Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane w marcu 2022 r. była wyższa o 27,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Tyle mówią statystyki. Co za tym idzie, dynamika budowy nowych obiektów przemysłowych stale rośnie, a wraz z nią wymagania. Wymagania dotyczące prawidłowego, wysokiej jakości oświetlenia, które nierozerwalnie wiążą się z odpowiedzialnym podejściem do przemysłu i stosowania w nim rozwiązań pozwalających na oszczędne gospodarowanie dostępnymi zasobami.

Efektywność energetyczna nie jest jednak obecnie jedynym parametrem, który powinien być przestrzegany czy wzięty pod uwagę podczas projektowania oraz wykonywania oświetlenia przemysłowego przez producenta. To nie tylko kwestie bezpieczeństwa czy normatywne wymogi świadczą o ważkości tego zagadnienia. Zmiana systemów oświetleniowych daje ogromny potencjał oszczędności oraz podnosi poziom bezpieczeństwa na terenie przemysłowym, o czym wspomniano już na wstępie.

Co więcej wpisuje się w politykę Green Building. Zrównoważone budownictwo definiuje się jako działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym ich cyklu życia. Za zrównoważonym rozwojem stoi idea zaspokajania aktualnych aspiracji rozwojowych w sposób umożliwiający realizację tych samych celów kolejnym pokoleniom. Jednak już teraz przekłada się to wszystko na wymierne korzyści.

Wysoka efektywność świetlna ułatwia pozyskanie certyfikacji ekologicznej BREEAM czy LEED. Nie chodzi tutaj jedynie o wpisywanie się w trendy. Inwestycje certyfikowane mogą ubiegać się o różnego rodzaju dotacje. To się opłaca!

fot. LUG LIGHT FACTORY

Certyfikacja ekologiczna BREEAM oraz LEED

LEED i BREEAM oferują zestaw narzędzi umożliwiających ocenę budynków na podstawie obiektywnych kryteriów oraz jasno określonych parametrów technicznych. Ilość przyznanych punktów w procesie certyfikacji pozwala lub nie pozwala zakwalifikować daną inwestycję jako ekologicznie zrównoważoną.

Rozwiązania użyte w Eco Budownictwie przekładają się na niższe rachunki. To szczególnie ważne, teraz gdy galopujące wzrosty cen energii elektrycznej odczuwalnie wpływają na koszty powadzonej działalności. Nowoczesne oprawy oświetleniowe z wysoką efektywnością energetyczną są gwarantem oszczędności. Fakt ten rozumieją nie tylko przedsiębiorstwa, ale i samorządy. Miasto Warszawa zdecydowało się na wymianę opraw oświetleniowych i postawienie na technologię od LUG Light Factory. Ten projekt infrastrukturalny to olbrzymie przedsięwzięcie, które przyniesie wymianę 40 tysięcy opraw, zmniejszy zużycie energii o 33 GWh i przyniesie stolicy 25 milionów oszczędności w rachunkach za prąd rocznie. To największy w Polsce i jeden z największych w Europie projekt kompleksowej modernizacji oświetlenia, który ma zabezpieczyć mieszkańców przez podwyżkami Wpłynie on także na wzrost bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Warszawy.

Przyszłość oświetlenia przemysłowego oczami producentów

Najszybciej rozwijającą się technologią na rynku jest oświetlenie półprzewodnikowe (LED i OLED). Dzieje się tak oczywiście dlatego, że są to technologie energooszczędne i ekologiczne, które wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju. LED w 2020 roku posiadało już 69% udział w segmencie oświetlenia ogólnego.

Normatywne wymogi dotyczące oświetlenia przemysłowego

Trendy, nowości czy udogodnienia to jednak nie wszystko. W oświetleniu przemysłowym pierwszoplanową rolę odgrywają normy wynikające z obowiązujących przepisów BHP i uregulowań prawnych.
Najistotniejsze z nich to: ‑

• Wskaźnik UGR – poziom olśnienia
• Równomierność oświetlenia
• Poziom natężenia oświetlania.

Olśnienie może być powodem dyskomfortu, czynnikiem wywołującym popełnianie błędów, a w skrajnych przypadkach nawet wypadki przy pracy. Norma oświetleniowa określa bezpieczne poziomy olśnienia: z uwagi na różne typy wykonywanych czynności – w obu przypadkach i dla magazynów wysokiego składowania, i dla hal produkcyjnych występują skrajności od <16 do nawet <28

Dla czynności ciągłych przyjmuje się, że równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej powinna mieścić się w zakresie od 0,4-0,7. Taki wynik powinno się otrzymać jako iloraz najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia występującej na danej płaszczyźnie do średniego natężenia oświetlenia na tej płaszczyźnie. W przemyśle wartości równomierności oświetlenia dla wielu różnych obszarów wyznacza obowiązkowa norma PN-EN 12464-1:2022-01

Poziom natężenia oświetlenia powinien byś ściśle dostosowany do wykonywanych czynności i stopnia ich precyzyjności. O zakresie poziomów natężenia oświetlenia będzie jeszcze mowa w dalszej części tego artykułu.

