Dach solarny – remedium na rosnące ceny energii

Dachy solarne, które jeszcze do niedawna były w Polsce rzadkością, dziś są już bardzo popularne. Sprzyjają temu w równej mierze rosnące ceny energii, jak również coraz większa świadomość ekologiczna konsumentów, którzy decydują się postawić na OZE. Warto jednak pamiętać, że aby instalacja osiągała pełną wydajność, musi być nie tylko odpowiednio wykonana i ustawiona względem słońca. Równie istotny jest fakt, że wysokie temperatury (powyżej 25°C) prowadzą do spadku mocy – producenci szacują, że są to wartości rzędu 0,5% na 1°C. Rozwiązaniem tego problemu może być retencyjny dach solarny, na którym, w wyniku odparowywania wody, dochodzi do obniżenia temperatury, a tym samym – to podniesienia wydajności instalacji (nawet o 5%!). Takie rozwiązanie znajdziemy w ofercie firmy Optigrün.

fot. Optigrün 

Dach solarny i retencyjny – ekologia i ekonomia w duecie

Zielony dach solarny i retencyjny Solar15, to propozycja firmy Optigrün kierowana do najbardziej wymagających inwestorów, którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni dachu. Poprzez połączenie zielonego dachu i paneli fotowoltaicznych można czerpać podwójną korzyść – zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i ekologicznym. Na czym polega nowatorstwo tego systemowego rozwiązania?

Pierwszym elementem składowym jest tu dach zielony, na którym zastosowany jest następujący układ warstw: hydroizolacja, włóknina chłonno-ochronna, mata drenażowa, włóknina filtracyjna i warstwa substratu. Ten ostatni jest przestrzenią do ukorzeniania roślin; z substratu czerpią również wodę i składniki pokarmowe. Zalety dachów zielonych trudno przecenić, ponieważ stanowią przestrzeń do gromadzenia wody, przez co wpływają korzystnie na mikroklimat otoczenia. Na skutek regulowanego odparowywania wody z powierzchni skutecznie przeciwdziałają efektowi „miejskich wysp ciepła”.

System Solar15 łączy w sobie wszystkie atuty dachów zielonych, będąc jednocześnie dachem solarnym. Instalację montuje się bez konieczności przebijania dachu, który jest balastowany poprzez obciążenie warstwami dachu zielonego, działającymi stabilizująco i zabezpieczająco przed siłą ssącą wiatru. Dzięki temu, że konstrukcja nośna instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachu solarnym nie ingeruje w jego konstrukcję ani w hydroizolację, wyeliminowana jest konieczność przeprowadzania inwazyjnych prac izolacyjnych, co wpływa też na całościową cenę realizacji. Dach solarny i retencyjny Solar15 można też ułożyć szybciej i łatwiej niż tradycyjne stojaki pod panele PV, co również przekłada się na niższy koszt.

Korzystna cena to nie koniec zalet dachów solarnych Solar15. Ich starannie przemyślana konstrukcja sprawia, że nawet na niewielkiej powierzchni można ustawić moduły w wąskich szeregach, co pozwala na znaczne uzyski instalacji. Jednocześnie rośliny dobierane są w taki sposób, aby moduły nie były zacieniane przez wysoko rosnące gatunki. Z tego powodu wokół nich stosuje się nisko rosnące rośliny rozchodnikowe, zaś na pozostałych powierzchniach inne gatunki (wyżej rosnące trawy czy zioła), co zwiększa bioróżnorodność zielonych dachów solarnych.

fot. Optigrün 

Korzyści płynące z budowy zielonych dachów solarnych można mnożyć. Przede wszystkim pozwalają one uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii i samodzielnie produkować prąd. Warto pamiętać, że dzięki rosnącym na dachu roślinom, instalacja jest dodatkowo chłodzona, co zwiększa jej efektywność. Wielką zaletą zielonych dachów solarnych jest cena instalacji – utrzymywany obciążeniem system nie wymaga aż tak dużego nakładu pracy jak tradycyjne stojaki. Do tego dochodzi jeszcze korzystny wpływ roślin znajdujących się na dachu na otoczenie. Magazynują one wodę, przez co przeciwdziałają efektowi miejskich wysp ciepła i nadmiernemu nagrzewaniu budynków latem, zaś zimą zapobiegają stratom ciepła. Zapewniają też więcej tlenu, a także filtrują zanieczyszczone powietrze.

Dachy bioróżnorodne

Zielone dachy solarne to optymalne rozwiązanie dla inwestorów o proekologicznym nastawieniu, którzy chcą jednocześnie maksymalnie zwiększyć zyski z instalacji fotowoltaicznej.

Wychodząc z kolei naprzeciw oczekiwaniom tych klientów, którym szczególnie zależy na niwelowaniu negatywnych skutków urbanizacji, firma Optigrün przygotowała ofertę dachów bioróżnorodnych. Tego typu dachy pozwalają szczególnie efektywnie kompensować działalność człowieka, stwarzając dla ptaków i owadów alternatywne środowisko do rozwoju. Ma to szczególne znaczenie w miejscach, które mają zostać np. uprzemysłowione, a w których dane gatunki mają swoje siedliska. Wówczas odpowiednio zaplanowany i zrealizowany dach może stać się dla nich nową przestrzenią do życia.

fot. Optigrün 

Na ekstensywnych dachach bioróżnorodnych stosuje się zazwyczaj rośliny z rodziny gruboszowatych, w tym rozchodniki. Powierzchnię modeluje się poprzez różnicowanie wysokości substratu. Pozwala to formować wzniesienia, na których nasadzane są rośliny o dłuższych korzeniach, a także tworzyć niezamarzające miejsca schronienia dla organizmów żyjących w glebie. Możliwe też jest wykonywanie powierzchni wodnych (powstających przejściowo lub o stałym charakterze), które będą służyć ptakom i owadom za poidła oraz zabezpieczonych przed wiatrem przestrzeni do gniazdowania. Dobierana we współpracy z biologami roślinność zapewni z kolei różnym gatunkom pożywienie przez cały rok.

Zaprojektowanie każdego zielonego dachu – solarnego czy bioróżnorodnego – jest ogromnym wyzwaniem. Zwłaszcza te ostatnie wymagają starannego wykonania projektu i użycia najlepszych materiałów. Istotne jest, aby w jak najmniejszym stopniu obciążać konstrukcję dachu, a jednocześnie zapewnić optymalną regulację przepływu wody i jej retencjonowanie. Wyzwaniem jest też trwała ochrona izolacji dachu.

fot. Optigrün 

Firma Optigrün opracowała specjalne substraty, które są o wiele lżejsze od ziemi do uprawy roślin, a zarazem mają szczególnie wysoką zdolność do gromadzenia substancji odżywczych i wody. Dobiera się je w zależności od powierzchni dachu i jego różnorodności. Ciekawą propozycją producenta są też mieszanki siewne, zawierające różne gatunki wieloletnich ziół, które otwierają ogromne możliwości tworzenia wartościowej przestrzeni życiowej dla zwierząt, roślin, a także dla człowieka.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.optigruen.pl

Sklep online

44-121 Gliwice, ul. Perłowa 14, woj. śląskie
tel. +48 32 757 60 17,