

Podobne technologie i poradniki


12.09.2023 | Izolacje
SealEco jako największy producent membran elastycznych EPDM...
12.01.2023 | Izolacje
Większość życia spędzamy w pomieszczeniach. Średnio jest...
04.10.2022 | Izolacje
Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój zyskują na...
20.09.2022 | Izolacje
Dachy zielone coraz częściej pojawiają się w...
20.09.2022 | Izolacje
Jak powinno wyglądać prawidłowe układanie WB MEMBRANY?...
20.09.2022 | Izolacje
Taras jest elementem konstrukcyjnym, który odróżnia się...
12.09.2022 | Izolacje
Kłopoty z ciągłością i terminowością dostaw materiałów,...
01.09.2022 | Izolacje
Przygotowaliśmy dla naszych klientów gotowy zestaw izolacji,...
29.07.2022 | Izolacje
Spienione szkło komórkowe! Dachy płaskie wbrew pozorom...
14.07.2022 | Izolacje
Czystość powietrza jest jednym z głównych wyzwań...