Instalacje odprowadzania spalin można podzielić na:
- kominy działające w podciśnieniu, usuwające spaliny z komory spalania na zasadzie wytworzenia naturalnego ciągu kominowego,
- instalacje spalinowe działające w nadciśnieniu, w których spaliny są usuwane z komory spalania poprzez mechaniczny wentylator umieszczony w kotle.
Rodzaj instalacji zależy od rodzaju spalanego paliwa i konstrukcji urządzenia grzewczego. Kominy podciśnieniowe obsługują głównie kotły węglowe, kotły na drewno, brykiet lub pellet, a także atmosferyczne kotły gazowe i większość podgrzewaczy wody użytkowej. Z kolei instalacje nadciśnieniowe obsługują kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, w tym kotły kondensacyjne.

 

bezpieczne systemy odprowadzania spalinWkład kominowy Komin-Flex

 

Przewody kominowe podciśnieniowe – budowa i modernizacja
W budownictwie indywidualnym tradycyjnym sposobem wykonywania kominów podciśnieniowych jest murowanie ich z cegły lub pustaków, które gwarantują  trwałość, niepalność i odporność na wysoką temperaturę oraz na działanie kondensatu. Obecnie jednak mamy również możliwość korzystania z nowoczesnych kominów systemowych i wkładów kominowych wykonanych ze stali nierdzewnych. Znajdują one zastosowanie nie tylko w nowo powstających budynkach, ale również w obiektach starszych, w których kominy wymagają modernizacji.

 

bezpieczne systemy odprowadzania spalinPrzewód kominowy nadciśnieniowych SPS

 

Modernizację przewodów kominowych wykonuje się w momencie, gdy zachodzi podejrzenie, że tracą one szczelność. Może się to objawiać poprzez wykwity na ścianach lub zapachem spalin wewnątrz pomieszczeń. Modernizacja może okazać się konieczna również wtedy, gdy zadecydujemy o wymianie kotła grzewczego. Wówczas rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym i najłatwiejszym w zastosowaniu będzie zastosowanie wkładu kominowego .

Ofertą w tym zakresie dysponuje firma Komin-Flex. Wkłady kominowe typu KF i OWAL spełniają zadania wynikające z potrzeby modernizacji przewodów kominowych. Wkłady kominowe KF stosujemy wówczas, gdy zachodzi podejrzenie nieszczelności komina lub gdy materiał, z którego został  wykonany stracił właściwości gwarantujące niepalność, odporność na temperaturę czy negatywne oddziaływanie kondensatu. Mają one również za zadanie dostosowanie przekroju starego komina do wymagań nowoczesnych urządzeń grzewczych. System OWAL również można zastosować do zabezpieczenia nieszczelnego/zdegradowanego komina. Jednocześnie zapobiega on nadmiernemu zawężaniu kanału spalinowego.

Kominy stalowe wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnych tzw. kwasoodpornych gatunku  1.4404 , 1.4301. Występują one, tak jak wspomnieliśmy wyżej pod postacią wkładów kominowych, ale również kominów izolowanych. Kominy izolowane, podobnie jak ceramiczne, mają postać wielowarstwową – składają się z ze stalowego płaszcza, izolacyjnej warstwy wełny mineralnej i wkładu stalowego kwasoodpornego. Można wykorzystywać je w nowopowstających budynkach lub w budynkach niewyposażonych dotąd w instalację kominową.

 

bezpieczne systemy odprowadzania spalinPodciśnieniowy system kominowy typu SLIM

 

Systemy podciśnieniowe kominów izolowanych typu KF i SLIM mogą stanowić samodzielną budowlę w konstrukcji wsporczej jak i mogą być mocowane do ścian budynków. Kominy izolowane typu KF są systemem odprowadzania spalin powstających w wyniku spalania takich paliw jak: olej, gaz i energetyczne paliwa stałe. System kominów izolowanych typu SLIM mają za zadanie odprowadzanie spalin z urządzeń zasilanych olejem, gazem, drewnem i pelletami. Dodatkowo system SLIM może być wykorzystywany jako system wentylacyjny.

