Deskowanie samowznoszące ATR
System samowznoszący ATR służy do przemieszczania kompletów deskowań na kolejne kondygnacje bez pomocy żurawia. Wznoszenie struktury odbywa się kolejno poprzez wysunięcie w górę masztu, a następnie podniesienie przy jego wykorzystaniu kompletu deskowania na żądaną wysokość. Rozwiązanie jest dedykowane do budowy obiektów wysokich, wieżowców, a także tam, gdzie konstrukcje są obciążone silnym wiatrem, występuje  ograniczona dostępność żurawi oraz budowa  stawia sobie wysokie wymagania BHP. Deskowanie samowznoszące ATR wykorzystuje się również przy wznoszeniu pylonów lub wysokich filarów o dużym przekroju (budowa mostów lub obiektów przemysłowych).

 

deskowania samowznoszące ulma deskowania samowznoszące ulmafot. ULMA Construction

 

Zaletą budowania wieżowców z wykorzystaniem systemu samowznoszącego ATR marki ULMA Construction jest przede wszystkim praca deskowaniami na dużych wysokościach, ograniczając stopień wykorzystania żurawi wieżowych. Użycie dodatkowych żurawi generuje koszty inwestycyjne i wymaga zorganizowania większej powierzchni dla potrzeb  budowy. System ATR pozwala wykonawcy zaoszczędzić, a jednocześnie realizować prace zgodnie z wymogami BHP dotyczącymi budowy. Deskowanie samowznoszące ATR poza tym, że gwarantuje bezpieczeństwo pracownikom może zostać tak zaprojektowane, że ogranicza do minimum wpływ czynników atmosferycznych na pracowników obsługujących system. Natomiast wytrzymała konstrukcja i wsporniki mocowane za pomocą stożków do ścian wznoszonego obiektu dają możliwość przenoszenia na nie dużych obciążeń zarówno od konstrukcji deskowania, szerokich pomostów i platform roboczych oraz składowanych na nich materiałów np. zbrojenia w trakcie jego montażu i transportu elementów i urządzeń pomocniczych.

 

deskowania samowznoszące ulmafot. ULMA Construction

 

Producent oferuje trzy warianty deskowań ATR:
1. ATR-B – wyposażony w dwa pomosty: główny pomost roboczy o szerokości 2,5 m oraz pomost sterowniczy z jednostką hydrauliczną;
2. ATR-N (wąskie) – do zastosowania w wąskich szachtach o szerokości od 1,75 m do 2,5 m, gdzie nie jest możliwe wykorzystanie wsporników pomostów ATR-B;
3. ATR-P (platformy samowznoszące) – bazujące na profilach MK platformy pozwalają dopasować konstrukcję nośną do wymaganej geometrii trzonu oraz umożliwiają wykonanie różnych systemów podwieszania, są stosowane tam, gdzie nie można lub nie ma potrzeby wykorzystywania systemów standardowych.

 

deskowania samowznoszące ulma deskowania samowznoszące ulmafot. ULMA Construction

 

System samowznoszący z prowadnicami RKS
RKS to system deskowań wznoszących, który dzięki prowadnicy szynowej zintegrowanej z pomostami roboczymi może być przemieszczany na kolejne kondygnacje za pomocą siłowników hydraulicznych bez zdejmowania ze ściany. Składa się on z elementów systemu MK, które zapewniają wysoką uniwersalność i umożliwiają dostosowanie konstrukcji systemu do geometrii budowli oraz montaż pomostów roboczych, czy elementów komunikacyjnych. RKS projektowany jest w formie odrębnych segmentów o szerokości uwarunkowanej wysokością kondygnacji oraz ich ciężarem, które można przemieszczać za pomocą siłowników hydraulicznych lub żurawia. Ma to wpływ na zmniejszenie kosztów operacji podnoszenia bez utraty zalety systemu polegającej na uniezależnieniu wykonywania operacji od prędkości wiatru w zakresie możliwości pracy żurawia. Deskowanie samowznoszące RKS posiada pomosty robocze o takich samych funkcjach jak system ATR i wykorzystywane jest do różnych wysokości etapów betonowania ścian – od 2,7 do 5,0m.
Podobnie jak system ATR, daje on możliwość wznoszenia obiektu bez użycia żurawia do jego obsługi w trakcie budowy. Szerokie podesty robocze zapewniają bezpieczne i wygodne poruszanie się pracownikom, co jednocześnie zwiększa wydajności pracy.

