Szalunki budowlane – metoda nasuwania podłużnego
Wraz ze wzrostem ilości inwestycji w budownictwie drogowym i zmniejszającą się podażą siły roboczej wykonawcy obiektów mostowych coraz częściej decydują się na technologie, które z jednej strony zabezpieczają ich interesy, jednocześnie pozwalając spełnić wymagania inwestorów dotyczące terminowości prac. Jedną z takich metod realizacji jest nasuwanie podłużne.

Według założeń metody nasuwania podłużnego obiekt budowany jest poprzez wykonywanie kolejnych segmentów ustroju nośnego na uprzednio przygotowanym, stacjonarnym stanowisku prefabrykacji. Następnie są one sprężane z wcześniej wykonanymi segmentami i wysuwane za pomocą specjalnych siłowników o napędzie hydraulicznym. Wytwórnia zwykle jest zlokalizowana za przyczółkiem lub rzadziej w przęśle obiektu – w zależności od uwarunkowań techniczno-organizacyjnych inwestycji i składa się ze stanowiska betonowania ustroju nośnego oraz stanowiska prefabrykacji zbrojenia. Po umieszczeniu sprefabrykowanego zbrojenia w deskowaniu na stanowisku betonowania, zabetonowaniu segmentu i osiągnięciu przez beton wymaganych parametrów następuje opuszczenie ruchomego rusztu stalowego, na którym spoczywa deskowanie ustroju nośnego. Gotowy segment pozostaje podparty jedynie na belkach ślizgowych stanowiska betonowania.

 

fot. ULMA

Zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe wszędzie tam, gdzie spełnione są poniższe warunki:
– przekrój dźwigara jest niezmienny, a stosunek jego rozpiętości do wysokości jest ≤ 17,
– obiekt jest prosty lub posiada na całej długości krzywiznę o stałym promieniu,
– długość przęseł środkowych standardowych jest jednakowa, a długość przęseł skrajnych jest ≤ 75% długości standardowego przęsła,
– istnieje możliwość zaprojektowania odpowiedniego układu sprężenia konstrukcji na czas nasuwania.

Zaletami stosowania metody nasuwania podłużnego jest ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane, zmniejszenie ilości szalunków budowlanych w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, możliwość prowadzenia prac niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto realizacja danego obiektu jest dużo bardziej efektywna. Za pomocą metody nasuwania podłużnego możliwe jest wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami i liniami kolejowymi bez konieczności ich zamykania.

Deskowania systemowe z napędem hydraulicznym
Deskowania systemowe firmy ULMA umożliwiają zbudowanie formy służącej do jednoczesnego zadeskowania płyty dennej segmentu ustroju, jego środników oraz wsporników płyty jezdnej. Dzięki dedykowanym akcesoriom możliwe są alternatywne metody odspojenia deskowania zewnętrznego: z wykorzystaniem mechanicznego lub hydraulicznego napędu mechanizmu.

 

szalunki systemowe

fot. ULMA

Deskowanie z napędem hydraulicznym dzięki automatyzacji zapewnia dużą wydajność i szybsze tempo pracy. Kluczowe tutaj są dwa współpracujące ze sobą elementy deskowania systemowego MK120: stopa rozformowująca MK oraz ślizg rozformowujący MK. Stopa rozformowująca MK jest zamocowana do nieruchomego elementu konstrukcji stanowiska betonowania najczęściej do belki ślizgowej. Podczas pionowego opadania tłoków siłowników wymusza ona jednocześnie pionowe i poziome przemieszczenie konstrukcji deskowania. Dzięki zastosowaniu ślizgów rozformowujących MK poziome przesuwanie szalunków budowlanych odbywa się płynnie i w sposób kontrolowany.

Metoda realizacji ustrojów mostów z napędem hydraulicznym zarówno dla deskowania zewnętrznego środników, wsporników, jak i płyty dennej cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony wykonawców.

