Rok 2013 był dla producentów kotłów (a także dla ich użytkowników) przełomowy. To właśnie wtedy przyjęto dwa rozporządzenia: dyrektywę ErP, określającą wymogi ekologiczne, jakie musi spełnić urządzenie grzewcze wprowadzane na rynek UE oraz dyrektywę ELD, która przyporządkowuje urządzenia grzewcze do poszczególnych klas energetycznych (podobnych do tych, jakie są wyszczególnione na etykietach energetycznych naklejanych na artykuły AGD: A, A+, A++ itp.).
W myśl nowych przepisów nie można już produkować do niedawna popularnych w naszym kraju kotłów atmosferycznych gazowych z otwartą komorą spalania. O ile kwestia ekologiczności nowoczesnych urządzeń nie jest argumentem najistotniejszym dla przeciętnego Kowalskiego, to jednak warto pamiętać o tym, że zmiana przepisów jest bodźcem do zakupu nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń. W dalszej perspektywie taka inwestycja po prostu się opłaca, bo szacunkowy okres zwrotu nakładów wynosi ok. 5-6 lat. Aby jednak instalacja była możliwa, konieczna jest też modernizacja systemu spalinowego i wybranie komina do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego. Właściwy dobór komina do kotła kondensacyjnego i dobrze zaprojektowany system odprowadzania spalin zagwarantuje nie tylko bezproblemową eksploatację, ale i nie wpłynie negatywnie na sprawność kotła.

 

odprowadzanie spalin z kotła odprowadzanie spalin z kotłafot. Komin-Flex

 

Komin do kotła kondensacyjnego – jaki wybrać?
Dobór komina do kotła kondensacyjnego i systemu odprowadzania spalin nie jest trudny, jednak wymaga rygorystycznego przestrzegania instrukcji producentów kotłów w zakresie obliczenia oporów przepływu spalin przez przewód spalinowy oraz powietrzny, zaopatrujący kocioł w powietrze spalania. W instrukcjach podane są też zazwyczaj maksymalne długości przewodów powietrznych i spalinowych.
Czego się wystrzegać? Przede wszystkim krótkich przewodów powietrznych w układach rozdzielonych, czerpiących powietrze bezpośrednio zza ściany, bo nie tylko obniżają one sprawność kotła (który musi dodatkowo ogrzać powietrze), ale i mogą spowodować zamarzanie wymiennika. Błędem jest też takie odprowadzanie spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania, które nie umożliwia swobodnego spływania kondensatu, bo jego zaleganie w przewodach może doprowadzić do uszkodzenia uszczelek. W przypadku kotłów instalowanych w pomieszczeniach mieszkalnych konieczna jest też sprawna wentylacja wywiewna, zapewniająca spełnienie wymaganych norm bezpieczeństwa.
Zgodnie z przepisami budowlanymi, a w szczególności z warunkami technicznymi, przewody spalinowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Ponieważ w przypadku kotłów kondensacyjnych mamy do czynienia ze spalinami mokrymi, a w przewodach występuje nadciśnienie, to powinny być one ponadto wykonane z materiałów odpornych na wilgoć, a połączenia poszczególnych elementów muszą być dodatkowo uszczelnione. Wszystkie wymienione  powyżej  warunki spełniają profesjonalne systemy ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych firmy Komin-Flex, która jest producentem stalowych systemów kominowych.

 

odprowadzanie spalin z kotła odprowadzanie spalin z kotłafot. Komin-Flex

 

Ostatecznie więc jaki komin do kotła kondensacyjnego wybrać? Wszystko zależy od umiejscowienia kotła względem konstrukcji budynku i technicznych parametrów wybranego urządzenia. Możliwe są układy rozdzielne (SPS), współosiowe (WSPS) lub też systemy kominów izolowanych SPS IZOL.
Pierwszy z nich – działający w układzie rozdzielnym wkład kominowy SPS firmy Komin-Flex umożliwia odprowadzanie spalin z kotła kondensacyjnego poprzez osobne przewody spalinowe, a powietrze doprowadzane jest z wentylatora do kotła oddzielnym przewodem. W systemie WSPS powietrze niezbędne do spalania doprowadzane jest do kotła przewodem powietrznym, w którym koncentrycznie umieszczony jest przewód spalinowy (tzw. „rura w rurze”). W systemie kominów izolowanych SPS IZOL odprowadzenie spalin z kotła z zamkniętą komorą spalania odbywa się przewodem zlokalizowanym na zewnątrz budynku. Warto przy tym pamiętać, aby w żadnym z tych rozwiązań nie odprowadzać spalin bezpośrednio za ścianę budynku. Mokre spaliny nie tylko niszczą elewację, ale i mogą przedostawać się do domu, dlatego najlepszym wyjściem jest układ systemu spalinowego z wyrzutem ponad dachem.

 

odprowadzanie spalin z kotła odprowadzanie spalin z kotłaWkład kominowy SPS i WSPS firmy Komin-Flex.

 

W systemie nadciśnieniowym, w jakim działają kotły kondensacyjne, zupełnie inaczej niż w instalacji podciśnieniowej kotłownia nie musi być umiejscowiona w sąsiedztwie komina. Nie trzeba więc budować wydzielonego pomieszczenia na kocioł, który wraz z instalacją spalinową i wentylacyjną stanowi zamknięty układ energetyczny niezależny od pomieszczenia. Ponieważ jednak w takiej sytuacji przewody spalinowe przechodzą przez pomieszczenia mieszkalne, muszą one spełniać rygorystyczne wymagania odnośnie niepalności i szczelności. Tylko wówczas zapewnią skuteczność działania (m.in. poprzez szybkie wytwarzanie odpowiedniego ciągu kominowego), a także bezpieczeństwo eksploatacji. Dlatego warto stawiać na sprawdzone wyroby renomowanych producentów i nie ryzykować, instalując systemy niskiej jakości.

Z ofertą firmy można zapozna się na stronie: www.kominflex.com.pl

 

43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 1, woj. śląskie
tel. (32) 210 11 92, (32) 210 11 44,