Wyzwania podczas remontu stropu
Każda warstwa, którą odsłaniamy podczas prac modernizacyjnych w starych, zabytkowych obiektach, może ujawnić nie tylko ciekawostki konstrukcyjne, ale także przestarzałe metody, które kiedyś były normą w budownictwie. Odnawianie takich elementów to także praca z materiałami, które mogą być różnorodne i zaskakujące w swojej formie i funkcji.
Z tego powodu problemy, jakie pojawiają się w czasie prac remontowych dotyczą zarówno stropów drewnianych, jak i stropów na stalowych belkach nośnych.

Keramzyt niezastąpiony podczas remontu stropów
Podczas remontowania stropów często konieczne jest pozbycie się nierówności, które mogą wynikać z ugięć elementów konstrukcyjnych czy też być pozostałością po starych pokryciach podłogowych. W sytuacji, gdy deformacje są niewielkie, istnieje szereg metod naprawczych, takich jak stosowanie cienkowarstwowych, samopoziomujących zapraw (wylewek samopoziomujących). Niemniej, gdy wymagane są grubsze warstwy wyrównujące, konieczne staje się poszukiwanie innych, bardziej odpowiednich technik. Trzeba przy tym tak dobrać materiały, aby były one lekkie i nie obciążały nadmiernie konstrukcji remontowanego stropu drewnianego czy innego. Z drugiej strony – zastosowane technologie muszą się też po prostu opłacać, a zarazem zapewnić trwałość odnowionego stropu.
Idealnie do tego celu nadaje się lekkie kruszywo LECA®. Umożliwia ono stworzenie wyrównującej warstwy o dowolnej grubości, którą można następnie pokryć betonową wylewką lub płytami suchego jastrychu.
Wybór odpowiedniej frakcji keramzytu jest zależny od grubości planowanej warstwy izolacyjnej. Im cieńsza warstwa, tym drobniejszy powinien być użyty w danej realizacji keramzyt. Dla maksymalnego odciążenia stropu zaleca się wybór najgrubszych dostępnych frakcji kruszywa, które są jednocześnie lżejsze. Ponadto warto pamiętać, że izolacyjność akustyczna kruszywa, szczególnie od dźwięków powietrznych, zwiększa się wraz z jego masą. Z tego względu, dla uzyskania lepszej izolacji akustycznej, rekomenduje się stosowanie drobniejszych granulacji.

Remont stropu drewnianego
Remont stropu drewnianego to niemałe wyzwanie, bo trzeba zachować równowagę pomiędzy integralnością starych, nierzadko wręcz – archaicznych technik budowlanych a współczesnymi standardami i potrzebami użytkowymi.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak Leca® KERAMZYT, pozwala na znaczną poprawę właściwości izolacyjnych remontowanego stropu drewnianego, jednocześnie zmniejszając obciążenie konstrukcji. Kluczowym aspektem jest optymalizacja kolejnych warstw, które powinny mieć następujący układ (od góry):
1. Podłoże nośne, czyli płyta podłogowa wykonana z suchego jastrychu, która pełni funkcję nośną, izolując zarówno od dźwięków powietrznych, jak i zapewniając ochronę przeciwogniową.
2. Warstwa wyrównująca z Leca® KERAMZYTU podsypkowego (mieszanka drobnych ziaren okrągłych i przekruszonych), która pomaga wypoziomować ugięty strop, wprowadzając równocześnie dodatkową masę w celu poprawy izolacji akustycznej. Podsypka tłumi zarówno dźwięki powietrzne, jak i uderzeniowe (ciężar nasypowy jednego z najcięższych keramzytów to ~500 kg/m³). Kruszywo tworzy ponadto izolację przeciwogniową.
3. Szpryc cementowy lub geowłóknina jako materiał oddzielający różne rodzaje keramzytu, który przeciwdziała ich mieszaniu się.
4. Leca® KERAMZYT izolacyjny M lub L (średnioziarnisty lub gruboziarnisty) o ciężarze nasypowym ok. 300 kg/m³. Dzięki porowatej strukturze skutecznie tłumi dźwięki powietrzne.
5. Membrana paroprzepuszczalna lub papier woskowany – chroni przed przesypywaniem się kruszywa między deskami ślepego pułapu.
6. Deski ślepego pułapu (wsuwki).
7. Wełna mineralna – tłumi dźwięki powietrzne i izoluje przeciwogniowo.
8. Płyty gipsowo-kartonowe – zwiększają masę stropu, izolują dodatkowo od dźwięków powietrznych oraz chronią remontowany strop drewniany przed ogniem od spodu.
W rezultacie strop drewniany po remoncie z użyciem wspomnianych technologii nie tylko spełnia, ale często przekracza normy izolacyjności akustycznej, zapewniając lekkość konstrukcji i długotrwałą ochronę.
Istnieje ponadto możliwość dalszej poprawy izolacji akustycznej przez ułożenie mineralnej wełny akustycznej bezpośrednio pod płyty z suchego jastrychu. Wyniki badań dotyczących drewnianych stropów w konstrukcjach szkieletowych z tego rodzaju dodatkowym wypełnieniem wskazują na zwiększenie tłumienia dźwięków uderzeniowych o 7 dB, przy użyciu płyt z wełny szklanej ISOVER TDPT o grubości 2 cm.
Zastępując w remontowanym drewnianym stropie tradycyjnie stosowane materiały jak deski, polepa oraz tynk na deskowaniu i maty trzcinowe, a stosując w zamian suchy jastrych, keramzyt, wełnę mineralną oraz płyty g-k, można osiągnąć znacznie lepszą izolację akustyczną niż wymagają tego normy. Jednocześnie zyskuje się wyrównanie i wypoziomowanie stropu oraz zmniejszenie jego wagi.

