Problem zbyt dużej emisji CO2 powoduje, że coraz częściej zastanawiamy się nad alternatywnymi źródłami energii oraz ogrzewania. Rząd coraz mocniej wspiera działania inwestorów, którzy decydują się zmienić systemy i technologie na te bardziej efektywne energetycznie oraz przyjazne naszej planecie oraz oferuje dopłaty dla tych, którzy zdecydowali się na tego typu rozwiązania.

fot. Soleko 

Pieniądze na ekologiczne systemy

– Inwestycja w zieloną energię bardzo się opłaca i korzysta z niej coraz więcej osób. Ekologiczne rozwiązania są przyjazne dla środowiska oraz naszego zdrowia, a do tego zapewniają comiesięczne oszczędności – mówi Seweryn Grabiec z firmy SOLEKO Polska, oferującej kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. – Różnorodne dotacje, z jakich można skorzystać sprawiają, że zakup i montaż instalacji mogą okazać się znacznie tańsze, dlatego warto prześledzić aktualne możliwości. Do wyboru mieliśmy już m.in. ulgi termomodernizacyjne, dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, Energia Plus, Agroenergia oraz PROSUMENT. W tej chwili największą uwagę przykłada się do dofinansowania Mój Prąd w roku 2022 – edycja czwarta, który oferuje ogromne możliwości. Uzyskać możemy aż do 20 500 zł, o ile będzie to nie więcej niż 50% wartości całej inwestycji.

fot. Soleko 

Budżet 350 mln zł

Czwarta edycja programu Mój Prąd rozpoczęła się 15 kwietnia 2022 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że jej budżet to 350 mln zł, z możliwością jego poszerzenia. Maksymalnie przewiduje się czas trwania do końca grudnia 2025 roku. Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2019 roku z możliwością dofinansowania w kwocie 5 tys. zł. Dziś możemy uzyskać do 20 500 zł. Jest to ogromna kwota, dzięki której uda się opłacić znaczną część poniesionych kosztów. Warto pamiętać, że z dofinansowania Mój Prąd w 2022 roku można skorzystać do 50% wartości całej inwestycji.

Do tej pory z wcześniejszych edycji programu Mój Prąd skorzystało wielu inwestorów. Udzielono dotacji do 444 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, na kwotę 1,8 mld zł. Program Mój Prąd wpisuje się w „Politykę Energetyczną Polski do roku 2040” oraz „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”, które stawiają na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, w tym właśnie udział bezemisyjnej fotowoltaiki.

Eksperci szacują, że w 2021 roku 1,5% energii elektrycznej w naszym kraju pochodziło z fotowoltaiki. W ubiegłym roku zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy około 4,5 gigawata. Za sprawą dotychczas przeprowadzonych naborów w programie Mój Prąd, nastąpi redukcja emisji CO2 na poziomie 1,84 mln ton w ciągu roku. Czwarta edycja programu ma zwiększyć zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o min. 1200 MW. Z kolei zmniejszenie CO2 szacuje się na poziomie 910 000 ton w ciągu roku.

fot. Soleko 

Dofinansowanie Mój Prąd 2022

W 2022 roku projekt uległ niewielkim zmianom. Dotacje Mój Prąd w 2022 roku kierowane są nadal do osób fizycznych. Od tej edycji możemy uzyskać dofinansowanie nie tylko na mikroinstalacje fotowoltaiczne (o mocy od 2 kW do 10 kW dla budynków mieszkalnych), ale także na magazyny energii (o pojemności min. 2 kWh), magazyny ciepła (o pojemności min 80 litrów), jak również zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią HEMS (zarządzanie energią w całym budynku) i EMS (zarządzanie energią wyprodukowaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej). Bojlery oraz bufory ciepła dołączyły do programu w celu racjonalnego użytkowania wytworzoną energią elektryczną i nie odsyłania jej do sieci, jeśli może ona zostać wykorzystana w danym gospodarstwie domowym. Z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skorzystamy na koszty zakupu, transportu i montażu instalacji fotowoltaicznej, jak też zakupu, transportu i montażu urządzeń do magazynowania energii/ciepła oraz zarządzania energią, jaką wytworzyliśmy.

fot. Soleko 

Zmienia się system rozliczeń

Dotacja będzie dostępna dla osób, które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w nowym systemie rozliczeń.

