Jeśli decydujemy się na instalację fotowoltaiczną, warto wziąć pod uwagę alternatywę dla systemu podłączonego do zewnętrznej sieci energetycznej. Jest nią instalacja hybrydowa on-grid lub off-grid, z energią magazynowaną w akumulatorach. Hybrydowy system on-grid jest nadal podłączony do sieci, zaś off-grid pracuje poza nią. Sprawdzone rozwiązania w zakresie systemów hybrydowych proponuje Soleko Polska – jedna z najdłużej działających firm na polskim rynku energii odnawialnej. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi producentami gwarantuje produkty najwyższej jakości, co przekłada się na wysoką wydajność oraz niezawodność wykonywanych przez nią instalacji.

fot. Soleko 

Zasada działania magazynu energii w pigułce

Działanie magazynu energii polega na lepszym wykorzystaniu zielonej energii z fotowoltaiki. Panele fotowoltaiczne korzystają z promieni słońca i wytwarzają energię w formie prądu stałego. Następnie jest on zamieniany w prąd przemienny, który zasila wszystkie urządzenia i sprzęty w domu. Jednak w różnych porach dnia i roku panele wytwarzają różną ilość energii – co zrozumiałe, znacznie więcej latem niż zimą. Czy dodanie do instalacji magazynu energii się opłaca? Akumulatory magazynujące energię sprawiają, że produkowane nadwyżki są kumulowane w specjalnych bateriach i – w przypadku systemu off-grid – nie są kierowane do sieci energetycznej. Po naładowaniu baterii system hybrydowy on-grid może również kierować nadwyżki energii do sieci. Akumulator solarny, jaki oferuje Soleko Polska, powoduje, że możemy częściowo (instalacja podłączona do sieci) lub całkowicie (system pracujący poza siecią) uniezależnić się od dostawcy energii.

System awaryjny – gdy inni mają problem, Ty masz prąd.

Przerwy w dostawie prądu potrafią być wyjątkowo uciążliwe. Czy zestaw fotowoltaiczny z falownikiem hybrydowym i magazynem energii pozwala na zasilanie urządzeń w takiej sytuacji? Jest to możliwe dzięki zasilaniu awaryjnemu. W tym przypadku energia pobierana jest z akumulatora, aż do jego wyczerpania. Funkcja ta może być wbudowana w inwerter hybrydowy lub być realizowana poprzez zewnętrzną automatykę samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Firma Soleko oferuje możliwość dostosowania zasilania awaryjnego do indywidualnych potrzeb klienta w celu podtrzymania zasilania najważniejszych urządzeń i wydłużenia czasu pracy akumulatora.

fot. Soleko 

Magazyn energii – czy się opłaca? Zyski versus koszty

Czy powyższe zyski uzasadniają koszt związany z zakupem urządzenia? Nad tym tematem warto się pochylić, gdyż – jak przekonuje firma Soleko – taka inwestycja pozwala znacznie obniżyć miesięczne rachunki za prąd. W nowym systemie rozliczania energii produkowanej z fotowoltaiki, tzw. NetBilling, nadwyżki oddawane do sieci rozliczane są według aktualnej ceny energii notowanej na giełdzie. Cena energii zależy od podaży i popytu. Zatem jeżeli korzystne będą warunki do wytwarzania energii ze słońca i wiatru na terenie całego kraju i podaż energii będzie duża, to wartość energii będzie spadać. W sytuacji odwrotnej cena energii będzie rosnąć. Magazyn pozwoli zmagazynować energię w momencie, gdy jest ona tania i uwolnić ją w czasie, gdy jest droga, generując dodatkowe korzyści dla użytkownika. Przemawia to za opłacalnością magazynu energii.

Warto podkreślić, że powyższe mechanizmy zaczną funkcjonować w pełnym wymiarze najwcześniej w roku 2024, kiedy wejdzie w życie NetBilling z rozliczeniem godzinowym. Obecnie funkcjonuje system przejściowy, w którym cena energii ustalana jest według średniej miesięcznej RCEm. Z uwagi na sytuację geopolityczną, ceny energii w ujęciu miesięcznym są stosunkowo wysokie, co powoduje, że oddawanie energii do sieci jest niewiele mniej opłacalne niż jej autokonsumpcja z wykorzystaniem magazynu energii. Z obliczeń firmy Soleko wynika, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 5kW z magazynem energii 5 kWh wygeneruje oszczędności w wysokości ok. 4,5 tysiąca złotych rocznie. Bez magazynu energii taka sama instalacja przyniesie korzyści na poziomie ok. 3,5 tysiąca rocznie. Różnica nie jest zatem duża i może trochę zniechęcać do poniesienia dodatkowych kosztów, które w tym przypadku (magazyn o poj. 5kWh) mogą osiągnąć nawet 20 tysięcy złotych. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwag dotację z programu „Mój Prąd”, która dla instalacji z magazynem energii może wynieść nawet 26 tysięcy złotych, to obraz sytuacji zupełnie się zmienia. Dodatkowo po wprowadzeniu rozliczeń godzinowych od roku 2024 korzyści z magazynu energii znacznie się zwiększą. Instalacje bez magazynu energii będą zaś mniej opłacalne.

fot. Soleko 

Czy można liczyć na dofinansowanie?

Skoro znamy już opłacalność magazynu energii, warto przyjrzeć się dostępnym dofinansowaniom do tej inwestycji. Program Mój Prąd 4.0. umożliwia dotację na zakup magazynu energii w wysokości 16 tys. złotych – to aż dwukrotnie więcej z porównaniu z rokiem 2022 – a do całej instalacji zyskujemy jeszcze 7000 oraz 3000 zł za EMS/HEMS, który zawsze idzie w parze z magazynem. Łącznie daje to aż 26 tys. złotych.

Kolejna edycja programu Czyste Powietrze zakłada dofinansowanie na inwestycje związane z fotowoltaiką w pierwszej części do 30000 zł, w drugiej – do 37000 zł, a w trzeciej – aż do 69000 tys. złotych. Dodatkowo można uzyskać zwrot podatku od kwoty 53 000 zł wydanej na fotowoltaikę.

Podsumowując, czy magazyn energii się opłaca? Wiele wskazuje na to, że jest to korzystna inwestycja. Ponieważ jest to inwestycja na lata, warto postawić na pewne i sprawdzone urządzenia, takie jak te z oferty Soleko, aby nie rozczarować się po kilku latach działania systemu solarnego.

Więcej informacji na stronie: www.kolektory.com

29-105 Krasocin k. Włoszczowa, Oleszno, ul. Parkowa 18, woj. świętokrzyskie
tel. 41 39 44 087, 508 070 040,