Na czym polega badanie termowizyjne?
Termowizja jest metodą pomiarową służącą do kontroli szczelności budynków. Umożliwia ona wskazanie wszystkich miejsc, którymi ciepłe powietrze uchodzi w sposób niekontrolowany i niepożądany. Wykorzystywane podczas badania kamery termowizyjne rejestrują promieniowanie podczerwone, niewidoczne gołym okiem, ale emitowane przez każdy obiekt o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (wynoszącego -273,15°C). Im cieplejsze ciało, tym więcej emituje promieniowania.
Kamera termowizyjna rejestruje te fale, a następnie generuje na ich podstawie obraz, uwzględniający i unaoczniający różnice temperatury. Wydruk zawiera kolory od granatowego i niebieskiego (miejsca chłodne), przez zielony i żółty (miejsca o umiarkowanej temperaturze), aż po pomarańczowy i czerwony (miejsca najcieplejsze). Takie badanie przeprowadzić może wyłącznie profesjonalna firma, dysponująca zarówno specjalistycznym sprzętem, jak i praktyką w interpretowaniu odczytów.

Jak termowizja może pomóc w określeniu strat ciepła?
Ciepło ucieka z budynku przez nieszczelności powietrzne oraz tzw. mostki termiczne. Są to miejsca nie dość dokładnie izolowane albo nieumiejętnie połączone z innymi elementami konstrukcyjnymi, a także te obszary, które naturalnie charakteryzują się mniejszym poziomem izolacyjności (np. okna, drzwi zewnętrzne, stropy).
Badanie termowizyjne można przeprowadzić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. W każdym z przypadków termogramy (czyli graficzny zapis badania), odczytuje się w inny sposób (od zewnątrz mostki termiczne będą widoczne jako miejsca cieplejsze, od środka – jako obszary zimniejsze). Jednocześnie zwykle tylko 5% istotnych informacji i wad można zobaczyć od zewnątrz, a 100% od wewnątrz.
Dzięki przeprowadzeniu badania, właściciel lub zarządca budynku zyskuje więc informację o tym, którędy ucieka najwięcej ciepła. Stanowi to podstawę do podjęcia działań naprawczych, dążących do redukcji istniejących mostków. Ich całkowite wyeliminowanie nie będzie możliwe, jako że dom nigdy nie jest (ani nie powinien być) hermetycznie szczelny.

Do czego wykorzystywane są badania termowizyjne w budownictwie?
Badania termowizyjne przeprowadza się zarówno w starych, jak i w nowych budynkach. W tych pierwszych ułatwiają one podjęcie decyzji o najlepszych metodach ocieplania, pozwalających na zminimalizowanie straty ciepła w domu i poboru energii. W nowych domach termowizja umożliwia zweryfikowanie jakości przeprowadzonych prac budowlanych.
Badanie termowizyjne może być również elementem audytu energetycznego, który pomoże zweryfikować rzetelność wykonanych prac deweloperskich, a także może stanowić załącznik do świadectwa energetycznego, podnoszący wartość budynku w przypadku chęci jego sprzedaży. Przeprowadzenie termowizji jest wskazane po każdym remoncie, zwłaszcza jeśli był on związany z termomodernizacją.

Co można wykryć dzięki termowizji i jak wykorzystać tę wiedzę?
Dzięki badaniu termowizyjnemu dowiemy się przede wszystkim, jakie słabe punkty ma budynek pod względem izolacji cieplnej – czyli którędy ucieka najwięcej nagrzanego powietrza. Termogramy pokażą także rozkład temperatur w grzejnikach, pozwolą na zlokalizowanie wycieków ciepłej wody oraz miejsc zawilgoconych.
Taka dokładna informacja powinna służyć przede wszystkim podjęciu skutecznych działań naprawczych. Podczas interpretacji wyników badania fachowcy podpowiedzą, co zrobić, aby oszczędzać ciepło i energię. Nie zawsze będzie to oznaczało konieczność przeprowadzenia gruntownej termomodernizacji – czasami wystarczy uszczelnienie okien i drzwi.