Wymogi, potrzeby, regulacje prawne wszystko to należy uwzględnić i spiąć w jedną całość.

fot. LUG LIGHT FACTORY

Dlatego potrzebne jest… Właściwe przygotowanie projektu.

Firma LUG Light Factory jako czołowy europejski producent oświetlenia przemysłowego stworzyła hub kompetencyjny LUG LIGHT PROJECT. Zespół projektantów oferuje dla klientów: audyty; projekty oświetleniowe; analitykę ROI; modele 3D wszystkich opraw oraz realistyczne wizualizacje. Taka współpraca buduje wartość na każdym etapie projektu, począwszy od projektu, przez instalację, poprzez serwis, utrzymanie, ale również finansowanie inwestycji. Współpracując z funduszem inwestycyjnym, LUG wspiera partnerów w optymalnym przygotowaniu projektu również w obszarze finansowania. Firma przejmuje pełną odpowiedzialność za projekt oświetlenia w ramach kontraktu, a klient zyskuje pewność, że spełni on wszystkie prawne wymogi, potrzeby i wyznaczone założenia. Pozwala to szybciej i pewniej przejść przez proces inwestycyjny i cieszyć się z oszczędności szybko – to szczególnie ważne zwłaszcza w momencie dużych międzynarodowych zaburzeń w supply chain

Przy tworzeniu projektu firma LUG Light Factory hołduje podejściu holistycznemu, co oznacza, że nie skupia się jedynie na wyodrębnionych, pojedynczych obszarach, ale zawsze oferuje projekt oświetlenia również dla dróg dojazdowych, chodników, parkingów, stref załadunkowych, pomieszczeń technicznych, biur i innych obszarów wchodzących w skład kompleksu przemysłowego. Każdy z tych obszarów ma swoje dedykowane oprawy. Na parkingu i przy drogach dojazdowych sprawdzą się Urbino LED, naświetlacze Powerlug LED, w magazynach m.in. Atlantyk 2.0 LED Triton LED. W biurach LUG Light Factory proponuje imponująco szeroki wachlarz produktów. Od Volica 2.0 LED przez LUGSTAR LB  LED do LUGACLASSIC LB LED czy OFFICE PLUS LB LED.

fot. LUG LIGHT FACTORY

Firma dysponując tak wszechstronnymi produktami oferuje indywidualne rozwiązania poprzedzone wnikliwym audytem. Jeśli zaistnieje taka potrzeba klient firmy otrzymuje nie tylko produkty ale i profesjonalne doradztwo. Nie ma jednego najlepszego rozwiązania dla wszystkich. W halach produkcyjnych do instalacji oświetlenia stosuje się tzw. linie świetlne szybkiego montażu oraz rozwiązania typu High Bay (HB). Te ostatnie szczególnie dobrze sprawdzają się przy modernizacji już funkcjonujących obiektów.

Oprawa typu High Bay CRUISER została zaprojektowana przez LUG Light Factory w kilku wersjach i wyróżniona w prestiżowym konkursie iF DESIGN AWARD. Jej skuteczność świetlna sięga 167lm/W. To oznacza, że zużyty 1W przekłada się na 167 lumenów emitowanego strumienia świetlnego. Mniej wtajemniczonych użytkowników warto poinformować, że w przypadku zwykłej żarówki, to jedynie od 6 do 17 lumenów. Oprawa Cruiser charakteryzuje się mnogością metod montażu – od uchwytu natynkowego przez ramkę montażową po zawieszenie linkowe. O wysokiej szczelności IP 65 i równie wysokiej kulturze technicznej zastosowanych rozwiązań. To wszystko sprawia, że oprawa spełnia oczekiwania zarówno inwestorów jak i osób, które korzystają z niej na co dzień.

fot. LUG LIGHT FACTORY

High Bay Triton posiada jeszcze większą od Cruisera skuteczność świetlną, bo 168lm/W. Triton dostępny jest również w wersji z czujnikiem ruchu, posiada pasywny układ chłodzenia, IP 66. Ten poziom szczelności sprawia, że oprawy mogą być montowane nawet w bardzo wymagających warunkach. Są odporne na wysoką wilgotność, będą bezpiecznie funkcjonować w obecności pary wodnej i gdy przykładowo w chłodniach dochodzi do zjawiska skraplania.

