Ciepło z elektrociepłowni vs. instalacja indywidualna
W Polsce udział ciepłownictwa sieciowego w pokryciu krajowego zapotrzebowania na ciepło wynosi ponad 50%, co stawia nas w czołówce krajów europejskich, blisko Danii, Szwecji i Finlandii (dla porównania – jeszcze w roku 2011 było to 42%). Jak wynika z raportu „Energetyka cieplna w liczbach – 2015”, łączna długość sieci ciepłowniczych w Polsce wynosi aż 20 456,0 km.
Względy historyczne sprawiły, że w większości polskich miast powstały systemy ciepłownicze i obecnie w dużych aglomeracjach miejskich to właśnie ciepło sieciowe jest najpopularniejszym źródłem ogrzewania. Zgodnie z danymi opublikowanym w powyższym raporcie, pod względem wielkości mocy zainstalowanej dominuje województwo śląskie (13 869,7 MW), przy czym wynika to ze specyfiki centralnych systemów ciepłowniczych, które najbardziej rozwinięte są na obszarach o dużej liczbie ludności i dużej gęstości zaludnienia (gęstość zaludnienia na Śląsku według danych GUS-u wynosiła w 2016 roku 371 osób na 1 km²). Z kolei największą sieć ciepłowniczą w naszym kraju ma Warszawa, która może pochwalić się także największym wskaźnikiem pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez system sieciowy. Wynika to również z faktu, że warszawski system ciepłowniczy jest jednym z największych i najstarszych w Europie.
O ile pod względem możliwości przyłączenia do sieci miejskiej mieszkańcy dużych miast są uprzywilejowani, o tyle osoby mieszkające w małych miasteczkach czy na wsiach, jeśli na osiedlu nie ma np. lokalnej kotłowni, muszą podjąć decyzję o wyborze instalacji indywidualnego źródła ciepła. Decyzja ta z kolei pociąga za sobą konieczność wyboru dodatkowych elementów instalacji, wśród nich – systemów kominowych do odprowadzania spalin.

 

odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczychfot. Wadex

 

Kominy spalinowe
Choć zwolennicy rozwiązań opartych o systemy sieciowe mówią o korzyściach ekonomicznych wynikających z przyłączenia do sieci miejskiej, to jednak dobrze dobrane źródło ogrzewania może być rozwiązaniem równie ekonomicznym, co ciepło miejskie. Trzeba pamiętać jednak o tym, że obok doboru samego kotła, równie ważne jest właściwie odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych oraz doprowadzanie  powietrza do spalania. Błędny dobór parametrów systemu kominowego, niewłaściwy montaż przewodów spalinowych  i  wentylacyjnych mogą  mieć poważne konsekwencje  dla przebywających wewnątrz pomieszczeń osób. Dlatego warto stawiać tu na renomowanych producentów.

Kominy stalowe do różnych typów kotłów
Jednym z czołowych polskich producentów systemów odprowadzania spalin w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jest firma Wadex. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje kilkanaście rodzajów systemów kominowych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, wśród nich – flagowy wyrób firmy – system kominowy TURBO do niskotemperaturowych kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych. System zapewnia wiele możliwych konfiguracji – od najbardziej poszukiwanych systemów rozdzielczych dla indywidualnych projektów poprzez koncentryczne, kaskadowe i zbiorcze typu LAS.
Bardzo często stosowana jest instalacja, będąca kombinacją dwóch systemów kominowych – rozdzielczego i koncentrycznego. Z kolei w sytuacjach, w których konieczne jest poprowadzenie komina na zewnątrz budynku, sprawdzi się dwuścienny izolowany system kondensacyjny, oferowany przez Wadex pod nazwą DWWk.
Wadex oferuje również systemy kominowe do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, pracujących w trybie suchym. Są to wykonane ze stali czarnej o symbolu DC 01 i grubości materiału 2 mm elementy przeznaczone do budowy przyłączy (czopuchów).
Jako przyłącza do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może krótkotrwale dochodzić do 1000°C (przy temperaturze pracy ciągłej 600°C), sprawdzą się z kolei rury czarne, oferowane przez Wadex pod symbolem WK. Elementy tego systemu, które nie mogą stanowić samodzielnego komina, są spawane plazmowo i pokryte bezwonną, żaroodporną farbą w kolorze czarnym lub szarym.

 

odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczychfot. Wadex

 

Stalowe kominy spalinowe Wadex nie tylko minimalizują ryzyko niedopasowania poszczególnych elementów, gdyż zaprojektowane są jako kompatybilny system, ale także zapewniają  łatwy, szybki i szczelny montaż całej instalacji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że są to lekkie systemy, co ułatwia ich transport i montaż oraz wysoce odporne na działanie spalin i czynników atmosferycznych. Obok systemów kominowych, producent oferuje również dodatkowe akcesoria, jak kolana skrętne i stałe, rury, trójniki, radiatory, oszewki.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.wadex.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wadex SA z siedzibą we Wrocławiu to jedna z wiodących firm wśród polskich producentów stalowych systemów odprowadzania spalin dla potrzeb urządzeń grzewczych opalanych gazem, olejem opałowym, a także ekologicznymi paliwami stałymi. Asortyment firmy obejmuje ponadto akcesoria łazienkowe, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej takich jak szpitale, restauracje, biura, hotele, banki. Są to m.in. dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki papierowe i pojemniki na papier toaletowy.

 

54-519 Wrocław , ul. Jerzmanowska 8, woj. dolnośląskie
tel. 71/336 70 80,