Lekki strop betonowy gęstożebrowy RECTOR – badania izolacji akustycznej

Prefabrykowane, lekkie stropy betonowe gęstożebrowe RECTOR poddane zostały szczegółowym badaniom pod kątem izolacji akustycznej. Zebrane wyniki posłużyły do stworzenia specjalnego kalkulatora, pozwalającego określić szacunkową izolacyjność akustyczną stropów RECTOR wraz z ich warstwami wykończeniowymi.

Do celów badawczych zaprojektowano i wybudowano budynek wyposażony w kilka rodzajów systemów stropowych RECTOR. Badania przeprowadzone zostały zarówno w Polsce, jak i we Francji. Ich wyniki potwierdziły, że lekkie stropy betonowe sprężone RECTOR, poza zapewnieniem dużej elastyczności rozwiązań konstrukcyjnych, spełniają również wymogi akustyczne.

Badania izolacyjności akustycznej w Polsce przeprowadził Instytut Techniki Budowlanej. Obejmowały one wypełnienie pustakami betonowymi. Z kolei badania przeprowadzone we Francji, w Centrum Naukowym Techniki Budowlanej, skupiły się na innych rodzajach wypełnień stropowych.

Kalkulator akustyczny RECTOR

W oparciu o wyniki badań Rector stworzył tzw. kalkulator akustyczny, który daje możliwość wyboru systemu stropowego, liczby belek w żebrze, typu wypełnienia oraz grubości nadbetonu. Zmieniając każdy z powyższych parametrów, możemy na bieżąco monitorować wartość końcową i – w zależności od naszych potrzeb – odpowiednio dobrać typ prefabrykatu oraz warstwę nadbetonu.

Kalkulator znacznie przyspiesza dobór stropów pod kątem wymagań akustycznych. Projektanci z firmy Rector mogą pomóc inwestorowi dobrać rozwiązanie stropowe wraz z warstwami wykończeniowymi, tak aby najlepiej odpowiadało ono indywidualnym wymogom projektowym.

Co wpływa na izolacyjność akustyczną systemu stropowego?

Generalnie, im większy ciężar stropu, tym wyższy wskaźnik izolacji akustycznej. Rector projektuje systemy o różnych wysokościach i różnej grubości warstwy nadbetonu, dzięki czemu można dopasować masę stropu do wymaganej. W zależności od przyjętej wysokości stropu, jego ciężar mieści się w przedziale od 175 kg/m² do przeszło 500 kg/m².

W przypadku najcieńszych i najlżejszych systemów, takich jak RECTOLIGHT, poprawę wskaźnika można uzyskać bez konieczności zwiększania ciężaru stropu. Jest to szczególnie istotne przy renowacji budynków zabytkowych, gdzie zbytnie obciążenie starych ścian nie jest wskazane. W takim przypadku – w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem – można zastosować np. dodatkową warstwę wełny mineralnej. Właściwości tego materiału poprawią parametry akustyczne całej przegrody i dodatkowo wygłuszą hałas dochodzący z instalacji (np. z przewodów wentylacyjnych, rur kanalizacyjnych, wodnych, itp.).

Projektowane z myślą o akustyce

Projektując prefabrykowane, lekkie stropy betonowe sprężone i warstwy wykończeniowe, firma Rector Polska przykłada szczególną uwagę do tego, aby produkt spełniał wszelkie wymogi akustyczne regulowane przepisami.

Na przegrodę poziomą składa się zarówno sama konstrukcja stropu, jak i warstwy, takie jak tynki, sufity podwieszane, styropian, a także wylewka betonowa i posadzka. Kalkulator opracowany przez Rector umożliwia dobór odpowiednich materiałów wykończeniowych wraz z ich grubością, dzięki czemu można łatwo określić parametry całej przegrody. Po wprowadzeniu wszystkich zaplanowanych warstw, otrzymamy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) oraz wskaźnik izolacyjności pod kątem dźwięków uderzeniowych (Ln,w).

O co cały ten hałas… czyli o drogach przenikania dźwięków między kondygnacjami

Hałas rozprzestrzenia się w całym budynku i może być słyszalny nawet w odległych pomieszczeniach. Część dźwięku odbija się od przegród, a część rozpraszana jest przez ściany i stropy. Mając to na uwadze, możemy świadomie dążyć do ograniczenia hałasu, stosując odpowiednie materiały. Przegrody poziome dobiera się zarówno do konstrukcji stropu, jak i do wszystkich warstw wykończeniowych (nad i pod stropem). 

Jak zauważa firma Rector Polska, w przypadku stropów mamy do czynienia z kilkoma drogami przenikania dźwięków pomiędzy pomieszczeniami znajdującymi się na sąsiednich kondygnacjach. Dźwięk z jednego pomieszczenia do drugiego może przenikać bezpośrednio przez strop, wnętrze rur, nieszczelności w przegrodzie czy też przez otwory, takie jak np. szachty instalacyjne. Chcąc zatem uzyskać satysfakcjonującą nas redukcję hałasu na przegrodzie poziomej, musimy zadbać o każdą z powyższych dróg przenikania dźwięków.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Jak wskazuje firma Rector Polska, aby zaprojektowane parametry akustyczne pokrywały się z rzeczywistością, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny sposób montażu poszczególnych elementów przegrody poziomej. Zastosowanie bowiem nawet najlepszych materiałów i rozwiązań akustycznych może okazać się niewystarczające, jeżeli w trakcie budowy nie będą przestrzegane wytyczne projektowe.

Z ofertą firmy Rector Polska można zapoznać się na stronie: https://www.rector.pl/

32-500 Chrzanów, ul. Śląska 64e, woj. małopolskie
tel. +48 32 626 02 60,