Zapoznaj się z przepisami

Podczas wyboru systemu grzewczego musimy rozważyć wiele zagadnień, z których kluczowe to rodzaj kotła oraz właściwy dobór systemu odprowadzania spalin. Konstrukcja, rodzaj i kształt budynku oraz miejsce umieszczenia pieca są w tym wypadku niezwykle istotne. Warto pamiętać, że rodzaj układu odprowadzania spalin jest powiązany z typem jednostki grzewczej. O ile przy wyborze jednostki grzewczej możemy się opierać na własnym rozpoznaniu rynku to dobór systemu kominowego jak i jego projekt oraz montaż instalacji powinniśmy powierzyć fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami.

fot. PPH WADEX 

Podkreślenia wymaga również fakt, że urządzenia grzewcze podlegają innym zasadom certyfikacji a kominy jak też układy spalinowe jako elementy budowlane stosownym przepisom prawa budowlanego. Polskie przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mówią jednoznacznie, że przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Jednak w rzeczywistości mamy do czynienia z coraz szerszym stosowaniem systemów odprowadzania spalin z tworzyw sztucznych, powołując się bardzo często na przepis, dopuszczający certyfikację komina z tworzywa sztucznego wraz z kotłem, traktując to jako integralną całość. Oznacza to jednak, że określone urządzenie grzewcze może pracować jedynie z precyzyjnie określonym układem odprowadzającym spaliny, wykonanym w tym wypadku z tworzywa sztucznego. Należy jednak podkreślić, że w konfigurację całego układu nie może pod żadnym pozorem ingerować tak nabywca instalacji jak też instalator – wyjaśnia Ryszard Sebastian, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Wadex S.A., specjalizującym się w produkcji systemów odprowadzania spalin.

fot. PPH WADEX 

Problem ze zgodnością

Co się dzieje, gdy komin lub układ spalinowy jednak muszą zostać zmodyfikowane ze względu na np. wymagany w projekcie sposób montażu. – Nawet najmniejsza modyfikacja w porównaniu z certyfikowanym zestawem kocioł-układ spalinowy, dotycząca m.in. zmiany długości albo konfiguracji lub zastosowania innych elementów powoduje zmianę sposobu kwalifikacji systemu kominowego – mówi Ryszard Sebastian. – W tym przypadku mówimy o zgodności z postanowieniami normy EN PN 1443 i szczegółowym przepisom prawa budowlanego.

fot. PPH WADEX 

Czy certyfikacja nowych i nietypowych układów spalinowych jest możliwa do przeprowadzenia?

– Warto wspomnieć, że tzw. certyfikacja jednostki grzewczej i sytemu odprowadzania spalin dotyczy wyłącznie ściśle określonych konfiguracji – wyjaśnia ekspert. – Jakie to mają być konfiguracje? Ile powinno się ich certyfikować? To bardzo trudne zagadnienia i trudno na nie odpowiedzieć.

Rodzi się kolejne pytanie – czy można certyfikować teoretyczne układy?

– Oczywiście można wytypować hipotetyczne, typowe układy do certyfikacji – informuje Ryszard Sebastian. – Ale w praktyce przy próbach weryfikacji okazywało się, że wiele było nietrafionych. Pomijam stronę finansową i logistyczną takiego przedsięwzięcia.

fot. PPH WADEX 

Systemy z tworzyw sztucznych – rodzące się komplikacje

– Pomimo niezgodności z obowiązującymi przepisami, układy spalinowe wykonane z tworzyw sztucznych są wprowadzane i stosowane na coraz szerszą skalę. Warto zaznaczyć, że nawet jeśli układ odprowadzania spalin jest wykonany z tworzywa sztucznego i certyfikowany przez producenta jednostki grzewczej, to nadal ta technologia niesie za sobą komplikacje, o których wspomniano wcześniej i nigdy nie będzie mogła być stosowana na skalę podobną do systemów spalinowych ze stali nierdzewnej – tłumaczy Ryszard Sebastian. – Oczywiście można iść tą drogą, ale to pozwoli wprowadzać systemy z tworzyw sztucznych przy ogromnych komplikacjach logistycznych i naciskach do modyfikacji układu spalinowego – co jest niedopuszczalne.