Warto zaznaczyć, że niezbędnym warunkiem do tego, aby uzyskać dofinansowanie Mój Prąd w 2022 roku jest przyłączenie instalacji do nowego systemu rozliczania energii o nazwie net-billing. Obowiązuje on od 1 kwietnia br. i jest oparty na wartościowym rozliczeniu energii, która została wyprodukowana przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Nadwyżki energii trafiają do sieci, a za wykorzystaną dodatkowo energię elektryczną zapłacimy tak samo jak pozostali odbiorcy. Nowy system ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych.

Jeśli z dotacji Mój Prąd w 2022 roku chciałaby skorzystać osoba, która już ma instalację fotowoltaiczną, to oczywiście jest taka możliwość, przy przejściu na wspomniany net-billing. Pamiętajmy jednak, ze po tej zmianie nie będzie już możliwy powrót do poprzedniego sposobu rozliczania, jakim do tej pory był net-metering.

fot. Soleko 

Dofinasowanie dla nowych i istniejących instalacji

W czwartej edycji programu kwalifikowane koszty liczymy już od 1 lutego 2020 roku. Tak jak wspomnieliśmy, do dyspozycji jest maksymalnie 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie. Jeśli chodzi o konkretne koszty:

– na samą instalację PV – do 4 000 zł;
– na instalację PV sprzężoną z innym elementem – do 5 000 zł;
– na magazyn ciepła – do 5 000 zł;
– na magazyn energii – do 7 500 zł;
– na system zarządzania (EMS i HEMS) – do 3 000 zł.

Co ciekawe, z dotacji Mój Prąd w 2022 roku mogą skorzystać również osoby, które już mają zakupioną i funkcjonującą instalację (o ile przejdą na wspomniany system net-billing), a nawet takie, które już uzyskały jakieś dofinansowanie.

fot. Soleko 

Jeśli posiadamy instalację przyłączoną do sieci przed 1 kwietnia 2022 roku, na którą uzyskaliśmy dotację, nie wyklucza nas to z czwartej edycji programu Mój Prąd. Możemy liczyć na kwotę do 2 000 zł za przejście na nowy system rozliczeń, a także dodatkowo możemy uzyskać do 5 000 zł na magazyn ciepła lub do 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej, a także do 3 000 zł na EMS/HEMS. Oznacza to w sumie nawet 17 500 zł. Jeśli nasza instalacja była przyłączona przed 1 kwietnia 2022 roku, a nie braliśmy wcześniej dofinansowań, to za przejście na net-billing otrzymamy do 4 000 zł, a dodatkowo możemy otrzymać kolejny 1 000 zł przy zakupie nowych elementów. Bez zmian są tutaj koszty dofinansowania do magazynu ciepła – do 5 000 zł na magazyn ciepła lub magazynu energii elektrycznej – do 7 500 zł oraz EMS/HEMS – do 3 000 zł. Oznacza to dotację w wysokości do 20 500 zł dla już istniejących systemów.

fot. Soleko 

Wnioski tylko drogą elektroniczną

W przypadku dofinansowania Mój Prąd w 2022 roku wnioski możemy wysyłać wyłącznie poprzez internet. Nie jest akceptowana dokumentacja papierowa. Na stronie projektu (https://mojprad.gov.pl/) można zapoznać się z formularzami oraz instrukcją wypełniania wniosku. Jeśli nie czujemy się na siłach, możemy zgłosić się o pomoc do specjalisty.

– Nasza firma jest doskonale przygotowana do składania wniosków o różne dofinansowania, w tym także do programu Mój Prąd – mówi Seweryn Grabiec. – Wystarczy odpowiednie upoważnienie i możemy odciążyć klienta w kompletowaniu oraz wypełnianiu niezbędnych dokumentów.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.kolektory.com

29-105 Krasocin k. Włoszczowa, Oleszno, ul. Parkowa 18, woj. świętokrzyskie
tel. 41 39 44 087, 508 070 040,