Obecnie ULMA realizuje 4 obiekty mostowe z wykorzystaniem tej technologii: most MS04B w Cigacicach, obiekt 22 w ciągu drogi ekspresowej S7 w Skomielnej Białej, obiekt MA78 w ciągu obwodnicy Kołobrzegu oraz obiekt WG08 w Rybniku.

 

 szalunki fundamentowe

fot. ULMA

Deskowania systemowe z napędem mechanicznym
Alternatywą dla rozwiązania z użyciem hydraulicznego odspojenia deskowań jest technologia mechanicznego odspojenia, do czego stosowane są deskowanie płyty dennej w postaci ramy samoopadającej oraz ramy ślizgowe dla deskowań zewnętrznych ustroju środników i wsporników. Podstawowymi elementami ram ślizgowych są podpory typu E (śruby rzymskie) oraz zespół klinowego ślizgu. Proces odspojenia deskowania odbywa się poprzez skrócenie długości podpory poziomej E w ramie ślizgu, w wyniku czego następuje odsunięcie deskowania od wykonanej konstrukcji – zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Z kolei w przypadku deskowania płyty dennej zastosowana tu rama nośna, wykonana z elementów systemowych MK, podparta jest podporami E. Podczas wysuwania segmentu, ruch posuwisty powoduje przemieszczenie konstrukcji deskowania do 15 cm w kierunku wysuwania z jednoczesnym jej opadnięciem o ok. 3-5 cm. Po wypchnięciu zabetonowanego segmentu należy podciągnąć opuszczone deskowanie mechanicznie do poziomu pierwotnego za pomocą napinaczy. Rozwiązanie to nie wymaga użycia systemów hydraulicznych i stanowi doskonały kompromis między efektywnością prac, a ekonomicznością inwestycji. Opisane powyżej rozwiązanie będzie wykorzystane przez firmę ULMA podczas realizacji ustroju mostu przez Wisłę w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku B.

 

deskowania systemowe

fot. ULMA

ULMA Construction – lider na rynku szalunków budowlanych
Firma ULMA realizuje obiekty metodą nasuwania podłużnego już od 2009 roku. Na przestrzeni tych lat dostarczyła technologie i sprzęt dla 20 obiektów mostowych, które zostały wykonane na 36 pojedynczych stanowiskach betonowania o długości od 21 do 45 m. W deskowaniach były realizowane zarówno ustroje mostów o przekroju skrzynkowym pojedynczym oraz podwójnym, jak również o przekroju dwubelkowym. Dodatkowo, dla każdego z przekrojów dostarczane były alternatywne rozwiązania ze względu na rodzaj napędu dla przemieszczenia deskowań przy rozdeskowaniu, w zależności od oczekiwań danej budowy. Oprócz zaawansowanych technologicznie deskowań systemowych oraz urządzeń hydraulicznych do ich obsługi ULMA zapewnia także wszechstronne doradztwo podczas montażu oraz eksploatacji szalunków budowlanych ścian i słupów i szalunków fundamentowych na placu budowy, w celu ograniczenia ilości pracy oraz maksymalizacji jej efektywności.

ULMA to profesjonalny i jeden z czołowych dostawców szalunków systemowych w branży budowlanej w Polsce oraz na świecie. Dostarcza szeroką gamę produktów do obsługi każdej budowy. Firma nie tylko sprzedaje podpory budowlane, deskowania systemowe czy szalunki do fundamentów. Wynajem to kolejna usługa, jaką oferuje swoim klientom. W ofercie są dwie opcje, jak dzierżawa standardowa oraz dzierżawa z opcją zakupu. Dzięki temu inwestor może wybrać optymalną dla swojej inwestycji formę nabycia i zapewnić sobie redukcję kosztów. Cena szalunków zależna jest od wielkości budowanego obiektu, złożoności prac, metody wykonania oraz uwarunkowań terenu, na którym realizowana jest inwestycja.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: www.ulmaconstruction.pl

05-840 Brwinów, Koszajec 50, woj. mazowieckie
tel. +48 22 506 70 00,