Sprawnie działający komin pełni ważną rolę: odpowiada za skuteczne odprowadzanie spalin, które powstają w kotłach grzewczych, a tym samym – za bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz budynku. Ponadto przez komin dostarczane jest też powietrze niezbędne do przeprowadzenia procesu spalania. Z uwagi na pełnione przez komin funkcje, warto położyć odpowiedni nacisk na jego dobór, dbając o to, aby pasował do konkretnego typu kotła, a także – co wcale nie jest mniej istotne – zwrócić uwagę na jakość przyłącza.

Rozwiązaniem, które cieszy się ogromną popularnością, są kominy stalowe. Elementy takich instalacji, wykonane ze stali nierdzewnej, są odporne na działanie agresywnych związków chemicznych zawartych w kondensacie spalin, a ponadto nie wymagają ceglanego przewodu kominowego ani fundamentu, co znacznie usprawnia montaż.

Podpowiadamy, jaką rolę pełnią poszczególne elementy komina stalowego.

fot. Komin-Flex

Elementy komina systemowego

Rury

Jednym z podstawowych elementów przeznaczonych do budowy przyłącza są proste odcinki rur. Bardzo ważne jest, aby były one wykonane z materiału odpowiedniego do danego typu kotła i odprowadzanych spalin. W zależności od paliwa dobiera się rury o grubości od 0,4 mm do 1 mm.

Trójniki

Połączenie przyłącza z odpowiednim przewodem kominowym wykonuje się za pomocą elementów o trzech odnogach, nazywanych trójnikami. Są one zbudowane z krótkich odcinków rur, które połączone są zazwyczaj na kształt litery T, choć możliwe są też inne warianty, w zależności od tego, jaki przebieg ma mieć przyłącze.

Kolana

Ważnym elementem komina stalowego są różne rodzaje kolan, które służą do zmiany biegu przewodu przyłącza. Oferowane są kolana stałe, które produkuje się z dwóch odcinków rur, odpowiednio przyciętych i połączonych. Z kolei kolana gięte – jak nazwa wskazuje – wytwarzane są z odcinków rur zagiętych tak, aby w każdym punkcie miały jednakową średnicę. Inną konstrukcję mają kolana nastawne, które również wykonuje się z co najmniej dwóch odcinków rur, połączonych w sposób ruchomy. Taki typ konstrukcji pozwala dokładnie dopasować kąt rozwarcia między dwoma odcinkami rur do warunków konkretnej instalacji.

Złączki i redukcje

Wśród elementów komina systemowego wymienić też należy relatywnie niewielkie, ale bardzo istotne odcinki rur, jakimi są złączki. Mają one pierścieniowy kształt i przeznaczone są do łączenia ze sobą rur prostych. Wariantem złączki jest redukcja o kształcie kielicha, która pozwala na połączenie odcinków rur o różnych średnicach.

Rozety

Elementem wykańczającym instalację są rozety. Mają one kształt dysków z pustym środkiem, które pozwalają na maskowanie otworów w ścianach i sufitach, przez które zostało przeprowadzone przyłącze.

Daszki kominowe

O ile w przypadku budynków z wentylacją mechaniczną nie ma konieczności wieńczenia komina daszkiem kominowym, o tyle element ten jest niezbędny w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Jego rolą jest zagwarantowanie sprawnego działania systemu wentylacji, ochrona przed tzw. ciągiem wstecznym, jak również zabezpieczenie przed deszczem i śniegiem.

Ustniki kominowe

Elementem, który umożliwia estetyczne zakończenie komina, jest ustnik kominowy. Nakłada się go na ostatnią rurę, dzięki czemu pełni on także funkcję ochronną, zabezpieczając komin przed opadami.

Przejścia dachowe

Aby przeprowadzić wkład kominowy przez płaszczyznę o pewnym nachyleniu, wykorzystuje się przejścia dachowe. Można je regulować, co pozwala na dopasowanie do kąta nachylenia połaci dachowej. Należy pamiętać o tym, aby wraz z przejściem dachowym stosować też osłonę przeciwdeszczową, która uszczelni wkład kominowy ponad dachem.

Wyczystki

Warunkiem sprawnego działania instalacji kominowej jest regularne monitorowanie stanu przewodów oraz usuwanie zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania. Umożliwiają to wyczystki – skrzynki posiadające niewielkie drzwi rewizyjne. Wyczystki zakończone są odkraplaczem (denko z rurką), którym odprowadzane są kwaśne skropliny.

fot. Komin-Flex

Jakie wkłady kominowe sprawdzą się najlepiej

Epoka dymiących kopciuchów na węgiel się kończy, a nowoczesne kotły kondensacyjne czy gazowe wymagają zastosowania rozwiązań innych niż kominy murowane. Dziś rolę klasycznego komina przejmują wkłady kominowe z kwasoodpornej stali. Wprowadzone do szachtu pozwalają znacznie zwiększyć wydajność instalacji grzewczo-spalinowej, a ponadto są odporne na szkodliwy wpływ skroplin.

Oferowane przez Komin-FLEX stalowe kominy systemowe można stosować zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i w starszych budynkach, w których przeprowadzana jest modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej.

W zależności od zastosowanego systemu kominowego, jego elementy mogą występować w różnych wersjach:

– jednościennej (wkłady kominowe Komin-Flex, wkłady SPS)
– powietrzno-spalinowej, system „rura w rurze”, wkłady WSPS
– dwuściennej, z izolacją z wełny mineralnej, tj. kominy SLIM, SLIM EKO.

Dlaczego warto postawić na stal? Ma ona wysoką przewodność cieplną i jest odporna na niszczące działanie spalin. Zapewnia też bezpieczną temperaturę ścianek zewnętrznych i jest niepalna, co przekłada się na bezpieczeństwo w przypadku pożaru sadzy.
Wszystkie elementy kominów stalowych oferowane przez Komin-FLEX posiadają wymagane w Polsce i Unii Europejskiej certyfikaty i deklaracje, co daje użytkownikom pewność, że otrzymują produkt dokładnie przebadany i gwarantujący bezpieczną eksploatację. Warto jednak pamiętać o tym, że nawet znak CE, dopuszczający wyroby do stosowania w budownictwie na podstawie wydanych deklaracji, nie zwalnia inwestora z konieczności regularnego monitorowania stanu instalacji i jej okresowego czyszczenia przez uprawnione do tego osoby.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.kominflex.com.pl

43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 1, woj. śląskie
tel. (32) 210 11 92, (32) 210 11 44,