Fot. xystudio

Dom zeroenergetyczny prefabrykowany – co go wyróżnia?

• Zerowe zużycie energii pierwotnej, czyli takiej, która jest pobierana z zewnętrznej elektrowni (zasilanej najczęściej na paliwa kopalne) w celu ogrzania obiektu, zapewnienia ciepłej wody oraz zasilania wszelkich urządzeń.
• Zastąpienie energii pozyskiwanej z zewnątrz własną energią wytworzoną z naturalnych źródeł odnawialnych (OZE): słońca, ziemi, wiatru, wody, biomasy.
• Zrównoważona produkcja własna, czyli wytwarzamy tyle energii, ile potrzebujemy przez cały rok, dążąc do wyzerowania bilansu energii wyprodukowanej i zużytej. Nadwyżki wyprodukowane latem albo przekazujemy do sieci i odbieramy w sezonie zimowym (zgodnie z obecnymi przepisami odzyskamy 20% energii zmagazynowanej w sieci), albo inwestujemy we własne magazyny energii, (na które są już w Polsce dofinansowania).

Fot. MDM Energy

Dlaczego warto budować domy i obiekty użytkowe w standardzie ZEB?

Technologia domów zeroenergetycznych prefabrykowanych jest już w zasięgu wielu inwestorów. Choćby dlatego, że stanowi pomost między obecnymi domami pasywnymi i domami nZEB, w których maksymalne zużycie energii pierwotnej jest na poziomie 65 kWh/(m2rok) a domami autonomicznymi, które są w całości samowystarczalne i mogą działać poza systemem (off grid). Dlaczego jeszcze warto?

• Skutecznie omijamy podwyżki cen energii. Jesteśmy bowiem samowytarczalni w zakresie ogrzewania, produkcji c.w.u, oświetlenia.
• Jesteśmy niezależni od wahań dostępności standardowych surowców opałowych (węgiel drewno, gaz).
• Spełniamy z nawiązką, która wystarczy na wiele lat, normy budowlane w zakresie izolacyjności przegród, dozwolonej ilości energii pierwotnej, efektywności energetycznej.
• Realizujemy założenia budownictwa zrównoważonego rozwoju – nie korzystamy z paliw kopalnych, minimalizujemy emisję CO2 oraz innych toksycznych gazów i pyłów. Cieszymy się więc świeżym zdrowym powietrzem wokół budynku.
• Nowoczesne systemy zarządzania energią w prefabrykowanych domach zeroenergetycznych są inteligentne. Dzięki automatyzacji oszczędzamy czas potrzebny do obsługi, a system dokonuje za nas stałej kontroli i optymalizacji wydajności pracy urządzeń.

Fot. MDM Energy

Plan Repower EU – dodatkowa motywacja dla inwestorów publicznych i prywatnych

Plan Repower EU został ogłoszony w maju 2022 roku w celu wzmożenia działań dążących do uniezależniania UE od dostaw ropy, węgla i gazu z Rosji. Poza aktualnym kontekstem politycznym założenia te wpisują się jednocześnie w szerszy program realizowany w krajach członkowskich już od kilku lat. Chodzi o plan „Gotowi na 55”, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej krajów unijnych do 2050 roku. Jednym z kluczowych założeń jest tutaj ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jeszcze w tej dekadzie. Jeśli plan wejdzie w życie jako unijna dyrektywa, budynki publiczne budowane od 2027 (mieszkalne od 2030) będą musiały spełniać standard zeroemisyjności taki, jak w domach zeroenergetycznych prefabrykowanych.

Fot. xystudio

Podstawowe cele Repower EU dla państw członkowskich

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r.
• Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
• Oszczędzanie energii przez promowanie i zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń z 9% do 13% .
• Zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii końcowej UE z 40% do 45%.
• Zabezpieczenie dostaw i magazynowania energii dla Europy.
• Zwiększenie produkcji własnej i importu wodoru odnawialnego do 10 mln ton do 2030 r.
• Podwojenie obecnego tempa wdrażania pomp ciepła do 10 mln sztuk w okresie 5 lat.

Co to oznacza w praktyce dla budownictwa?

• Obowiązkowy standard zeroemisyjności w nowo budowanych obiektach publicznych od 2027 roku, a w budynkach mieszkalnych i domach jednorodzinnych od 2030 roku.
• Instalacje fotowoltaiczne jako podstawowe źródło energii we wszystkich nowych budynkach publicznych i niemieszkalnych > 250 m2 do k. 2026 roku. W modernizowanych obiektach tego typu > 400 m2 do k. 2027 r. Ponadto od 2030 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne miałyby mieć obowiązkową fotowoltaikę.
• Dalsze sukcesywne zmniejszanie maksymalnej ilości energii pierwotnej w obiektach istniejących, motywujące do szybszej modernizacji w kierunku zeroenergetycznych domów prefabrykowanych lub autonomicznych.
• Nowe zakresy klas energetycznych oraz obowiązek przedstawienia świadectw potwierdzających daną charakterystykę energetyczną przy sprzedaży lub najmie nieruchomości.
• Odejście od dofinansowania zakupu kotłów na paliwa kopalne do budynków nowych i modernizowanych (od 2027 r.).

Fot. xystudio

Jak zatem stworzyć budynek ZEB nowy lub modernizowany?

