Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych działa prężnie już ponad 25 lat

Reprezentuje ono obecnie interesy polskich producentów i środowisk z nimi współpracujących. Co to konkretnie oznacza? Działalność stowarzyszenia jest szeroka i zróżnicowana. Kluczowe znaczenie ma w niej członkostwo i współpraca z kluczowymi organizacjami, m.in.: European Panel Federation, CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Industries), niezależną organizacją non-profit FSC (Forest Stewardship Council), czy Polską Platformą Technologiczną Sektora Leśno-Drzewnego oraz Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego.

fot. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Dzięki tak rozwiniętej sieci kontaktów i kooperacji jest w stanie w sposób realny i aktywny realizować swoje cele statutowe. A to oznacza:

  • wzbogacanie oferty eksportowej w oparciu o monitorowanie tendencji rozwojowych,
  • wypracowywanie europejskich standardów dla rodzimych wyrobów drewnopochodnych,
  • reprezentowanie członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych przed instytucjami i władzami państwowymi,

Przykładem tego ostatniego jest również chociażby uczestnictwo Stowarzyszenia w negocjacjach dotyczących polepszenia i usprawnienia zaopatrzenia surowcowego branży. Rozmowy toczą się na najwyższym szczeblu z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska.

fot. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Na tym nie koniec

Wyasygnowane osoby zaangażowane są w konsultowanie aktów prawnych i działalność Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Organizowane są szkolenia oraz uczestnictwo w kilku najważniejszych dla sektora i tej branży targach (Drema, Furnica, Budma). Równie istotne jest opracowywanie opinii naukowo-technicznych i prac rozwojowych. A skoro o rozwoju mowa…

Branża producentów płyt drewnopochodnych rozwija się wyjątkowo dynamicznie

W latach 2000-2016 nastąpił gigantyczny wzrost w segmencie dotyczącym płyt MDF i HDF i wyniósł 346%. Rocznie wytwarzamy 10 mln m3 tworzyw drewnopochodnych co daje nam 2 miejsce w Europie i 6 na świecie w tym zakresie. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych wydatnie przyczyniło się do tego boom’u. Szczególną zasługą jest udział w rozwoju technologii ekologicznej i produkcji płyt w większości tzw. metodą suchą. Powstają nowe linie produkujące wysokiej jakości HDF, których gęstość jest większa niż gęstość litego drewna. Nie byłoby tego wszystkiego bez ścisłej współpracy Stowarzyszenia ze środowiskiem naukowym (uczelniami i jednostkami badawczymi). Podobnie jak nie byłoby nowoczesnych płyt drewnopochodnych.

fot. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

O ekologii raz jeszcze

Wspomniana już wyżej współpraca Stowarzyszenia z FSC umożliwiła udział polskich przedsiębiorców z branży w tej „zielonej” certyfikacji, która obecnie uznawana jest na świecie za najbardziej wiarygodną w zakresie ochrony zasobów leśnych. Faktycznie umożliwia zachowanie żywotności lasów i ich bogactw biologicznych. Tak klienci jak i członkowie Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych mogą być pewni, że lasy na terenie naszego kraju, a zarazem przyszłe zasoby branży są dobrze chronione. To ważne, bo problemów z surowcem nie brakuje. Przyczyniły się do tego katastrofy naturalne, które dotknęły m.in. Bory Tucholskie. Oczywiście zniszczone tereny są powtórnie zalesiane, ale dostęp do drewna jeszcze długo nie będzie możliwy. Popyt na surowiec do produkcji przemysłowej przewyższa trzy, a nawet czterokrotnie podaż. Dlatego też Stowarzyszenie (poprzez rozmowy na najwyższym szczeblu) nieustannie dąży do istotnej przebudowy systemu sprzedaży drewna w naszym kraju.

fot. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Co jeszcze dzieje się w branży?

O sile i potencjale Stowarzyszenia stanowią jego członkowie Od 2015 roku wręczana jest Statuetka Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Wyróżnienie przyznawane jest osobom lub instytucjom, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój Stowarzyszenia oraz przemysłu płyt drewnopochodnych. Jednak największą nagrodą dla branży jest fakt, że polskie produkty drewnopochodne zyskały uznanie na całym świecie. Członkowie Stowarzyszenia zdobyli międzynarodowe certyfikaty w zakresie niepalności swoich wyrobów. Przed branżą szeroko otwarta droga do zagranicznych rynków. W Polsce nikt nie spoczywa na laurach. Powstają nowe linie produkcyjne i nowoczesne zakłady oraz coraz bardziej innowacyjne produkty. W jedności siła.

Więcej można przeczytać na stronie: www.sppd.pl

60-627 Poznań, ul. Wojska Polskiego 38/42 , woj. wielkopolskie
tel. 662 293 382,