Wprowadzone pod koniec zeszłego roku zmiany w ustawie o OZE zasadniczo zmieniły system rozliczania opłat za prąd wytwarzany przez fotowoltaikę. Od 1 kwietnia 2022 r. będzie obowiązywać zasada net billingu, czyli prosument będzie sprzedawał nadwyżki wyprodukowanej energii po określonych cenach i kupował po takich, jak inni odbiorcy. Od energii wprowadzanej do sieci nie będzie podatku VAT, nie trzeba będzie także rozliczać jej w PIT. Ale od kupowanej będzie już naliczana opłata dystrybucyjna (z 15 proc. ulgą), OZE i kogeneracyjna oraz akcyza i VAT.

fot. AS ENERGY

Przypomnijmy, że obecnie obowiązuje system net meteringu, który przewiduje system opustów. Prosumenci posiadający instalacje do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8, czyli za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy instalacjach powyżej 10 kWp proporcja wynosi 1 do 0,7. Jaki wpływ te zmiany będą miały na branżę fotowoltaiczną?

fot. AS ENERGY

System oparty na mikroinstalacjach

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV opublikowało w listopadzie 2021 r. analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków wprowadzenia nowej ustawy o OZE. Zmiany w systemie wsparcia prosumentów doprowadzić mogą do ograniczenia liczby nowo oddawanych instalacji nawet o 70 proc. względem 2021 roku. To z kolei może doprowadzić do likwidacji 13,5 tys. firm w sektorze PV (spośród 21,6 tys.). Branża zatrudnia 120 tys. osób, więcej niż górnictwo (79,4 tys.). W ciągu czterech najbliższych lat zlikwidowanych może zostać nawet 86,6 tys. miejsc pracy. Odbije się to także na budżecie państwa – wpływy będą mniejsze o 2,6 mld zł.

fot. AS ENERGY

Wszystkie te alarmujące scenariusze opierają się na założeniu, że wraz ze spadkiem opłacalności PV, spadnie zainteresowanie fotowoltaiką w gospodarstwach indywidualnych a w Polsce system fotowoltaiki opiera się na mikroinstalacjach (do 50 kWp). Według danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca października 2021 roku wzrosła ponad 14 krotnie, przy jednoczesnym ponad 15,5 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. Na koniec października 2021 r. roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) wyniosła ponad 763 tys., a ich moc ponad 5,3 GW. Tak duże wzrosty związane były z bardzo korzystnym systemem rozliczeń.

Jak obliczył dr Jan Rączka na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego, po wejściu nowych zasad okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wzrośnie o 50-80 proc. – z obecnych 7 lat do 13-16. Jak zaznaczył jednak specjalista, jeśli ceny energii nadal będą rosły, czas zwrotu inwestycji skróci się o kilka lat – w zależności od stopnia wzrostu cen. A ten był w tym roku szokiem zarówno dla gospodarstw indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. Ceny regulowane prądu wzrosły średnio aż o 24 proc., ale dla przedsiębiorstw nawet o kilkaset.

fot. AS ENERGY

Dotacje na fotowoltaikę utrzymane

Tak duże wzrosty cen energii w 2022 r., a wiele wskazuje na to, że w przyszłych latach będzie podobnie, oznaczają, że fotowoltaika nadal może być opłacalnym źródłem energii, nie tylko dla gospodarstw indywidualnych, ale przede wszystkim dla przemysłu, administracji publicznej i samorządowej. Tym bardziej że nadal funkcjonują rządowe i samorządowe programy wsparcia dla fotowoltaiki.

Dla gospodarstw indywidualnych wprowadzono czwartą edycję programu Mój Prąd. Kwota dotacji spadała z 5 tys. do 3 tys. zł, ale planowane jest rozszerzenie dofinansowania o elementy umożliwiające wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli np. magazyny energii, ładowarki do samochodów elektrycznych. Brakuje jeszcze szczegółów, ale jeśli prosumenci zamontują tego typu systemy, dotacja ma być większa niż 3 tys. zł.

Dotację Mój prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, gdzie kwota odliczenia sięga do 53 tys. zł.

fot. AS ENERGY

O dotację na instalację fotowoltaiczna można starać się w ramach programu Czyste powietrze. Kwota dotacji wynosi w zależności od dochodów 30-69 tys. zł.

Nadal będzie funkcjonował rządowy program dla rolników Agroenergia przeznaczony dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.

Z kolei w programie Stop Smog, adresowanym do gmin, dotacja może być przeznaczona na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Wynosi ona do 70 proc. kosztów.

fot. AS ENERGY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w 2022 roku będzie wspierał inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych do atmosfery oraz budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji prowadzących do zmniejszenia zużycia surowców. W tym celu w ramach dwóch programów Nowa Energia i Energia Plus ma trafić do beneficjentów 750 mln zł.

fot. AS ENERGY

Fotowoltaika nadal opłacalna

Duże wzrosty cen energii, a jednocześnie niekorzystne zmiany w rozliczeniach dla prosumentów powodują, że na razie w sektorze fotowoltaicznym panuje niepewność.

Według Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zmiany w systemie wsparcia prosumentów mogą skutkować likwidacją tysięcy polskich przedsiębiorstw. W ich miejsce pojawi się kilka podmiotów z zagranicznym kapitałem, które nie będą odprowadzać podatków w naszym kraju.

fot. AS ENERGY

– W Polsce jest prawie 6 mln budynków mieszkalnych, tymczasem mikroinstalacje PV zamontowano w niecałych 800 tys.

Widać tutaj ogromny potencjał wzrostowy. Z pewnością w branży fotowoltaicznej zajdą zmiany, problemy mogą mieć małe, kilkuosobowe firmy, należy się spodziewać konsolidacji. Szansą dla firm instalatorskich jest nawiązywanie współpracy z dystrybutorami, którzy mają zaplecze w postaci handlowców, specjalistów, dysponują towarem wysokiej jakości, mają swoje magazyny, co uniezależnia ich od ewentualnych perturbacji na rynku dostaw – mówi Katarzyna Śliwińska, kierownik działu marketingu i reklamy AS Energy.

Jej zdaniem w nowym systemie rozliczeń fotowoltaika nadal się będzie opłacać i przy planowanych wzrostach cen energii elektrycznej wydaje się, że nie ma dla niej alternatywy. – Poszukując oszczędności dla swojego domu, coraz więcej osób stawia na czerpanie energii z odnawialnych źródeł. Wśród najpopularniejszych i najskuteczniejszych rozwiązań znajdują się panele PV i coraz częściej pompy ciepła. Zamiast jednak decydować się na wybór jednego z nich, warto zestawić je ze sobą, uzyskując maksymalną efektywność. Od lat współpracujemy z marką Kaisai, która produkuje nowoczesne pompy ciepła i widzimy coraz większe zainteresowanie takim rozwiązaniem – dodaje Katarzyna Śliwińska.

fot. AS ENERGY

Informacje o AS Energy:

AS Energy to marka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii, która oferuje wszystkie potrzebne elementy do montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu lub gruncie. Dzięki współpracy ze światowymi liderami sektora energetyki słonecznej (K2, Jinko Solar, Solis, Sharp, Tree System, Kaisai, Austa) proponuje szeroki wybór komponentów najwyższej jakości. Oferta produktowa skierowana jest do klientów biznesowych: instalatorów, firm wykonawczych, biur projektowych, sklepów oraz hurtowni solarnych.

fot. AS ENERGY

Więcej informacji na stronie: www.asenergy.pl

44-270 Rybnik, ul. Rymera 19, woj. śląskie
tel. +48 32 440 98 62,