Tworzenie czy remontowanie budynków pod standard ZEB wymaga kompleksowego podejścia, dlatego już na wstępie warto nawiązać współpracę z doświadczonymi firmami, takimi jak MDM Energy, które dopilnują każdego detalu. Nie wystarczy bowiem tylko zadbać o zasilanie z OZE, ale zapewnić też jak najniższą emisyjność w procesie budowy i eksploatacji. Co musimy wziąć pod uwagę?
• Projekt architektoniczny obiektu, który na poziomie konstrukcji zagwarantuje spełnienie norm ZEB.
• Przepisy budowlane w zakresie gospodarki energią dla danej grupy obiektów i możliwości finansowania inwestycji.
• Jakie źródło energii OZE będzie optymalne do warunków lokalnych, by spełnić funkcję głównego generatora prądu do ogrzania, oświetlenia, wentylacji, podgrzania wody, korzystania z urządzeń i sprzętów.
• Jak zapewnić własną dystrybucję i magazynowanie energii (mikroelektrownie, akumulatory, off grid).
• Jakie materiały budowlane i technologię wybrać, by korzystać z surowców naturalnych i ograniczyć emisyjność procesu.

Fot. MDM Energy

Budynki modułowe prefabrykowane MDM – dlaczego warto budować z drewna?

W kontekście zaostrzających się wymogów dla współczesnego budownictwa to właśnie drewno wraca do łask jako optymalny surowiec dla budynków zeroenergetycznych prefabrykowanych. Naturalna kumulacja ciepła, świetna izolacyjność termiczna i akustyczna, niska emisyjność, a także trwałość, ognioodporność i zdrowe dla człowieka bilansowanie poziomu wilgoci sprawiają, że na bazie drewna powstaje coraz więcej domów i obiektów użytkowych. Dewizą marki MDM Energy jest budownictwo praktyczne, estetyczne, ekonomiczne i energooszczędne, które zapewni komfort wielu pokoleniom. W tym celu inżynierowie firmy opracowali własną technologię budowy opartą na lekkiej drewnianej konstrukcji szkieletowej połączonej z najnowszą techniką izolacji.

Fot. MDM Energy

To oszczędność koszów budowy i późniejszej wieloletniej eksploatacji obiektu. Prefabrykacja znacząco skraca czas prac budowlanych i zapewnia precyzję wykonania każdego elementu, co przekłada się na szczelność budynku. Projekty dostosowane są do montażu pompy ciepła, instalacji PV czy rekuperatorów. A współpraca z cenionymi architektami gwarantuje wizualną unikatowość bryły wydobytej dzięki ponadczasowej elegancji i prostocie drewna.

Fot. xystudio

Standard ZEB w obiektach użyteczności publicznej

Efektywność rozwiązań stosowanych w domach zeroenergetycznych prefabrykowanych sprawia, że Firma MDM Energy z powodzeniem wdraża je także w obiektach użyteczności publicznej. Coraz bardziej popularne są w Polsce zeroemisyjne przedszkola i żłobki, które korzystają z fotowoltaiki, pomp ciepła i bilansują energię wytworzoną ze zużytą. Z uwagi na unijne wymogi oraz wytyczne REPowerEU gminy przymierzają się także do podobnej modernizacji szkół, urzędów i innych placówek. Jak pokazują przykłady realizacji obiektów ZEB w Polsce, projekty zachwycają estetyką i funkcjonalnością. Ekologiczne rozwiązania idą także w parze z dostępnością, która jest już obowiązkiem w obiektach publicznych. Opłaca się więc skorzystać z możliwości, jakie daje technologia zeroenergetycznego domu prefabrykowanego.

Fot. xystudio

Wdrożenia i wsparcie dla inwestorów w Polsce

Finansowanie realizacji celów wskazanych w pakiecie REPowerEU ma być wsparte z budżetu Unii Europejskiej. Oznacza to przeznaczenie środków na kontynuację kluczowych polskich programów dotacyjnych takich jak:

• Program Inwestycji Strategicznych (w ramach Polskiego Ładu) – bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa m.in. w zakresie budownictwa obiektów społecznych czy modernizacji źródeł ciepła na zeroemisyjne.
• Fundusz Termomodernizacji i Remontów Budynków – który pozwala inwestorom (gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych i prywatni właściciele) ubiegać się o wsparcie spłaty kredytu zaciągniętego na wdrożenie rozwiązań o wyższej efektywności energetycznej (remont stolarki, wymiana źródła ciepła).
• Czyste Powietrze – rządowy program wspierający wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła, realizowanego z funduszy KPO (Krajowy Plan Odbudowy). Dotacje dystrybuowane są przez NFOŚiGW.
• Mój Prąd 4.0 – nowa edycja popularnego programu dla osób fizycznych dotuje rozbudowę instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Promuje inwestorów nastawionych głównie na autokonsumpcję, co jest zgodne z zasadami działania obiektów w standardzie ZEB (w tym zeroenergetycznych domów prefabrykowanych).
• Moje Ciepło – czyli wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Na co jeszcze możemy liczyć ze strony UE?

Polska ma także zagwarantowane środki na transformację energetyczną z polityki spójności do 2027 roku. Finansowanie przyspieszenia zmian ma być możliwe również dzięki środkom uzyskanym z dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ET. Ponadto rekomendacje unijne zakładają m.in. przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń na budowę instalacji OZE, określenie obszarów szczególnie odpowiednich do zastosowania OZE, wsparcie i dynamikę modernizacji sieci energetycznych w krajach członkowskich oraz edukację o kształtowaniu dobrych nawyków oszczędzania energii.

Fot. xystudio

Zielona transformacja przyspiesza, a dzięki wspólnej mobilizacji w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, zeroemisyjne budynki przestają być marzeniem przyszłości, a stają się naszą realną i dostępną do zrealizowania teraźniejszością.

Więcej o zeroenergetycznych domach prefabrykowanych i adaptacji tych projektów dla budynków użyteczności publicznej znajdziemy na stronie producenta www.mdmenergy.pl.

42-274 Konopiska, Kowale 21, woj. śląskie
tel. +48 535 393 323 ,