Strop Leier-Panel – uniwersalny strop betonowy

Strop Leier-Panel nazywany stropem „Filigran” jest stropem żelbetowym projektowanym zgodnie z normą PN-B-03264:2002, który stanowi „betonowe deskowanie tracone”. System składa się z prefabrykowanej płyty żelbetowej oraz dźwigarków kratowych. Wymiary płyty to: 2,4 m szerokości, od 5 do 6,5 cm grubości i do 10 m długości. Kształt płyty może być dowolny i uzależniony jest od architektonicznego rzutu kondygnacji.

strop Leier Panel

fot. LEIER

Płyty stropowe Leier Panel łączą w sobie zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych. Cechuje je krótki czas montażu – ze względu na brak użycia tradycyjnych szalunków, duże obciążenie użytkowe – powyżej 10 kN/m2 oraz niskie koszty transportu (jeden samochód może przewieźć około 150 m2 płyt prefabrykowanych Leier). Możliwość utworzenia dowolnego kształtu (np. łuki, wycięcia), możliwość dowolnej przebudowy ścianek działowych w czasie eksploatacji, eliminacja tynków (dzięki gładkiej powierzchni dolnej prefabrykatu) i brak „klawiszowania” (przemieszczania płyt) w czasie eksploatacji, gwarantują uproszczenie prac zbrojarskich i większą swobodę projektową.

fot. LEIER

Produkcja stropu Leier-Panel odbywa się w przemysłowym zakładzie betoniarskim dzięki czemu płyty są wykonane zgodnie z wymogami projektu – ich kształt i wymiary, ułożenie zbrojenia i dźwigarów kratownicowych oraz grubość otuliny betonowej są dostosowane indywidualnie do obiektu. Na etapie produkcji wykonywane są również wszelkie niezbędne otwory i wycięcia na instalacje czy kominy uwzględnione w projekcie.

montaż płyt stropowych

fot. LEIER

Gdzie stosować płyty stropowe Leier Panel?

Zakres ich zastosowania jest praktycznie nieograniczony. Nadają się one do budowy domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, szkół, szpitali, obiektów przemysłowych oraz konstrukcji inżynierskich. Co ciekawe strop Leier-Panel to najlepszy system stropowy dla budownictwa prowadzonego na terenach górniczych. Poprzez zastosowanie elementów konstrukcyjnych takich jak, np. podciągi, można przykrywać stropem w zasadzie nieograniczone powierzchnie. Strop Leier-Panel można zaprojektować jako ustrój płytowy jedno i wieloprzęsłowy, strop jednokierunkowy zbrojony lub dwukierunkowo zbrojony. Płyty służą również do wykonywania podestów i płyt balkonowych. Uniwersalność zastosowania pozwala na wykorzystanie stropu we wszystkich rodzajach budownictwa. Stosując prefabrykowane płyty stropowe „Filigran”, zbędne staje się użycie kosztownych i pracochłonnych szalunków na budowie.

 

fot. LEIER

Strop Leier Panel – instrukcja montażu

Montaż płyt stropowych „Filigran” wymaga wykonania na początku podpór montażowych. Podpory powinny być wykonane prostopadle do kratownic stropu zespolonego, który jest podawany każdorazowo w projekcie. Podparcie montażowe mogą stanowić np. stalowe stemple w rozstawie nie większym niż 1,20 m lub stemple drewniane o średnicy nie mniejszej niż 12 cm w rozstawie maksymalnym – 75 cm.

Na tak przygotowanych podporach montażowych układa się płyty stropowe prefabrykowane typu „Filigran”. Do montażu płyt należy stosować zawiesia linowe o takiej długości, aby kąt pomiędzy zawiesiem a płaszczyzną płyty prefabrykowanej był większy niż 60°. Producent zaleca zastosowanie zawiesi ramowych wielohakowych samopoziomujących. Haki należy zaczepiać przez krzyżulce w węzłach dźwigarów kratowych. Zaczepianie haka za pręt górny pomiędzy węzłami kratownicy jest niedopuszczalne.

 

strop Leier cena

fot. LEIER

Rozmieszczenie prefabrykowanych płyt stropowych Leier-Panel należy rozpoczynać od płyt z otworami na instalacje lub od płyt, które są związane z takimi elementami budynku jak, np. schody. Po ułożeniu wszystkich płyt na podporach montażowych należy wyszalować otwory i krawędzie stropu do jego pełnej wysokości. Jeśli wystąpi konieczność wykonania otworów na instalacje elektryczne na budowie, należy je wykonać przez nawiercenie płyt od spodu, aby nie uszkodzić gładkiej powierzchni płyt na górze.

strop Leier cena

fot. LEIER

Kolejnym etapem wykonania stropu Leier Panel są prace zbrojarskie, czyli ułożenie zbrojenia w nadbetonie. W przypadku stropów jednokierunkowo zbrojonych w pierwszej kolejności należy ułożyć zbrojenie międzypłytowe, układając siatki zgrzewane o szerokości 50 cm na styku płyt prefabrykowanych. Należy zwrócić uwagę na to, aby pręty poprzeczne siatki po ułożeniu znajdowały się na spodzie, a siatka była ułożona symetrycznie względem styku płyt. Po wykonaniu zbrojenia stykowego, przystępuje się do wykonania zbrojenia górnego na tzw. momenty ujemne, które w postaci pojedynczych prętów zbrojeniowych lub siatek zbrojeniowych układa się nad podporami.

Wykonanie płyt stropowych kończy wylanie warstwy nadbetonu (po uprzedniej kontroli inspektora nadzoru budowlanego). Beton o odpowiedniej klasie i konsystencji zagęszcza się za pomocą wibratorów wgłębnych. Wykonując warstwę nadbetonu należy sprawdzać od spodu, czy styki płyt leżą na równej wysokości. Przemieszczenia krawędzi (powstałe przy betonowaniu) należy usunąć, podstawiając dodatkowe podpory. Strop betonowy wymaga ponadto zwrócenia uwagi na pielęgnację dojrzewającego betonu, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań na powierzchni stropu. Spód płyt prefabrykowanych typu „Filigran” jest z założenia równy i nie wymaga tynkowania. Po upływie 14 dni od daty betonowania demontuje się połowę podpór montażowych, a po upływie kolejnych 14 dni można całkowicie zdemontować stemplowanie stropu.

 

fot. LEIER

Płyty stropowe prefabrykowane Leier Panel – jaka cena?

Ile kosztuje strop Leier? Cena płyt wyliczana jest indywidualnie na podstawie dostarczonego projektu lub zamówienia. W projekcie inwestor powinien uwzględnić takie kwestie jak: rodzaj stropu, kierunek pracy stropu, grubość stropu oraz wymaganą otulinę zbrojenia głównego, obciążenia stropu, informacje materiałowe (np. klasa betonu, gatunek stali), a także informacje o elementach konstrukcyjnych, na których będzie się wspierał strop. Po zapoznaniu się z projektem przygotowanym przez klienta, producent tworzy kosztorys, gdzie podana jest cena płyt stropowych, które mają być użyte podczas budowy. Oszacowana cena uwzględnia również transport płyt stropowych Leier Panel na budowę oraz wykonanie zastępczego projektu wykonawczego stropów.

Więcej o produkcie przeczytasz na stronie: www.leier.pl

33-150 Wola Rzędzińska, Wola Rzędzińska 155a, woj. małopolskie
tel. 146313700,