Być może nie każdy z czytelników wie, że nazwa „ścianka berlińska” pochodzi od wykorzystanego zabezpieczenia podczas prac ziemnych prowadzonych w trakcie budowy Metra Berlińskiego na początku ubiegłego wieku. Technologia ta – w unowocześnionej formie – przetrwała do dzisiaj. Jest też jedną z wielu metod wykorzystywanych przez spółkę Geotechnika Południe z Krakowa, zajmującą się m.in. pracami z zakresu zabezpieczenia wykopów przy różnych inwestycjach budowlanych.

Ściana berlińska – główne zalety

Ścianka berlińska to technologia zabezpieczenia wykopu o głębokości kilku metrów, za pomocą wibrowanych, wciśniętych lub wierconych słupów oraz wypełnienia w postaci opinki drewnianej.

W porównaniu do innych metod, koszt jej wykonania jest stosunkowo niski, co czyni ją ekonomicznym rozwiązaniem. Montaż jest dość szybki, co ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka opóźnień w budowie. Kolejne zalety to łatwość realizacji, elastyczność zastosowania i możliwość wykonania na terenach zurbanizowanych. Może być dodatkowo wykorzystana jako zewnętrzny szalunek tracony dla podziemnej części ścian budynku. Do jej wykonania Geotechnika Południe wykorzystuje palownicę Bauer RTG 16 oraz Bauer BG20H wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską – przykładowe realizacje Geotechniki Południe

Geotechnika Południe oferuje szeroką gamę rozwiązań służących do zabezpieczenia wykopów, wzmocnienia podłoża gruntowego, posadowienia obiektów budowlanych oraz stabilizacji fundamentów i skarp.

Od sierpnia do listopada 2023 roku, na zlecenie spółki Expres-Konkurent Sp. z o.o., Geotechnika Południe realizowała prace przy budowie budynku mieszkalnego w Krakowie przy ulicy Lipskiej, złożonego z sześciu kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Zlecenie obejmowało tymczasowe zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską i grodzicami Larsena oraz wzmocnienie podłoża w technologii pali CFA. Pierwszy etap prac polegał na osadzeniu profili ścianki oraz pogrążeniu wibracyjnym grodzic przy pomocy palownicy RTG 16T. Następnie zamontowano poziome rozparcie stabilizujące zabezpieczenie ścian wykopu. Kolejnym etapem był montaż w ścianie berlińskiej opinki drewnianej. Po wykonaniu przez spółkę Expres Konkurent docelowego wykopu, Geotechnika Południe przystąpiła do wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą palowania. Użyto do niego wiertnicę na podwoziu koparki gąsienicowej Doosan DX255. Poprawność prac potwierdziły wyniki próbnych obciążeń pali oraz ultradźwiękowe badania ciągłości.

Na zlecenie firmy Mota Engil Central Europe, spółka podjęła się realizacji na terenie budowy siedziby sądu przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu. Prace obejmują zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską na długości ok. 100 metrów oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą montażu ok. 350 sztuk pali CFA o średnicy 400 i 500mm. Jakość prac jest na bieżąco kontrolowana, m.in. poprzez monitoring geodezyjny. W przypadku posadowienia budynku, stosowane są tu pale CFA z głowicą, która umożliwia formowanie części pali w warunkach nasypów niebudowlanych o zróżnicowanej strukturze. Pozostałe pale posadowione są w warstwie rodzimych gruntów nośnych.

Aktualnie – od przełomu lutego i marca bieżącego roku – spółka realizuje prace geotechniczne dla inwestycji “Wzgórze Krzemionki”, zlokalizowanej przy ulicy Jerozolimskiej w Krakowie. Powstaje tu wielorodzinny, 7-kondygnacyjny kompleks mieszkalny z częścią usługową. Projekt realizowany jest we współpracy z krakowskim deweloperem Grupa Matejek oraz firmą Greifbau – generalnym wykonawcą. Obecnie prace koncentrują się na budowie solidnych i bezpiecznych fundamentów. Przystąpiono już do palowania mającego na celu wykonanie ścianki berlińskiej, która posłuży do zabezpieczenia wykopów.

Ściana berlińska to bardzo popularna i skuteczna technologia, która spełnia wszystkie wymagania stawiane przez nowoczesne budownictwo. Dzięki swojej wytrzymałości, szybkości montażu i ekonomiczności stała się nieodłącznym elementem wielu projektów budowlanych na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://geotechnika.net/

31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 2G/LU2 , woj. małopolskie
tel. +48 122 683 139,