Najlepszy dla tego, że wszystko jest już na etapie końcowym i nie ma obaw, że posadzkę zniszczą inne ekipy wykończeniowe. Najgorszy dla tego, że Inwestor na tym etapie wyczerpał nakłady finansowe i wybiera rozwiązania tańsze, często nie dostosowane do występujących warunków najbardziej eksploatowanej części obiektu. W rezultacie może to doprowadzić do jej szybkiej destrukcji, a powinniśmy brać pod uwagę, że naprawa często wymaga wyłączenia z eksploatacji całego obiektu, co naraża użytkownika oraz wykonawcę na straty finansowe. Dlatego należy dążyć w rozmowach z Inwestorem do wybrania jednej z wyjątkowo ekonomicznej lecz bardzo trafnej opcji.

fot. Posbet

Posadzki przemysłowe betonowe – technologia wykonania

Posadzka przemysłowa DST

DST – Dry Shake Topping – monolityczna metoda zastosowania posypki „suche na mokre”.

Na jeszcze nie do końca związany beton, na który można wejść zacieramy maszynowo suchą posypkę z mokrym mleczkiem cementowym. Posypka mineralna – utwardzacz powierzchniowy o wysokich parametrach technicznych i odporności na ścieranie oraz pylenie.

Posadzkę przemysłową betonową DST wykonuje się z najlepszej jakości betonu towarowego, posadzkowego z odpowiednim cementem zależnym od warunków atmosferycznych, należytymi plastyfikatorami, właściwą ilością wody i odpowiedniej ilości kruszyw od 0-16mm oraz punkt piaskowy plus inne domieszki i dodatki uszlachetniające. Beton na miejsce prac powinien przyjechać o odpowiedniej konsystencji zazwyczaj z mikrozbrojeniem stalowym, które jest dodawane i mieszane na węźle betoniarni.

Po dotarciu betonowozu (gruszki) na plac budowy rozpoczynamy wylewanie betonu. W celu wyrównania posadzki niwelujemy ją na bieżąco badając niwelatorem laserowym. Jeżeli są zaprojektowane spadki wykonujemy je. Następnie wibrujemy posadzkę listwą wibracyjną w celu zagęszczenia i wyrównania betonu. Czekamy na moment w którym można wejść na beton.

Czas w którym można wejść na posadzkę przemysłową betonową jest uwarunkowany od temperatury, wilgotności powietrza a także od spełnionych niżej wymienionych warunków. Nie może to być zbyt wcześnie lub zbyt późno. Należy co jakiś czas kontrolować stan wiązania. Po odczekaniu od 4 – 12 godzin po betonowaniu, należy wejść na posadzkę w tym czasie, gdy jest ona spocona i związana na tyle, że po wejściu robią się ślady głębokości około 3 mm.

Z powierzchni betonu należy ściągnąć ściągaczkami nadmiar wody jeżeli występuje. Powierzchnie odświeżamy zacieraczkami na dyskach tzw. „talerzach”. W tak przygotowaną powierzchnię rozsiewamy równomiernie posypkę mineralną, która może być w różnych kolorach. Należy kontrolować, żeby posypki nie było za dużo lub za mało. Łączymy posypkę z powierzchnią betonu poprzez wcieranie jej zacieraczkami na dyskach.

Kolejne etapy to zacieranie na „gładko” zacieraczką podwójną na łopatkach ustawianych stopniowo pod coraz większym kątem. Zgodnie z poprawną technologią wykonania posadzki betonowej przemysłowej, tak wykończony element natychmiast impregnujemy, zazwyczaj dyspersją żywicy akrylowej („folia w płynie”), która zabezpiecza płaszczyznę posadzki przed odparowaniem wody (w 75%) potrzebnej do dalszej hydratacji oraz ogranicza wchłanianie się cieczy. Po około 24 h posadzka jest cięta w 1/3 wysokości dążąc do pól około 5m x 5m. W zależności od grubości oraz innych czynników pola mogą być mniejsze lub większe max. 6m x 6m. Należy dążyć do kwadratów lub do stosunku krótszego boku do dłuższego nie może być poniżej 70%. Krawędzie szczelin skurczowych frezujemy pod kątem – zapobiegawczo przed łamaniem krawędzi np. przez „paleciaki”. Po upływie około 21 dni wykonujemy gruntowanie i wypełnianie trwale elastycznym szczeliwem poliuretanowym dylatacji. Z czasem dojrzewania posadzki pojawiają się na powierzchni jasne plamy. Po około 2-4 miesiącach kolor posadzki wyrównuje się lecz nie jest jednolity.

