Co daje członkostwo w Stowarzyszeniu Producentów Betonów?
Zasadniczo każde stowarzyszenie branżowe ma na celu wspieranie swoich członków i reprezentowanie ich interesów na arenie krajowej i międzynarodowej. O tym, że w grupie można zdziałać znacznie więcej, dobrze wiedzą też przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Betonów (SPB), od 21 lat prowadzącego aktywną działalność na rzecz swoich członków.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

– Podstawowym cele Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów producentów prefabrykatów betonowych i autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wobec administracji państwowej, organizacji krajowych oraz zagranicznych. Istotnym zadaniem SPB jest też integracja środowiska podtrzymanie więzi pomiędzy producentami, zacieśnianie współpracy z jednostkami naukowo badawczymi i wyższymi uczelniami, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju branży – wyjaśnia Józef Kostrzewski.
Jak w praktyce wyglądają te działania?

Konferencje i szkolenia dla producentów betonu
Jednym z najważniejszych obszarów działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów jest szeroko rozumiana edukacja, podnoszenie kwalifikacji oraz aktywne działania na rzecz podejmowania wspólnych przedsięwzięć.
– Dlatego ogromny nacisk kładziemy na współpracę z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi. Już trzeci rok regularnie organizujemy seminaria na wyższych uczelniach technicznych (do tej pory odbyło się 18 takich spotkań), podczas których prezentujemy branżę i osiągnięcia w zakresie prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prezentujemy najnowsze trendy w branży. Te spotkania praktyków z przyszłymi pracownikami budownictwa cieszą się ogromnym zainteresowanie i są pozytywnie oceniane przez środowisko akademickie. Organizujemy też cykliczne konferencje naukowe, na które zapraszamy wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy – mówi Józef Kostrzewski.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

Jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w ostatnich latach była organizacja prestiżowej V Międzynarodowej Konferencji „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”, która pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego odbyła się w 2011 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Była to piąta edycja spotkania, mająca na celu wymianę doświadczeń i najnowszych osiągnięć z dziedziny ABK pomiędzy naukowcami i producentami z całego świata. Jej inicjatorem i współorganizatorem było SPB, które w ten sposób uczciło też 60-lecie uruchomienia ABK w Polsce. Sponsorem konferencji była firma Solbet.
– Konferencja była ogromnym sukcesem, zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym. Wygłoszono na niej 75 referatów, które zaprezentowali autorzy z 13 krajów, a w obradach uczestniczyło niemal 300 osób, w tym 237 uczestników z 32 krajów z 5 kontynentów oraz 45 osób towarzyszących – mówi Józef Kostrzewski.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

Plonem tego wydarzenia, ważnego dla branży w Polsce i za granicą, jest tom pokonferencyjny, dostępny w bibliotekach wyższych uczelni technicznych. Materiały konferencyjne publikowane są też na łamach miesięcznika "Materiały Budowlane" oraz innych czasopismach branżowych. Stowarzyszenie bierze aktywny udział w konferencjach i imprezach wystawienniczych organizowanych przez inne podmioty, gdzie obok prezentacji możliwości poszczególnych firm, organizowane są też popularyzujące wiedzę na ten temat konferencje prasowe.
W obszarze działań edukacyjnych mieści się ponadto działalność wydawnicza Stowarzyszenia, obejmująca zarówno pozycje ukazujące się regularnie jak i wydawnictwa okazjonalne, np. monografie materiały pokonferencyjne czy poświęcone konkretnemu zagadnieniu związanemu z branżą. W ramach promocji prefabrykacji betonowej Stowarzyszenie jest w trakcie wydawanie cyklu sześciu zeszytów poświęconych tej tematyce, kierowanych do projektantów, architektów, wykładowców, a także studentów. Dotychczas ukazały się dwa zeszyty. Natomiast w odniesieniu do ABK jesteśmy w trakcie opracowania czterech zeszytów z których pierwszy ukaże się w sierpniu br.
– Warto też pamiętać o tym, że członkowstwo w SPB daje bezcenną możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy zakładami oraz utrzymywania personalnych więzi zawodowych zarówno pomiędzy producentami krajowymi, a także pomiędzy wytwórniami w Europie i całym świecie, z którymi utrzymujemy bezpośrednie kontakty – podkreśla Józef Kostrzewski.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

Stowarzyszenie jako reprezentant interesów branży
Ważnym aspektem działalności każdego stowarzyszenia jest występowanie i reprezentowanie jego członków wobec administracji państwowej oraz krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania. W przypadku SPB jedną z form aktywności na tym polu jest uczestnictwo w działalności normalizacyjnej, która wiąże się przede wszystkim z aktywnym udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia w Komitetach Technicznych powoływanych przez Polski Komitet Normalizacyjnym. Przywiązujemy dużą wagę do tego zagadnienia w związku z obowiązkiem wprowadzania ma rynek Polski norm europejskich.
– Regularnie podejmujemy działania na rzecz uzyskiwania aprobat grupowych w imieniu członków naszej organizacji. W ostatnich latach uzyskaliśmy np. aprobaty na płyty drogowe oraz ekrany wygłuszające i elementy odwodnienia pasa drogowego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, jak również na płyty stropowe WPS w Instytucie Techniki Budowlanej – mówi Józef Kostrzewski.
Stowarzyszenie może też działać na korzyść swoich członków jako konsultant projektów prawnych ze sfery budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, i często jest zapraszany przez organa administracji państwowej do wyrażenia swojej opinii.

Kto może działać w Stowarzyszeniu Producentów Betonów?
Działalność w Stowarzyszeniu jest oczywiście dobrowolna, a członkami mogą zostać osoby fizyczne kadry kierowniczej przedsiębiorstw prefabrykacji betonowej, oraz ABK oraz inni z nimi współpracujący (w tym również z zagranicy). Członkami są również przedsiębiorstwa jako podmioty prawne.
Należące do SPB firmy są zgrupowane w dwóch sekcjach branżowych: Sekcji Betonów oraz Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego.

 

stowarzyszenie producentów betonówfot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

 

SPB jest aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA).
– Obecnie nasz przedstawiciel jest członkiem Komitetu Strategicznego EAACA. Czterokrotnie organizowaliśmy też posiedzenia Komitetu Wykonawczego tej organizacji – mówi Józef Kostrzewski.
SPB jest też członkiem Europejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej (BIBM), która promuje interesy producentów betonu prefabrykacji betonowej na rynku europejskim. I tu również jesteśmy aktywnym członkiem tej organizacji organizując między innymi w Polsce spotkania Zgromadzenia Generalnego czy też Dyrektorów Stowarzyszeń krajów członkowskich BIBM.

Ze szczegółową charakterystyką działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów można zapoznać się na stronie:
www.s-p-b.pl

 

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 226 436 479,