Linie oświetleniowe szybkiego montażu pomału stają się standardem w nowopowstających obiektach przemysłowych, tym bardziej, że ich instalacja może odbywać się bez udziału narzędzi. W ich przypadku LUG Light Factory oferuje oprawy stworzone do łączenia w ciągi świetlne, w technologii LED, dostępne w modułach o różnej długości. Ma to swoje istotne konsekwencje. Taka konstrukcja bowiem umożliwia ekonomiczne rozwiązanie kwestii oświetlenia z możliwością załączania go poszczególnymi sekcjami. To wyjątkowo ergonomiczne rozwiązanie w obiektach, gdzie o różnych porach dnia lub pracy wymagane jest różne natężenie światła.

LUGTRACK SLIM LENS jest właśnie taką oprawą modularną przeznaczoną do hal wielkopowierzchniowych, centrów logistycznych czy hal magazynowych Dostępność wielu jej wariantów sprawia, że jej zastosowanie może być znacznie szersze.

Konsultacje z firmami instalatorskimi na wczesnym etapie koncepcyjnym pozwoliły na wypracowanie rozwiązania uwzgledniającego podstawowe wymogi dotyczące oświetlenia awaryjnego, usprawnień co do systemu zwieszeń oraz szybki i łatwy montaż.  

LUGTRACK SLIM LENS to dwie długości 1500mm i 3000mm, aż 4 kąty świecenia: 60°, 90°, 110°, 35°, temp barwowa 4000K. Wyjątkowa żywotność L80B10 100 000h.

fot. LUG LIGHT FACTORY

Co jest najważniejsze w oświetlanie stref przemysłowych i magazynowych?

Kwestie normatywne oraz szeroko rozumiana ergonomia pracy sprawiają, że równomierność i natężenie oświetlenia w obszarach przemysłowych mają pierwszorzędne znaczenie.

Równomierność oświetlenia Uo dla składów, magazynów, open space czy chłodni wynosi 0,40. Dla obszarów pakowania i wysyłania ten parametr wzrasta już do 0,60.

Wymagana wielkość natężenia oświetlenia w danym obszarze (E) wzrasta wraz z precyzyjnością wykonywanych w nim działań. Dla stanowiska projektowania wspomaganego komputerowo będzie to 500 lx, a dla precyzyjnych prac montażowych już 750 lx. Dla alejki magazynowej wymagane natężenie to zaledwie 100 lub 150lx. Oczekiwane poziomy natężenia oświetlenia mogą ulegać zmianom nawet w ciągu dnia. Dlaczego? Ma to związek chociażby ze zmiennym stopniem nasłonecznienia. Dlatego nowoczesne oprawy oświetleniowe w znakomitej większości posiadają możliwość regulacji natężenia oświetlenia.

W strefach przemysłowych najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi i zachowania ciągłości procesu technologicznego. Dlatego jednym z najbardziej istotnych wskaźników pozostaje również wskaźnik oddawania barw – CRI. Zgodny z normą to CRI>80 umożliwiający rozróżnianie barw.

Migotanie światła postrzegane jako wizualna niestabilność może być problematyczne przykładowo przy obsłudze maszyn obrotowych. Lowflicker/Flickerfree drivers to zaawansowane rozwiązania techniczne, które skutecznie eliminują problem na poziomie układów zasilania.

fot. LUG LIGHT FACTORY

Główne trendy w oświetleniu przemysłowym

W oświetleniu przemysłowym coraz popularniejsze stają się rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy (IoT). Co za tym idzie rynek systemów zarządzania oświetleniem przemysłowym rośnie rok rocznie i bardzo stabilnie. Nie bez znaczenia jest tutaj profesjonalizm producentów, którzy troszczą się o jakość i wychodzą naprzeciw potrzebom rynku.

Czujniki stały się w przemyśle standardem. Pozwalają one zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent kosztów oświetlenia. W zakładach, których cykl technologiczny wymaga pracy zmianowej – w tym magazynach, gdzie oświetlenie stanowi znaczną część poborów energii – czas zwrotu z inwestycji w systemy z sensorami jest krótki.

Przy pracy zmianowej cenione są również przemysłowe rozwiązania z obszaru Human Centric Lighting. Ich zastosowanie oznacza, że światło elektryczne naśladuje światło naturalne, co bezpośrednio wspiera produktywność pracowników i reguluje dobowy rytm ludzkiego organizmu.

Wydłużona żywotność oświetlenia i predictive maintenance. Wdrażany coraz częściej monitoring oświetlenia z systemem konserwacji predykcyjnej umożliwia śledzenie na bieżąco stanu instalacji oświetleniowej, liczbę przepracowanych przez oprawy roboczogodzin oraz stanu technicznego poszczególnych urządzeń. W ten sposób zoptymalizowane zostają czynności serwisowe i wydłuża się cykl życia produktów. Ten ostatni wydłuża się natomiast coraz bardziej z uwagi na sam rozwój zastosowanych technologii.

Więcej informacji można znaleźć na https://www.lug.com.pl/

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11, woj. dolnośląskie
tel. +48 68 45 33 200,