fot. Posbet

Posadzki utwardzane powierzchniowo – dokładność wykonania wg DIN 18202, tabela 3, wiersz 3, mierzona łatą 2m.

Dobrze zaprojektowana i starannie wykonana posadzka utwardzana powierzchniowo daje dodatkowe utwardzenie, odporność na ścieranie co zapewnia niepylącą oraz niełatwo nasiąkliwą, twardą posadzkę (nawet do 300% odporniejszą od zatartego betonu bez proszku). Tak wykonana posadzka jest najlepszym i równocześnie najtańszym rozwiązaniem dla magazynów, hal, warsztatów, parkingów, ramp, garaży, hangarów, zbiorników, sklepów, sal, fabryk, pawilonów, doków itp. Spełnia wszystkie wymagane funkcje, a zarazem jest wizytówką obiektu przemysłowego. Posiada atesty do stosowania również w przetwórstwie spożywczym.

Zarysowania lub inne nieestetyczne ślady podczas wykonywania posadzki przemysłowej zacieranej mechanicznie z utwardzeniem powierzchniowym mogą wynikać od wielu czynników.

Posadzki przemysłowe betonowe – warunki do spełnienia

Przy odpowiednio spełnionych warunkach i zaleceniach podczas wykonania oraz późniejszej konserwacji jak również eksploatacji posadzki przemysłowej betonowej DST wyżej opisana procedura funkcjonuje przez długie lata.

Warunki jakie należy spełnić przed wykonaniem posadzki przemysłowej:

– Należy wykonać porządną podbudowę oraz chudy beton;

– Hala musy być zabudowana, zamknięta, okna, drzwi, bramy, świetliki, obróbka blacharska itp. – zamontowane;

– Oświetlenie docelowe lub dobre prowizoryczne – zamontowane;

– Udostępnienie wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej 230V i 400V do oświetlenia robót w przypadku braku oświetlenia docelowego lub prowizorycznego;

– Folia minimum 0,2 mm atestowana pod posadzkę;

– Pianka dylatacyjna wokół ścian i słupów;

– zabezpieczenie ścian, słupów oraz innych elementów folią przed zabrudzeniem betonem;

– szalowanie i dyblowanie dylatacji głównych;

– Montaż kątowników w miejscach docisku tafli bramowych, kanałach i ewentualnie w drzwiach co zapobiega łamaniu krawędzi betonu. kątowniki L50x50x5 z kotwami fi 6 co 25cm zaniżonych ok. 2 cm od 0,00 przy wjazdach (dodatkowe zabezpieczenie przed wodą z zewnątrz);

– Wykonanie innych branży przed zalewaniem typu: odwodnienia punktowe lub liniowe, instalacji uziemiających, przejścia pionu, ciężka izolacja, styrodur, wszystkie przewody i wszystkie niezbędne rozwiązania pod płytą;

– Ponieważ beton posadzkowy jest betonem wymagającym proponujemy wybrać betoniarnie sprawdzoną gdyż będzie to dobra inwestycja w beton a POSBET będzie pewny, że posypka się przyjmie i wszystko będzie wykonane solidnie i należycie. Beton posadzkowy minimum C25/30 z mikrozbrojeniem stalowym w odpowiedniej ilości jeżeli nie zaprojektowano siatek zbrojeniowych;

