Dachy zielone i fotowoltaika – korzyści z synergii

Inwestycja w OZE i retencja wód opadowych to priorytety nowoczesnego projektowania miast zgodnego z zasadami zrównoważonego budownictwa. W dobie dynamicznych i globalnych zmian politycznych, ekonomicznych czy klimatycznych to także konieczność. Montaż fotowoltaiki na dachu zielonym daje podwójne korzyści dzięki siłom natury. Przypomnijmy je w skrócie.

Zielone dachy

Dachy zielone wspierają nas w zachowaniu bioróżnorodności i ochrony surowców, bez których nie jesteśmy w stanie żyć – wody i powietrza. Zgromadzona na nich roślinność skutecznie pochłania duże ilości CO2 i innych gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Rośliny zapewniają rozwój flory i fauny. Akumulacja i odzysk wód opadowych sprawia, że nie tracimy jej bezpowrotnie w miejskiej kanalizie. Dachy zielone wspierają miasta w ograniczaniu tzw. miejskich wysp ciepła, poprzez obniżenie temperatury dachu, a co za tym idzie, zmniejszaniu ciepła oddawanego do atmosfery.

Fotowoltaika

Z kolei fotowoltaika (zwłaszcza w wariancie hybrydowym z magazynami energii) może nam dać upragnioną niezależność energetyczną, ograniczyć ilość produkowanej przez budynek energii pierwotnej oraz zwiększyć efektywność energetyczną infrastruktury do wartości regulowanych już normami budowlanymi i zgodnych z dyrektywami unijnymi typu REPowerEU czy Fit for 55.

fot. Optigrün

Dachy biosolarne – chłodzenie przez zazielenienie

Gdy więc zamontujemy fotowoltaikę na dachu zielonym, uzyskujemy dodatkowo:

• Wyższą wydajność modułów, wynikającą z niższej temperatury dachu, którą zapewnia porastająca go roślinność. W konsekwencji przekłada się to na mniejsze nagrzewanie paneli.
• Przybliżony lub wręcz szybszy zwrot kosztów inwestycji w porównaniu z montażem paneli na dachach standardowych. Co prawda inwestujemy więcej na starcie, ale efektywność systemu równoważy ten wydatek w stosunkowo krótkim czasie.
• Prostszą i mniej wymagającą na co dzień pielęgnację paneli, dzięki pochłanianiu pyłów i zanieczyszczeń przez rozchodniki.
• Większe bezpieczeństwo ogniowe paneli, dzięki warstwie roślinności, po której nie rozprzestrzenia się ogień.

Systemy Optigrün Solar zgodne z wymogami FLL

Optigrün opracował lekkie, kompaktowe i proste w transporcie oraz montażu systemy, które sprawdzą się także na dachach o ograniczonej nośności. W procesie montażu fotowoltaiki na zielonym dachu wyeliminowano konieczność ingerencji w warstwę hydroizolacji czy przebijania samej powierzchni dachu. Zintegrowanie wsporników do paneli PV z matami drenażowymi i retencyjnymi przekłada się na większą stabilność konstrukcji. Innowacyjny system szyn pozwala na uzyskanie większych odległości między panelami (bez strat na wydajności systemu) na wewnętrznej stronie dachu, a za właściwy rozstaw odpowiadają płyty dystansowe. Podkonstrukcja umożliwia montaż modułów o standardowych nachyleniach 10°, 15° lub 20° w układzie pionowym, poziomym, a także ustawienie ich w kierunku południowym lub wschodnio-zachodnim.

fot. Optigrün

Co równie ważne, systemy Optigrün Solar spełniają restrykcyjne standardy, zawarte w branżowym i wiążącym wykonawców opracowaniu, „Wytyczne dla dachów zielonych”, które sporządziło niemieckie Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu (FLL). Poznajmy bliżej dwa systemy Optigrün, dzięki którym bezproblemowo wykonamy montaż fotowoltaiki na zielonym dachu.

Optigrün Solar FKD – ekonomiczny ekstensywny dach biosolarny

Gdy potrzebujemy rozwiązań standardowych, które jednocześnie zapewnią niezawodność i wszelkie wymagane funkcjonalności dachów biosolarnych z zazielenieniem ekstensywnym, skorzystajmy z Optigrün Solar FKD (ciężar płyty i wsporników ok. 4,2 kg), rekomendowanych do powierzchni dachowych o nachyleniu 0°-5°.

fot. Optigrün

System tworzy:

• Mata retencyjno-drenażowa FKD 25, której zadaniem jest akumulacja i odprowadzanie nadmiaru wody (zbiornik na ok. 25 l/m²).
• Geowłóknina filtracyjna FIL150 odpowiadająca za efektywność dystrybucji wody do roślin znajdujących się pod modułami.
• Geowłóknina chłonno-ochronna RMS 500.
• Wsporniki montażowe o wymiarach 2000 x 1000 x 714 mm wykonane z aluminium i recyklingowanego HDPE.
• Szyny i płyty dystansowe.