fot. PPH WADEX 

Odprowadzenie spalin – niezastąpiony komin stalowy

– Wydaje się, że kraje, w których systemy z tworzywa sztucznego są już od lat stosowane (na ściśle określonych zasadach), zaczynają powoli wracać do kominów ze stali. Poza względami technicznymi, takimi jak: trwałość instalacji i bezpieczeństwo użytkowania, tendencje w ochronie środowiska są tu nieubłagane – mówi ekspert. – Plastik nie jest materiałem biodegradowalnym. Może się więc okazać, że w momencie, kiedy tworzywa sztuczne wejdą legalnie do Polski, to w Europie będą już wycofywane, a zatem Polska także będzie musiała podążyć tą drogą.

Przypomnijmy, że polskie przepisy mówią o konieczności wykonania przewodów dymowych i spalinowych z materiałów niepalnych. Dla przykładu, nawet w przypadku kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania, w trakcie podgrzewania wody, temperatura powstających spalin może przekraczać 120°C. Systemy powietrzno-spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej mają tu nadzwyczajną przewagę w zakresie swojej wytrzymałości.

fot. PPH WADEX 

Odprowadzenie spalin z pieca gazowego – przepisy i interpretacje

Dużym i powszechnym problemem w omawianym problemie tworzyw sztucznych jest nieprawidłowa interpretacja przepisów.

– Często używa się argumentu, że systemy grzewcze, oferowane w krajach Unii Europejskiej dopuszczone są do eksploatacji razem z systemami odprowadzania spalin, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kominem stalowym czy z tworzywa sztucznego. Jest to oczywiście nieprawda – wyjaśnia Ryszard Sebastian. – Pamiętajmy, że urządzenia grzewcze podlegają innym zasadom certyfikacji, a systemy kominowe jako elementy budowlane innym i dotyczy to wszystkich krajów. Wyklucza to więc możliwość certyfikacji jednostki grzewczej i typoszeregu systemu kominowego, chyba że jest to wspomniana integracja kotła i dokładnie wyspecyfikowanego komina. Pozostałe kraje Unii Europejskiej zdecydowały się już dawno na zmianę prawa, dotyczącego stosowania systemów wykonanych z tworzyw sztucznych odpowiedzialnych za odprowadzenie spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych. I podobną drogą musi iść Polska. I na koniec uwaga – bez zmiany prawa stosowanie instalacji odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego, podlegających postanowieniom EN PN 1443 jest w dalszym ciągu w Polsce prawnie zabronione.

fot. PPH WADEX 

Zapytaj eksperta

Budynki mieszkalne jak i użyteczności publicznej, nowopowstające jak i poddawane renowacji, na różnych etapach inwestycji często niosą za sobą wiele pytań i wątpliwości. Dla uniknięcia kosztownych błędów oraz pomyłek, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników, warto zasięgnąć opinii ekspertów. Firma WADEX S.A. produkuje systemy kominowe jedno- i dwuścienne, wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, których trwałość przy właściwej eksploatacji systemu grzewczego można określić na dziesiątki lat. Produkowane systemy odprowadzania spalin sprawdzają się dla kotłów opalanych szeroką paletą paliw. Szczególny nacisk jest położny na systemy kominowe do kotłów kondensacyjnych i z zamkniętą komorą spalania, które to ze względu na swoją sprawność energetyczną i pełne dostosowanie do norm środowiskowych stanowią w chwili obecnej kluczowy produkt. Wszystkie oferowane wyroby posiadają stosowne certyfikaty, atesty jak deklaracje właściwości użytkowych, wystawione przez producenta. Wykwalifikowani pracownicy działu technicznego jak też działający na terenie całego kraju doradcy techniczno – handlowi odpowiedzą na każde pytania z zakresu systemów odprowadzania spalin oraz ich bezpiecznej i długoletniej eksploatacji.

Z pełną ofertą firmy w zakresie systemów odprowadzenia spalin, można zapoznać się na stronie: www.wadex.pl.

54-519 Wrocław , ul. Jerzmanowska 8, woj. dolnośląskie
tel. 71/336 70 80,