– Ze względu na fakt, że posadzka przemysłowa jest oddzielnym elementem budynku minimalna grubość przekroju płyty docelowej nie może wynosić poniżej 10cm, ponieważ może popękać w miejscach innych niż dylatacje pozorne lub się odspoić. Grubość zależna od obciążeń;

– Odpowiedni otwór bramowy lub inny wjazd potrzebny do wykonania betonowania betonowozami lub warunki do wprowadzenia pompy z rurociągiem dalekiego zasięgu np. w garażach podziemnych lub transport betonu wozidłami „kolibami”.

fot. Posbet

Warunki jakie należy spełnić w czasie wykonywania posadzki przemysłowej betonowej:

– Ciągłość podczas dostarczania mieszanki betonowej – daje nam to równomiernie wiązanie betonu dzięki czemu etapy zacierania są wykonywane po kolei jak również efekt końcowy posadzki jest zadowalający.

Jeżeli natomiast wystąpią przerwy podczas dostarczania mieszanki betonowej przez co w późniejszych etapach jest ciężko połączyć zatarty beton ze świeżą mieszanką oprócz tego mogą powstać zarysowania podczas łączenia lub inne niepożądane ślady np. przypaleń.

– Jednorodna mieszanka betonowa – dzięki czemu równomiernie wiązanie betonu dzięki czemu etapy zacierania są wykonywane po kolei jak również efekt końcowy posadzki jest zadowalający.

Jeżeli jednak mieszanka betonowa dostarczona jest niejednorodna – źle wymieszana mieszanka betonowa przez co są miejsca rzadszych lub gęstszych pól. Rzadsze trzeba omijać i sa nie dotarte, gęste zbyt szybko wiążą podczas zacierania i mogą zostać przypalone.

– Odpowiednia konsystencja mieszanki betonowej – konsystencja mieszanki betonowej na placu budowy powinna się klasować miedzy S3 a S4 w zależności od temperatury i warunków atmosferycznych. Zazwyczaj konsystencja według metody opadu stożka powinna mieć miedzy 160mm-180mm w celu uzyskania mleczka cementowego na powierzchni z którym następnie będziemy mieszać posypkę w odpowiedniej ilości 4-5kg/m2.

Jeśli natomiast jest dostarczona nieodpowiedna konsystencja mieszanki betonowej – za gęsta – może być źle zawibrowana. Nie wsypiemy odpowiedniej ilości posypki. Za szybki czas wiązania. Przedwczesne pękanie posadzki lub odparzenia.

Za rzadka – długi czas wiązania. Osłabienie mieszanki. W późniejszym etapie może wystąpić wiele niepożądanych pęknięć oraz szybsza degradacja powierzchniowa.

– Wartościowa mieszanka betonowa – Cement najlepiej z niską zawartością popiołów. Odpowiednio dobrana ilość kruszywa drobnego 0-2mm, kruszywa średniego 2-8mm oraz kruszywa grubego 8-16mm, która powinna uzyskać punkt piaskowy wynoszący 0,36-0,37.

Nie wartościowa mieszanka betonowa – nieodpowiednie składniki np. za dużo popiołów w cemencie. Za mały punkt piaskowy – zdarza się że betoniarnie chcą podwyższyć klasę betonu korzyścią użycia większej ilości kruszywa grubego 8-16mm zmniejszając przy tym ilości reszty kruszyw a nawet cementu. Słabej jakości kruszywa oraz plastyfikatory.

– Najwyższej jakości składniki mieszanki betonowej – Najtwardsze oraz płukane kruszywa. Czysta woda plus plastyfikatory, superplastyfikatory i cementy oraz dodatki z najwyższej półki.

Zanieczyszczone składniki mieszanki betonowej – występujące np.: duże kamienie, margiel, glina, części organiczne (korzenie, drewno), plastik, lód, itp.

– Dobre warunki betonowania – hala musi być zabudowana powinna posiadać dach, okna, drzwi, bramy, obróbki itp. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie prac i jeszcze w najbliższych 5 dniach powinna wynosić od min. +5stC do max. +28stC. Nie powinny występować przeciągi, wysokie lub niskie temperatury, bezpośrednie nasłonecznienie itp.