Remont stropu na stalowych belkach nośnych
Stropy wsparte na stalowych belkach nośnych są typowym elementem konstrukcyjnym, jaki stosowano w budynkach z poprzedniego stulecia. Zbudowane są one ze stalowych belek dwuteowych i opartych o nie płyt międzybelkowych, które mogą być wykonane np. z cegieł, uformowanych w zbrojone płyty płaskie (strop Kleina), sklepienia (stropy odcinkowe) lub jako prefabrykowane elementy żelbetowe (strop WPS). W tego typu stropach za izolację akustyczną i termiczną odpowiadała zazwyczaj warstwa polepy, będąca mieszanką gliny z trocinami/sieczką i wapnem, suchym piaskiem, żużlem, żużlobetonem czy gruzem budowlany.
Relatywnie prosto można wyrównać taki strop – o ile pozwala na to jego stan i stopień zużycia eksploatacyjnego. Może okazać się, że konieczny jest gruntowny remont stropu, rozpoczynający się od usunięcia starych warstw i oceny kondycji konstrukcji nośnych. Na tej podstawie podejmowane są decyzje o dalszych krokach.
Najczęściej, aby możliwe było odciążenie konstrukcji, usuwa się ciężką polepę – w jej miejsce stosuje się materiał, który skutecznie zaizoluje strop termicznie i akustycznie, czyli Leca® KERAMZYT. Z uwagi na fakt, że kruszywo to jest o wiele lżejsze od polepy, nie przeciąża konstrukcji, a jednocześnie bardzo dobrze wypełnia pustą przestrzeń oraz nierówności.

Remont starego stropu to duże wyzwanie, zwłaszcza gdy upływ czasu i wieloletnia eksploatacja odcisnęły już wyraźnie swój ślad. Leca® KERAMZYT to materiał idealny do tego typu zadań – jest lekki, świetnie izoluje termiczne, skutecznie tłumi dźwięki uderzeniowe i powietrzne.
Korzyści te są szczególnie odczuwalne w przypadku remontu stropu drewnianego. Zastosowanie kruszywa tworzy dodatkową ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów dzięki temu, że wewnątrz stropu zachowany jest swobodny przepływ powietrza. Keramzyt jest też nieatrakcyjnym materiałem dla gryzoni.
Nie ma konieczności przeprowadzania na budowie prac mokrych, jeśli pod płytami z suchego jastrychu zostanie wykonana podsypka z keramzytu. Dzięki temu prace remontowe są nie tylko efektywne, ale również mają szybszy przebieg.
Dodatkowo firma Leca Polska oferuje doradztwo techniczne, pomagając w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć tak skomplikowanych, jak remont starego stropu.

Więcej informacji na stronie: www.leca.pl

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,