Zielony dach – warstwy

Tradycyjne dachy zielone mają kilka warstw. Bezpośrednio nad izolacją wodochronną dachu układana jest włóknina ochronna, a na niej układany jest drenaż, który jest oddzielany włókniną filtracyjną od znajdującej się ponad nim warstwy substratu. Ta służy roślinom w warstwie wegetacyjnej jako przestrzeń do ukorzeniania, poprzez którą mogą one otrzymywać wodę i składniki pokarmowe. Zielone dachy retencyjne to powierzchnie, których płaszczyzny drenażowe nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia szczytowego współczynnika spływu, lecz równocześnie posiadają dużą przestrzeń do gromadzenia wody. Regulacja obiegu wody na dachach retencyjnych ma bardzo duże znaczenie, gdyż może mieć decydujący wpływ na mikroklimat w ich bezpośrednim otoczeniu. Przede wszystkim parowanie chłodzi otoczenie. Do odparowania 1 grama wody w temperaturze powietrza około 20°C potrzebne jest około 2500 dżuli. Zakładanie przestrzeni retencyjnych, które w sposób regulowany odparowują duże ilości wody deszczowej w stałym okresie, a tym samym pobierają duże ilości energii, czyli mówiąc inaczej temperaturę, można szczególnie na obszarach miejskich wykorzystać jako efektywne narzędzie, aby długotrwale i pozytywnie oddziaływać na lokalny klimat i przeciwdziałać nasilonemu przez zmiany klimatyczne efektowi „miejskich wysp ciepła” (opr. Dr Harald Sommer).

fot. Optigrün

Instalacja PV na zielonym dachu

Instalacje montowane na dachach dla uzyskiwania energii ze słońca muszą być wydajne oraz uzyskiwać odpowiednią ilość kWp. Wydajność ich jest uzależniona od różnych czynników. Z jednej strony instalacja musi być optymalnie ustawiona względem słońca, aby mogła jak najlepiej absorbować promieniowanie słoneczne. Z drugiej strony zbyt wysoka temperatura wpływa na ich sprawność. Temperatury powyżej 25°C prowadzą do spadku mocy, producenci modułów zakładają z reguły spadek mocy o ok. 0,5 % na jeden °C. Udokumentowane chłodzenie w wyniku odparowywania wody z dachów zielonych, a w szczególności z dachów retencyjnych, może jednakże podnieść wydajność instalacji fotowoltaicznej o nawet 5 %.

fot. Optigrün

Zielony dach retencyjny i instalacja solarna – Optigruen – Solar15

System „Optigruen – Solar15” firmy Optigrün jest instalowany bez konieczności przebijania dachu, jest on balastowany poprzez obciążenie strukturą (warstwami) dachu zielonego, która stabilizuje go i zabezpiecza przed siłą ssącą wiatru. Zaletą takiego rozwiązania systemowego jest to, że konstrukcja nośna instalacji fotowoltaicznej nie musi ingerować w konstrukcję dachu i izolację wodochronną, przez co odpadają prace izolacyjne na dachu, które mogą powodować jego uszkodzenia. Dodatkowo system utrzymywany obciążeniem ze względu na niedużą pracochłonność i szybkie układanie jest tańszy niż tradycyjne stojaki mocowane do konstrukcji dachu.

Optigruen – Solar15 firmy Optigrün jest zaprojektowany tak, że na niewielkiej powierzchni jest możliwe ustawienie modułów w wąskich szeregach i tym samym wysokie uzyski. Roślinność znajduje się również pod modułami, dzięki warstwie włókniny rozprowadzającej wodę, można przez to pokryć zielenią duży udział powierzchni dachowych, a ponieważ rośliny posiadają znacznie większą powierzchnię odparowywania niż otwarta przestrzeń wodna, mamy przez to lepsze chłodzenie otaczającej instalacji solarnej.

Struktura warstw dachu zielonego oraz roślinność dobierana jest tak, aby można było zapobiec konstrukcyjnie zacienianiu przez wysokie rośliny. Wokół modułów fotowoltaicznych stosowane są nisko rosnące rośliny rozchodnikowe, podczas gdy na pozostałych powierzchniach mogą być stosowane mieszanki wyżej rosnących traw i ziół, co zwiększa bioróżnorodność zielonych dachów.

fot. Optigrün

Rozwiązanie „Optigruen – Solar15” do dachów zielonych z instalacją solarną należy przewidzieć już w fazie projektowania. Technicy z firmy Optigruen przygotowują plany rozmieszczenia systemu solarnego oraz wyliczają wymagane obciążenie do zbalastowania systemu. Firma odpowiedzialna za instalację dachu może ułożyć kompletny „fotowoltaiczny dach zielony”, to znaczy stojaki instalacji solarnej i warstwy dachu zielonego. Zanim zostanie wprowadzona roślinność, instalator urządzeń solarnych powinien zamontować moduły i wykonać prace elektryczne. Obsadzanie powierzchni dachowych roślinnością wykonywane jest na koniec, aby rośliny nie uległy uszkodzeniu.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.optigruen.pl

Sklep online

44-121 Gliwice, ul. Perłowa 14, woj. śląskie
tel. +48 32 757 60 17,