Złe warunki betonowania – na beton nie powinny działać warunki atmosferyczne jak słońce, deszcz, przeciągi, zbyt wysokie lub niskie temperatury, itp. Zabrudzenia typu np.: kurz, pył, kulki styropianowe uniemożliwią wykończenie posadzki.

– Ogrzewanie hali – w okresie zimowym w czasie wykonywania posadzki może zajść konieczność ogrzania hali. W czasie prac należy ogrzewać centralnym ogrzewaniem jeżeli jest i działa. Jeżeli nie ma CO lub nie działa, nie należy w ogóle ogrzewać hali o ile są spełnione warunki czyli min. +5stC w dzień i w nocy.

Nie należy stosować punktowego ogrzewania – ponieważ ogrzewa posadzkę strumieniowo przez co beton w tych miejscach wiąże szybciej. Przykładem punktowego ogrzewania jest kilka nagrzewnic na paliwo rozstawionych w kilku miejscach na hali.

fot. Posbet

Posadzki przemysłowe betonowe – zalecenia

Zalecenia jakie należy spełnić, żeby posadzka utwardzana powierzchniowo była w najlepszym stanie użytkowym przez długie lata.

W eksploatacji posadzki przemysłowej betonowej zacieranej mechanicznie z utwardzeniem powierzchniowym należy przestrzegać niżej podanych zaleceń:

– Użytkowanie posadzki minimum po 28 dniach od wykonania. Do tego czasu po wykonaniu posadzki nie mogą pracować na posadzce żadne ekipy.

– Pierwsze mycie posadzki po minimum 4 tygodniach.

– Posadzkę przed myciem ręcznym czy mechanicznym koniecznie należy zamieść a najlepiej odkurzyć w celu usunięcia piasku powodującego zarysowania.

– Harmonogram i częstotliwość konserwacji posadzki przemysłowej zależy od zanieczyszczenia podłogi, parametrów użytkowania, jakości powierzchni betonowej, itp. Аby uzyskać maksymalne wyniki twardości oraz doskonałego wyglądu podłogi , uzyskaj porady od firmy sprzątającej lub firmy, która szlifuje i poleruje podłogi betonowe.

– Mycie eksploatacyjne:

a) Używamy WYŁĄCZNIE CZYSTEJ WODY, bez środków czyszczących

b) Wykorzystujemy pady do okresowego lub codziennego czyszczenia posadzek

c) Pady możemy stosować na szorowarkach jednogłowicowych lub maszynach myjących. Konieczne jest przymocowanie narzędzia do padholdera w maszynie.

d) W trakcie czyszczenia posadzki, pad musi pracować na mokro

Użycie jakichkolwiek środków o niższym niż pH 7 może spowodować odbarwienia posadzki przemysłowej betonowej i likwidację impregnatu. Jeżeli do mycia użyte zostaną maszyny z padami to kolor pada powinien być biały (miękki pad), lub gdy maszyny mają szczotki to ich włosie musi być długie i miękkie.

– Nie należy na posadzkę rozlewać żadnych kwasów.

– W przypadku rozlania tłuszczów lub oleju należy je natychmiast usunąć. Jeżeli nie zostaną usunięte w szybkim czasie wchłoną się i zostanie plama, której usunięcie jest niemożliwe.

– Zabrania się przeciągać po posadzce różnych elementów i materiałów a tym bardziej elementów ostrych, które mogą powodować nienaprawialne zarysowania. Nie ma sposobów naprawy uszkodzeń mechanicznych, lecz tylko reperacje, które są widoczne na płaszczyźnie.

– Należy dbać o czystość przed halą. Każde otwory bramowe lub wjazdowe do hali są narażone na wwożenie na kołach piachu na posadzkę przemysłową, który działa pod kołami jak papier ścierny, co powoduje zarysowania, a w efekcie zmniejsza twardość posadzki.

