W pierwotnie wykonywanych stropach drewnianych jako materiał izolacji akustycznej, termicznej i ochrony przed ogniem stosowano polepę, czyli mieszaninę gliny, sieczki i wapna. W późniejszych okresach polepę zastępowano gruzem z dużą ilością wapna, służącego jako materiał przeciw szkodnikom. Ciężka polepa lub gruz stanowiły zgodnie z prawem masy skuteczną izolację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami na sąsiednich kondygnacjach. Minusem tego wypełnienia był znaczny ciężar i trwałe uginanie się stropów. Co zrobić aby zachować dobrą izolacyjność i zmniejszyć obciążenie wypełnienia ?

Jak wzmocnić strop w starym domu? Remont od góry do dołu

Jeżeli remontowany jest cały budynek i stan starego stropu drewnianego jest zły, wówczas najczęściej rozbiera się wszystkie warstwy, pozostawiając jedynie belki konstrukcyjne. Wzmocnienie stropu w starym domu rozpoczynamy od oczyszczenia i zaimpregnowania belek konstrukcyjnych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Jeżeli ze względów konstrukcyjnych jest to wymagane, to dodatkowo trzeba je wzmocnić balami drewnianymi lub ceownikami stalowymi.

Następnie należy przystąpić do odtwarzania stropu. Rozpoczynamy od ułożenia desek ślepego pułapu (tzw. wsuwki); koleje warstwy (idąc w górę) to papier, dwa rodzaje Leca® KERAMZYTU odseparowane szprycem cementowym lub geowłókniną oraz płyty suchego jastrychu. Od dołu układana jest wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Wykonane badania izolacyjności akustycznej stropu drewnianego w remontowanym budynku pozwoliły na wybór optymalnego rozwiązania, gwarantującego wysoką izolacyjność akustyczną stropu. Każda z warstw spełnia swoją konkretną funkcję. Zamiana materiału na inny lub pominięcie którejś z warstw skutkuje obniżeniem parametrów izolacyjności akustycznej. Podczas wzmacniania stropu w starym domu układ warstw powinien wyglądać następująco:

● płyta podłogowa suchego jastrychu to podłoże nośne pod posadzki i pierwszy z ciężkich elementów masy stropu izolujący od dźwięków powietrznych oraz dodatkowo zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się ognia;

● Leca® KERAMZYT podsypkowy z ziarnami okrągłymi i przekruszonymi to kruszywo, które:

– poziomuje ugięty strop,
– jako jeden z najcięższych keramzytów (ciężar nasypowy ~500 kg/m³) wprowadza dodatkową masę (przeciw dźwiękom powietrznym);
– jako materiał sypki (nie sztywny) tworzy izolację tłumiącą dźwięki uderzeniowe;
– izoluje przeciwogniowo; Keramzyt podsypkowy

●szpryc cementowy rozgranicza dwa rodzaje keramzytu i przeciwdziała ich mieszaniu się;

●Leca® KERAMZYT izolacyjny M lub L (średnioziarnisty lub gruboziarnisty) to lekki keramzyt (o ciężarze nasypowym ok. 300 kg/m³) o porowatej strukturze tłumiącej dźwięki powietrzne;

● membrana paroprzepuszczalna lub papier woskowany zapobiega przesypywaniu się kruszywa pomiędzy deskami ślepego pułapu;

● wełna mineralna od spodu to materiał tłumiący dźwięki powietrzne (likwidujący pudło rezonansowe w stropie) i izolujący przeciwogniowo;

●dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej to materiał zwiększający masę stropu, izolujący od dźwięków powietrznych oraz zabezpieczający przeciwogniowo strop od spodu.

fot. Leca Polska

Wyniki badania izolacyjności akustycznej dla takiego stropu:

fot. Leca Polska

R’A1 – Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych
L’A1 – Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Przedstawione rozwiązanie pozwala na odciążenie stropu, wyrównanie jego płaszczyzny i uzyskanie izolacyjności akustycznej przewyższającej o około 20% wymagania normowe.

Remont stropu drewnianego tylko od góry

Wzmocnienie stropu w starym domu nie zawsze musi wiązać się z koniecznością wykonania kapitalnego remontu, nie zawsze też istnieje taka możliwość. Bardzo często mieszkanie poniżej stropu jest zamieszkałe i nie możemy przeprowadzić rozbiórki podsufitki.

Wówczas dokonuje się rozbiórek od góry aż do desek sufitu. Deski i belki stropowe należy również oczyścić i zaimpregnować uważając, aby impregnat nie przeciekał na przez podsufitkę. Podczas wzmacniania stropu w starym domu tylko od góry, kolejne warstwy układa się jak w opisanym powyżej kapitalnym remoncie stropu, rozpoczynając od ułożenia wełny mineralnej na deskach podsufitki i pomijając ruszt oraz płyty gipsowo-kartonowe. Przy dokładnym wykonaniu wszystkich prac, izolacyjność akustyczna nie pogarsza się w istotny sposób.

fot. Leca Polska

Dobór Leca® KERAMZYTU

Przy doborze rodzaju Leca® KERAMZYTU izolacyjnego (M i L) ważne jest przestrzeganie minimalnej grubość (odpowiednio 3 i 8 cm).Praktycznie przy wszystkich produktach nie ma ograniczeń w maksymalnej grubości warstwy. Jednakże doświadczenia praktyczne wskazują, że optymalne ze względów technicznych jest stosowanie się do zalecanych grubości warstw przy określonej granulacji kruszywa. Leca® KERAMZYT podsypkowy jako warstwa wyrównująca stanowiąca podłoże pływające pod płyty suchego jastrychu powinna być układana w warstwach 2-10 cm.

fot. Leca Polska

Doradcy techniczni Leca Polska pomagają przy realizacji remontu na każdym etapie wzmacniania stropu w starym domu, począwszy od projektu, poprzez szkolenia dla wykonawców, na badaniach akustycznych po zakończeniu robót kończąc.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.leca.pl

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,