 

deskowania samowznoszące ulmafot. ULMA Construction

 

Osłony przeciwwiatrowe HWS
W ofercie dedykowanej budowie wieżowców znajdują się ponadto osłony przeciwwiatrowe HWS – kompletny system zabezpieczania krawędzi stropów na obwodzie budynków wysokich. Osłony przeciwwiatrowe HWS służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom przed groźnymi dla zdrowia i życia upadkami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi pracę na budowie. Osłony te chronią również osoby postronne przed spadającymi z budynków przedmiotami, które mogłyby narazić je na poważne urazy głowy i ciała. Ponadto stanowią również zabezpieczenie przedmiotów (sprzętów i narzędzi) przed upadkami z wysokości i zniszczeniem. Stosowanie osłon pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia zabezpieczeń na budynku wysokim, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków do utrzymywania odpowiedniego tempa prac na wysokości.

 

deskowania samowznoszące ulma deskowania samowznoszące ulmafot. ULMA Construction

 

Osłony przeciwwiatrowe HWS są kompatybilne z systemem MK ULMA Construction. Segmenty osłony łatwo dopasować do zadanej geometrii obiektu oraz wymagań projektowych budynku – również tych bardzo skomplikowanych. System HWS marki ULMA Construction umożliwia przygotowywanie segmentów osłon w różnych konfiguracjach poza standardową np. pomostem roboczym, ze schodnią komunikacyjną na zewnątrz osłony, która ułatwia komunikację pomiędzy kondygnacją, do której dociera dźwig towarowo-osobowy a kondygnacjami, na których prowadzone są prace budowlano-montażowe, z pomostami na zewnątrz obiektu do transportu i składowania sprzętu o powierzchni odchylonej od pionu lub też osłony o zmiennej szerokości na kolejnych kondygnacjach. Segmenty są przemieszczane za pomocą układu hydraulicznego lub żurawia. Poszycia osłony są wykonywane z różnych materiałów, m.in. sklejki, siatki z różnych materiałów, płyty poliwęglanowej czy też blachy – surowiec dobierany jest indywidualnie do każdego projektu. Dostępne są trzy rodzaje zakotwienia segmentu osłony: do powierzchni stropu, do krawędzi stropu lub na powierzchni ściany, co ułatwia montaż osłon przeciwwiatrowych i umożliwia zabezpieczenie obiektu na całym jego obwodzie.

 

deskowania samowznoszące ulmafot. ULMA Construction

 

Bezpieczne i nowoczesne systemy do budowy wieżowców ULMA Construction są odpowiedzią na obecne wymagania stawiane przez branżę budowlaną. Połączenie nowoczesnych technologii z wiedzą i doświadczeniem wykwalifikowanych pracowników pozwala osiągnąć efekty o najwyższym standardzie jakości.  Rozwiązania do budowy wieżowców są opracowywane wspólnie z klientem, zgodne z jego potrzebami i oczekiwaniami. Bogate doświadczenie firmy oparte jest na wielu prestiżowych projektach realizowanych w Polsce, jak np. wieżowiec Q22 w Warszawie oraz na świecie – w USA, Kanadzie czy Hiszpanii.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: www.ulmaconstruction.pl

05-840 Brwinów, Koszajec 50, woj. mazowieckie
tel. +48 22 506 70 00,