– Na posadzce utwardzanej powierzchniowo nie należy używać przy wózkach widłowych i paleciakach czarnych opon i kół, ponieważ one zostawiają ślady wręcz nie do usunięcia. Należy używać białych opon (tzw. spożywki) i silikonowych kół.

– Zalecane jest by, co 3-6-12 miesięcy, odnowić posadzkę, polegające na:

a. Ultraszybkim myciu i szlifowaniu padami diamentowymi

lub

b. Umyciu i natryśnięciu jeszcze raz impregnatu na czystą bez śladów zabrudzeń posadzkę mineralną.

lub

c. Odświeżenie posadzki poprzez szlifowanie powierzchniowe diamentami.

fot. Posbet

ZALETY posadzki przemysłowej betonowej DST

– Zaletą posadzek betonowych jest to że można stosować różnego rodzaju impregnaty które mogą jeszcze bardziej wzmacniać i uszczelniać wierzchnią warstwę posadzki.

– Posadzki DST są bardzo twarde odporne na zarysowania i wytrzymują długi czas ciężką eksploatację.

– Posadzki DST są najtańsze w stosunku do różnych innych przemysłowych systemów wykończeniowych.

– Bardzo istotną wiadomością jest to że posadzki betonowe można odnawiać i dodatkowo utwardzać w etapie początkowego zdiagnozowania zużywania się powierzchniowego, które jest zależne od eksploatacji

– Stare, zniszczone, zużyte, wyeksploatowane posadzki można naprawiać szlifując nawet do połysku lub zastosować rożnego rodzaju żywice. Zależnością jest jedynie stan i klasa betonu podłogi.

WADY posadzki utwardzanej powierzchniowo DST

– Na posadzkach z utwardzeniem mineralnym nie należy prowadzić przetwórstwa związanego z cukrami lub owocami gdyż one całkowicie zniszczą warstwę utwardzoną.

– Przebarwienia na posadzkach z utwardzeniem mineralnym występują zawsze, gdyż minerał nie jest materiałem jednorodnym.

– Mikropęknięcia na posadzkach z utwardzeniem mineralnym występują zawsze, gdyż jest to naturalne zjawisko zacieranego betonu.

– Zabrudzenia, zatarcia czy zarysowania przy dylatacjach technicznych łączących wbudowane ze sobą płaszczyzny posadzki są nieuniknione gdyż maszyna zacierająca musi najechać na sąsiednią płaszczyznę, aby je połączyć i zrównać.

– Obróbki przy ścianach, słupach, szalunkach i kątownikach będą się różnić, ponieważ są zacierane ręcznie.

– Kurz i pył znajdujący się na elementach hali jest przyczyną technologiczną przy wykonywaniu posadzek w systemie DST.

Mimo spełnienia wszystkich warunków i zaleceń możemy spotkać niepożądane zjawiska występujące na posadzce DST. Dlatego zakończę trafnym cytatem z opracowania autorstwa Pana mgr. inż. Tomasza Chibowskiego „Paczenie płyt betonowych na brzegach dylatacji – Curling”, Materiały Budowlane, wrzesień 2007:

„Nawet przy najlepszej jakości opracowaniu projektowym i właściwym wykonawstwie budowlanym jest nierealne, aby płyta nawierzchni przemysłowej była pozbawiona rys i zjawiska paczenia krawędzi i naroży. Każdy inwestor powinien więc być świadomy, że zupełnie normalnym zjawiskiem, jakiego należy oczekiwać, będzie pojawienie się pewnej liczby rys i spaczeń w każdej posadzce przemysłowej i że takie zjawisko nie świadczy o niedociągnięciach projektu oraz o złej jakości wykonawstwa.”

Więcej szczegółów na temat posadzek utwardzanych powierzchniowo znajdziesz na stronie: www.posbet.com.pl

Opracował: mgr inż. Karol Łaskawski

Masz dowolny problem z posadzką lub pytania zadzwoń lub napisz chętnie pomogę. tel. 606 276 087 – Karol Łaskawski

25-825 Kielce, ul. Zalesie 83D, woj. świętokrzyskie
tel. 698 142 679,