Podciśnieniowe przewody kominowe – o czym należy pamiętać!
Każdy z tych systemów podlega określonym procedurom certyfikacyjnym, zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Dymowe przewody kominowe jako wyroby budowlane muszą posiadać oznaczenie CE oraz być certyfikowane w systemie oceny zgodności 2+. Tylko tego typu produkty są całkowicie bezpieczne i można je stosować w budownictwie. Dlatego przed kupnem instalacji kominowej należy sprawdzić czy posiada ona odpowiednie certyfikaty, a także zapoznać się z Deklaracją Własności Użytkowych. W dokumencie tym producent szczegółowo określa przeznaczenie i parametry systemu. Stosowanie kominów niezgodnie z ich przeznaczeniem stwarza zagrożenie dla budynku i jego użytkowników.

Nadciśnieniowa instalacja spalinowa – jak dobrać system odprowadzania spalin?
Podstawowa zasada prawidłowego doboru systemu spalinowego do kotłów z zamkniętą komorą spalania to dokładne zapoznanie się z parametrami współpracującego z nim urządzenia grzewczego. Decydujący wpływ mają tu parametry wentylatora, masowa ilość spalin kotła pracującego przy maksymalnym obciążeniu oraz opory przepływu spalin przez zaprojektowaną instalację spalinową. Producenci urządzeń grzewczych podają w instrukcjach montażowych parametry systemu odprowadzania spalin w zależności od jego przebiegu określając wskaźnikowo opór przepływu spalin i powietrza spalania (przy systemach WSPS) przez poszczególne kształtki wchodzące w skład instalacji. Z tabel podanych w instrukcjach dobieramy średnicę przewodu spalinowego lub powietrzno-spalinowego i sprawdzamy czy dla zaprojektowanych kształtek instalacja będzie działała prawidłowo.

 

bezpieczne systemy odprowadzania spalinNadciśnieniowa instalacja kominowa typu WSPS

 

W wyniku pracy wentylatora w kotle i w przewodach spalinowych występuje nadciśnienie rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu Paskali. Dlatego też przewody muszą gwarantować bezwzględną szczelność dzięki zastosowaniu uszczelek elastomerowych odpornych na działanie spalin i ich kondensatu. Przewody muszą ponadto posiadać klasę szczelności co najmniej P1 (wg normy PN En 1443).

Wentylator jest niezwykle ważnym elementem nadciśnieniowego systemu odprowadzania spalin. To on odpowiada za usuwanie spalin i dostarczanie do kotła odpowiedniej ilości powietrza – zupełnie inaczej niż w instalacji podciśnieniowej. W systemie podciśnieniowym istotna jest kotłownia, która musi być umiejscowiona w sąsiedztwie komina, ponieważ tylko z odpowiednią wentylacją może on wytworzyć ciąg kominowy odprowadzający spaliny z kotła.

Kocioł kondensacyjny nie musi być umieszczany w wydzielonej kotłowni, gdyż wraz z instalacją spalinową i wentylacyjną stanowi zamknięty układ energetyczny niezależny od pomieszczenia. Istnieje szereg rozwiązań technicznych, które pozwalają na sprawne odprowadzanie spalin. Dobór właściwego zależny jest od umiejscowienia kotła względem konstrukcji budynku i technicznych parametrów kotła (głównie sprężu wentylatora).

W ofercie firmy Komin – Flex występują dwa rodzaje rozwiązań przeznaczonych dla kotłów kondensacyjnych i niekondensujących. Pierwszym z takich rozwiązań są układy rozdzielne SPS, gdzie zainstalowano osobne przewody spalinowe i przewody doprowadzające powietrze do kotła. Drugi to układy współosiowe WSPS z przewodem spalinowym koncentrycznie umieszczonym w przewodzie powietrznym (rura w rurze).  

Podobnie wygląda kwestia dostarczenia do kotła powietrza spalania. Można go dostarczyć przewodem współosiowym WSPS lub osobnym przewodem zza ściany czy z wentylowanego pomieszczenia. Przewody te wykonane są z materiałów odpornych na wilgoć, a połączenia poszczególnych elementów dodatkowo uszczelnione. Ponadto wykazują niepalność, przewodnictwo cieplne wyposażone są w elementy tworzące bezpieczny i efektywny energetycznie system powietrzno-spalinowy. Dlatego spalinowe przewody kominowe są wykonane ze stali nierdzewnej.

Ze szczegółową ofertę systemów odprowadzania spalin można zapoznać się na stronie: www.kominflex.com.pl

 

43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 1, woj. śląskie
tel. (32) 210 11 92, (32) 210 11 44,