Termomodernizacja budynku mieszkalnego ma na celu zmniejszenie w nim zużycia energii, a jednocześnie obniżenie kosztów jego eksploatacji (które mogą zmniejszyć się nawet o 50%). Dzięki niej następuje redukcja spalania paliw, a co za tym idzie emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Ma to pozytywny wpływ na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Przy okazji – generalny remont domu podniesie jego wartość rynkową, co będzie miało znaczenie, kiedy będziemy chcieli w przyszłości go sprzedać. Termomodernizację przeprowadza się poprzez ocieplenie dachu i ścian, uszczelnienie okien i drzwi oraz wymianę instalacji grzewczej.

 

dofinansowanie na termoizolacjęfot. climowool

 

Dofinansowanie na ocieplenie domu 2017 – gdzie się ubiegać?
Istnieje szereg instytucji oraz programów, które dofinansowują termomodernizację domów jednorodzinnych. Najbardziej znanym jest program RYŚ 2017 zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego nabór został zakończony w grudniu 2016, a środki będą udzielane w latach 2017 – 2020. Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska wspierają inwestorów indywidualnych w termomodernizacji. Fundusze udzielają inwestorom bezpośrednich dotacji, z kolei bank – kredytu  preferencyjnego z dopłatą do odsetek.
Inną możliwością jest premia termomodernizacyjna, czyli umorzenie części kredytu, który został wzięty na ocieplenie domu lub wymianę ogrzewania w banku mającym umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Premia obejmuje umorzenie 20% kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów, jakie zostały poniesione na realizację inwestycji oraz nie więcej niż dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Kredytobiorca nie płaci już podatku dochodowego od uzyskanej premii, zostaje z niej potrącone jedynie 0,6% dla BGK.

 

 

Jak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu?
Chcąc zdobyć dofinansowanie na termomodernizację domu należy rozpocząć od przeprowadzenia szczegółowej analizy energetycznej budynku, czyli tzw. audytu energetycznego. Jest to ekspertyza, która zawiera ocenę stanu technicznego budynku i ma na celu wykazanie, co w budynku wymaga wymiany bądź docieplenia, a w związku z tym zlecenie konkretnych działań, które poprawią efektywność energetyczną budynku. Audyt można uzupełnić o badanie termowizyjne, które dokładnie pokaże strefy o obniżonej efektywności cieplnej.

Po przeprowadzeniu audytu niezbędne jest przygotowanie kompletu dokumentów, które składa się we właściwej jednostce (urzędzie lub banku) celem uzyskania dofinansowania. Inwestor składa wniosek o dofinansowanie, wyniki audytu energetycznego oraz projekt architektoniczno-budowlany. W projekcie należy opisać zakres prac budowlanych i sposób, w jaki zostaną przeprowadzone, rodzaj i grubość materiału ociepleniowego oraz realne oszczędności energii, jakie zapewni termomodernizacja.

Komplet dokumentów załączany wraz z wnioskiem o dofinansowanie na ocieplenie domu jednorodzinnego zamyka oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zasadnicza mapa działki, którą można otrzymać w dziale geodezji i kartografii najbliższej jednostki administracyjnej po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

 

dofinansowanie na termoizolacjęfot. climowool

 

A co ze zgodą jednostki administracyjnej na przeprowadzenie prac budowlanych? Ocieplenie budynku – dachu i ścian nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wystarczy jedynie zgłoszenie właściwemu organowi przeprowadzenia robót budowlanych. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia (którego formularz możemy odebrać w dziale architektoniczno-budowlanym lub pobrać ze strony internetowej urzędu) nie otrzymamy sprzeciwu urzędu, możemy przeprowadzić termomodernizację naszego domu.

Dofinansowanie na termomodernizację – jakie materiały wybrać?
Uzyskanie dofinansowania zależy w dużej mierze również od tego, jakie materiały ociepleniowe wybierzemy. Izolacja budynku musi być wykonana z wysokiej jakości materiałów, które będą miały wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, zwiększą efektywność energetyczną budynku, zmniejszą straty ciepła i zminimalizują koszty ogrzewania domu. Jakie materiały powinniśmy zatem wybrać?

Wymienione warunki spełnia izolacja z wełny szklanej od firmy climowool.
Do izolacji dachów dedykowane są maty z mineralnej wełny szklanej, które zapewniają nie tylko wysoką izolację cieplną, ale również akustyczną. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi:
– dla maty climowool DF33: λD = 0,033 W/(m × K) – jest to jeden z najlepszych współczynnik przewodzenia ciepła w Polsce,
– dla maty climowool DF35: λD = 0,035 W/(m × K),
– dla maty climowool DF1: λD = 0,039 W/(m × K).

 

dofinansowanie na termoizolację dofinansowanie na termoizolację dofinansowanie na termoizolacjęfot. climowool

 

Maty climowool służą ociepleniu takich powierzchni, jak: dachy skośne, poddasza użytkowe i nieużytkowe, stropy między legarami czy sufity podwieszane. Sprawdzają się także w budownictwie szkieletowym – zarówno drewnianym, jak i metalowym. Dostępne są w pięciu grubościach: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm. Inne grubości wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta.

Do izolacji ścianek działowych stosuje się z kolei produkt climowool TW1-E. Są to płyty z mineralnej wełny szklanej o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła, który wynosi λD = 0,037 W/(m × K).
Ociepla się nimi ściany, lekkie ścianki działowe i sufity podwieszane. Chętnie stosowane są również w przypadku termoizolacji domów szkieletowych. Płyty można zakupić w następujących grubościach: 50 mm, 75 mm oraz 100 mm.

Mineralna wełna szklana to materiał niepalny. Według normy EN 13501-1 posiada klasę A1 reakcji na ogień. Co to oznacza? Materiał nie zapala się w przypadku wybuchu pożaru i nie przyczynia się do rozwoju ognia, ponieważ nie wydziela ciepła ani dymu.

Jeśli zatem chcemy uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domu, musimy wybierać najlepsze materiały – jak mineralna wełna szklana climowool. Dzięki swoim właściwościom i wysokiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła stanowi bardzo dobrą izolację budynku oraz spełnia wszelkie wymogi stawiane materiałom izolacyjnym przez instytucje udzielające dopłat i kredytów na ocieplenie domu.

Więcej na temat produktów przeczytasz na stronie: www.climowool.pl

02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 6, wejście D, woj. mazowieckie
tel. +48 605 455 792, +48 695 510 872,