Posadowienie budynku na podmokłym terenie – jakie są trudności?

Budowa na podmokłym terenie wiąże się z szeregiem wyzwań technicznych i prawnych, które mogą znacząco wpłynąć na koszty i czas realizacji projektu. Zmagamy się z ograniczoną nośnością gruntu, co wymaga stosowania specjalnych technik fundamentowania, szukamy metod odwodnienia i kontroli poziomu wody w gruncie, kompletujemy dokumentację i zlecamy badania geotechniczne do uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Sięgając po nowoczesne technologie – między innymi do budowy płyty fundamentowej na podmokłym gruncie, możemy znacząco zwiększyć szanse na sukces takiego przedsięwzięcia.

Płyta fundamentowa na podmokłym terenie – jakie są rozwiązania?

W przypadku posadowienia fundamentów na gruntach podmokłych standardem jest stosowanie płyty fundamentowanej zamiast klasycznej technologii ław fundamentowych, by równomiernie rozprowadzić obciążenia konstrukcji. Innowacją jest tutaj wykorzystanie do jej budowy pianobetonu, czyli lekkiego, płynnego betonu komórkowego z mechanicznie wprowadzoną pianą. Piana powoduje zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej masie, a całość wylewana jest bezpośrednio na placu budowy. Technologia nie wymaga budowy dodatkowych umocnień gruntu, zapewniając szczelną i stabilną ochronę przed wodą. Otrzymujemy lekki fundament z odpowiednią dla budynków produkcyjno-magazynowych warstwą termoizolacyjną w jednym.

Płyta fundamentowa z pianobetonu – metoda tańsza, szybsza w budowie i skuteczna

Aby zilustrować możliwości tego materiału, przybliżmy podstawowe charakterystyki płyty fundamentowej z pianobetonu.

  • Płyta z pianobetonu jest lekka, dzięki czemu odciąża konstrukcję, równomierne rozkłada obciążenia na grunt i niweluje zjawiska związane z osiadaniem. 1 m³ pianobetonu PB500 waży zaledwie 500 kg. To kluczowy atut materiału na płytę fundamentową na podmokły teren.
  • Materiał zapewnia doskonałą izolację termiczną budynku dzięki dokładnemu wypełnieniu wszelkich szczelin i monolitycznej strukturze, która wyklucza powstawanie mostków termicznych (20 cm pianobetonu odpowiada 10 cm styropianu).
  • Płyta jest samopoziomująca, szczelnie wypełnia i zabezpiecza całą przestrzeń oraz wszystkie instalacje.
  • Budulec tworzy jednolitą warstwę, która nie wymaga dylatowania.
  • Płytę charakteryzuje także wysoka wytrzymałość na ściskanie (minimalna wartość dla PB400 – 0,6 MPa, minimalna wartość dla PB600 – 1 MPa), ogniotrwałość i mrozoodporność.
  • Płyta z pianobetonu zapewnia szybki czas realizacji fundamentów. Przykładowo wykonanie płyty o powierzchni 200 m² i grubości 60 cm może zamknąć się w czterech dniach.
Konstrukcja płyty fundamentowej z pianobetonu PB500

Efekt na konkretnym przykładzie – co mówi ekspert?

Podstawowe zalety użycia płyty fundamentowej z pianobetonu na trudnym gruncie to znaczne skrócenie prac oraz duże oszczędności kosztów przy zachowaniu wymaganej przepisami nośności fundamentu. Jak zobaczymy na przykładzie poniższej realizacji, koszt może być nawet 4 razy niższy niż przy zastosowaniu standardowych systemów zabezpieczeń gruntu podmokłego. O inwestycji opowiada Łukasz Chady – właściciel firmy WAJM, która od ponad 30 lat produkuje i wdraża z powodzeniem w licznych skomplikowanych budowach nowoczesną i konkurencyjną cenowo technologię pianobetonu.

Przykładowa realizacja – cel i trudności

W 2022 roku podjęliśmy się realizacji płyty fundamentowej na podmokłym terenie z pianobetonu dla budynku biurowo-socjalnego z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w dzielnicy Pomorzany. Celem było posadowienie budynku o powierzchni 450 m2. Działka inwestora położona jest nad samą Odrą (teren -0.20 (+1.80 m n.p.m.). Charakteryzuje się gruntami bardzo słabymi. Dominują tam organiczne grunty nieskaliste – torfy, gytie i namuły o miąższości do 16 metrów. Obok osadów organiczno-mineralnych typowych dla tego typu terenów napotkaliśmy także wysoki poziom wód gruntowych – zwierciadło wód na 40 cm.

Etapy budowy obiektu biurowo-socjalnego na podmokłym terenie w Szczecinie

Zastosowana technologia i porównanie kosztów

Pierwszym z proponowanych rozwiązań wzmocnienia gruntu było palowanie. Koszt wykonania tego typu zabezpieczenia na terenie pod inwestycję wyceniono na ponad 1,2 mln zł. Inwestor szukał więc alternatywnych metod. Zaproponowaliśmy zastosowanie naszej technologii budowy płyty fundamentowej na podmokłym terenie z pianobetonu, wariant PB500. Dzięki temu koszt realizacji zadania udało się zmniejszyć aż czterokrotnie. Do budowy płyty fundamentowej wykorzystano płytę o grubości 50 cm w klasie gęstości betonu q= 500 kg/m3, czyli wariant PB500, co stanowi ekwiwalent standardu betonu C8/10 XC2 W8.

Płyta fundamentowa na podmokłym terenie z pianobetonu dla budynku biurowo-socjalnego w Szczecinie, fragmentu projektu, mgr inż. Tomasz Bartkowiak

Pianobeton odpowiedzią na trudne warunki gruntowe

Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu od lat jest z powodzeniem stosowane w rejonach narażonych na niską nośność gruntu, jak choćby w Holandii, gdzie dotyczy to ok. 70% gruntów. Oprócz płyty fundamentowej na podmokłym gruncie pianobeton stosowany jest coraz powszechniej w krajowych inwestycjach do budowy dróg gminnych krajowych, ścieżek rowerowych, parkingów, mostów, posadzek przemysłowych czy stropów.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z liderem wdrażania technologii pianobetonu w budownictwie liniowym i kubaturowym – firmą WAJM. Szczegóły na www.pianobeton.pl.

62-052 Walerianowo, ul. Bukowa 9B, woj. wielkopolskie
tel. 618 990 115, 602 155 661,