Optigrün Solar WBR – dach zielony ze zwiększoną retencją (ok. 72 l/m²)

Gdy potrzebujemy zwiększyć możliwości zagospodarowania wód opadowych w naszym systemie, wybierzmy wariant Optigrün Solar WBR (ciężar płyty ze wspornikiem ok. 2,5 kg) do montażu fotowoltaiki na zielonym dachu o nachyleniu 0°.

fot. Optigrün

Ten system tworzy:

• Skrzynka retencyjna RB 80F z kolumnowym systemem kapilarnym magazynująca i transportująca wodę do warstwy wegetacyjnej.
• Geowłóknina chłonno-ochronna RMS 500.
• Geowłóknina chłonno-ochronna RMS 500K.
• Wsporniki montażowe o wymiarach 1964 x 1100 x 714 mm wykonane z aluminium i recyklingowanego HDPE.
• Szyny i płyty dystansowe.

Wsparcie Optigrün w montażu fotowoltaiki na zielonym dachu

Aby wybrany zestaw działał poprawnie i zapewnił nam realne oszczędności i zyski, potrzebna jest współpraca projektantów i instalatorów z producentami systemów dachów biosolarnych. Bazując na swym wieloletnim doświadczeniu, Optigrün oferuje inwestorom i branżystom kompleksowe wsparcie i precyzyjne obliczenia projektowe dla zapewnienia statyki i wydajności. Na co możemy liczyć?

• Pomoc w projektowaniu systemu w celu zapewnienia pełnej optymalizacji ustawień. Dzięki temu uzyskujemy oszczędności na materiałach, czasie pracy i kosztach budowy.
• Wyliczenie parametrów stabilności wiatrowej dla konstrukcji aluminiowych zgodnej z Eurokodem 1 i 9 i dostosowanie ilości substratu wzmacniającego konstrukcję do obciążeń charakterystycznych dla różnych stref dachu. Precyzyjne obliczenia inżynierów Optigrün pozwalają zmniejszyć ciężar konstrukcji bez strat na wytrzymałości systemu.
• Utworzenie szczegółowych planów instalacji dla danego budynku.
• Doradztwo w zakresie wyboru kierunku ustawienia paneli.
• Dobór optymalnego rodzaju roślinności (która nie zacieni powierzchni wokół paneli PV) pod kątem warunków atmosferycznych regionu oraz celów, jakie spełnić ma zielony dach.
• Określenie odpowiednich dla pełnej efektywności odległości między wspornikami, krawędziami dachów, rozchodnikami.

fot. Optigrün

Montaż fotowoltaiki na zielonym dachu – krok po kroku

Systemy Optigrün montujemy bez ingerencji w powierzchnię i warstwy ochronne dachu. Składają się one z płyty podstawowej, wspornika, elementu drenującego i retencyjnego FKD 25 lub skrzynki retencyjnej wody WRB 80F oraz geowłóknin ochronnych i filtracyjnych, a także akcesoriów montażowych (łączek, zacisków, stężenia wiatrowego). Jak w praktyce wygląda montaż fotowoltaiki na zielonym dachu?

1. Oczyszczenie powierzchni dachu.
2. Ochrona hydroizolacji przez ułożenie geowłókniny RMS 500 (zakładki i na 10 cm) i wyrównanie powierzchni.
3. Ułożenie rzędów mat FKD 25 lub WRB 80F (ewentualnie z zabezpieczeniem w postaci płyt dystansowych) na płycie bazowej zgodnie z planem instalacji.
4. Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej na matach.
5. Wycięcie otworów na geowłókninie pod montaż wsporników do płyty bazowej.
6. Nałożenie i przykręcenie za pomocą sworzni ramy wspornikowej na uchwyty płyty (krótszy bok do krótszego uchwytu).
7. Wpięcie szyn szybkiego montażu paneli PV do uchwytów na wspornikach.
8. Montaż stężenia wiatrowego (po jednym w rzędzie, elementy łączone krzyżowo do dwóch wsporników).
9. Obciążenie wsporników warstwą balastującą w postaci substratu wzmacniającego (typu e lub M).
10. Montaż paneli PV na szynach za pomocą zacisków, począwszy od końca rzędu. Ustawienie modułu centralnie pod kątem prostym.
11. Montaż instalacji elektrycznych, dodatkowego okablowania, ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej.
12. Sadzenie rozchodników i innych ziół czy traw, niezacieniających paneli PV.

Więcej szczegółów dotyczących systemów do montażu fotowoltaiki na zielonym dachu znajdziemy na stronie producenta www.optigruen.pl.

44-121 Gliwice, ul. Perłowa 14, woj. śląskie
tel. +48 32 757 60 17,