Bezpieczeństwo na budowie

Większość prac budowlanych obarczona jest dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Te najczęściej odnotowywane to uderzenie przez spadające czynniki oraz wspomniany wyżej upadek z wysokości. Dwie główne przyczyny wypadków to:

• Czynnik ludzki,
• Zła organizacja placu budowy

Błędy ludzi można minimalizować. Organizacja placu budowy w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami BHP wymaga m.in. zapewnienia zaplecza socjalnego i środków ochrony zbiorowej. Istotne jest stworzenie układu komunikacyjnego, który pozwoli na wyeliminowanie kolizji dróg pieszych i ciągów komunikacyjnych dla sprzętu. Kolejną kwestią jest stworzenie bezpiecznych miejsc poboru mediów: energii elektrycznej czy wody.

Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że pierwszorzędnymi środkami ochrony powinny być eliminacja zagrożeń, zapobieganie zagrożeniom oraz pasywne i aktywne ograniczenie pola pracy z wykorzystaniem takich środków ochrony zbiorowej jak klasyczne poziome i pionowe systemy asekuracyjne, ale i o wiele bardziej zaawansowane technicznie systemy.

fot. Alsina 

System zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

Do prac kwalifikowanych jako prace na wysokości zalicza się te wykonywane co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do wypadków na wysokości dochodzi najczęściej, gdy stosowane są nieodpowiednie technologie i środki pracy, a stanowiska pracy są niewłaściwe przygotowane. Przykładem tego są źle wykonane podesty robocze, pozostawione prowizorycznie zabezpieczone lub niezabezpieczone otwory w stropach lub podłogach. Co oczywiście jest niezgodne z wymaganiami BHP. Takie postępowanie wynika z prób dokonania oszczędności, które są niepotrzebne i tak naprawdę pozorne. Wypadek na budowie jest kosztowny i nie chodzi tu jedynie o wartość ludzkiego zdrowia i życia.

Nowoczesne systemy zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, wysoki stopień bezpieczeństwa. Stosuje się w nich m.in. osłony przeciwwiatrowe czy zabezpieczenia krawędzi.

HANDSET EDGE PROTECTION SCREEN (HEPS) firmy Alsina to bardzo przemyślanie skonfigurowany produkt, którego celem jest ochrona przed upadkiem z wysokości.

HEPS wykonano z lekkiego ekranu ochronnego, który pozwala na dostosowanie go do nawet najbardziej wymagającej geometrii danej konstrukcji na budowie i potrzeb organizacji pracy w określonym miejscu. Niewielki ciężar własny HEPS umożliwia instalowanie go ręcznie bez konieczności użycia żurawia wieżowego.

Zamknięta i stabilna konstrukcja HEPS sprawia, że pracownicy nie odczuwają typowego dyskomfortu związanego z pracą na wysokości i mogą poczuć się tak, jak w przypadku pracy na poziomie gruntu.

fot. Alsina 

Firma Alsina zadbała rzecz jasna o to, aby HEPS był systemem certyfikowanym. Spełnia on wymagania normy EN-13374 w klasie A i B. Oznacza to, że system jest odporny na statyczne obciążenia stanowiące zabezpieczenie osób opierających się o system albo używających systemu jako pochwytu podczas przechodzenia wzdłuż niego. Stanowi zabezpieczenie osoby, która porusza się lub upada w kierunku zabezpieczenia. Zgodnie z klasą B HEPS jest odporny na statyczne i dynamiczne obciążenia, powstrzymujący spadanie osoby zsuwającej się po powierzchni pochyłej.

fot. Alsina 

Ergonomiczny, lekki i solidny system

Najcięższy element systemu waży zaledwie 30 kg. Jego dużą zaletą jest fakt, że można go zainstalować jeszcze przed rozpoczęciem etapu szalowania poziomego. HEPS został uznany za jeden z najbardziej elastycznych i wszechstronnych systemów ochrony krawędzi. Posiada rozszerzony zakres podpór i akcesoriów. HEPS jest niezwykle łatwo adoptowalny i zapewnia skuteczną ochronę przed upadkiem nawet w przypadku budów i konstrukcji, gdzie zastosowanie innych klasycznych środków zabezpieczenia zbiorowego stanowi trudność.

Ochrona przed upadkiem z wysokości jest zagwarantowana już od pierwszej konfiguracji systemu firmy Alsina. Nie istnieje potrzeba instalowania lin asekuracyjnych lub standardowego kotwienia punktów. Pracownicy wykonujący czynności na wysokości są w pełni chronieni już na etapie deskowania.

fot. Alsina 

Rozwiązania HEPS w pełni zabezpieczają przestrzeń pomiędzy otwartymi podczas prac budowlanych kondygnacjami.

Poczucie bezpieczeństwa u pracowników budowlanych, którzy zyskują komfort pracy w ograniczonej i bezpiecznej przestrzeni, jak w przypadku wykonywania czynności na poziomie gruntu, w oczywisty sposób na większą produktywność i mniejszy rachunek ekonomiczny całej inwestycji. Tym bardziej, że koszty instalacji HEPS same w sobie są o połowę mniejsze niż standardowego systemu sieciowego.

Więcej na www.alsina.com/pl

32-660 Chełmek, Pl. Kilinskiego 1 , woj. małopolskie
tel. (+48) 519 517 150, (+48) 33 846 28 80,