Co mówi prawo

Zgodnie z Dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących tzw. Ekoprojektu dla produktów związanych z energią – indywidualne urządzenia grzewcze, w tym kotły na paliwo stałe, muszą się cechować określoną minimalną sprawnością oraz emitować odpowiednio mało tlenku węgla, substancji smolistych i pyłu. Na tej podstawie inwestorzy są zobowiązani do zainstalowania ekonomicznych i ekologicznych kotłów 5 klasy.

fot. Komin-Flex sp. z o.o.

Kotły 5 klasy i nowe wymagania dla systemu odprowadzania spalin

Nowoczesne kotły to znacząco niższa temperatura spalania, a co za tym idzie występowanie zwiększonych oporów przepływu spalin przez kocioł. Dlaczego tak się dzieje? Wysoka wydajność i stopień wymiany ciepła sprawiają, że temperatury generowanych spalin są bliskie temperaturze punktu rosy. Produkty spalania wykraplają się już w kominie, a nawet częściowo w samym kotle. Tradycyjne kominy ceramiczne lub ceglane nie dadzą sobie z tym faktem rady.

Komin izolowany jest rozwiązaniem

By w kotle zachodził właściwy proces spalania niezbędny jest dostęp powietrza – ciąg kominowy. Niedrożny komin prędzej czy później doprowadzi do uszkodzenia całej instalacji grzewczej. Jedynie stal kwasoodporna, z której wykonane są kominy zewnętrzne izolowane firmy Komin-Flex są w stanie poradzić sobie ze wszystkimi rodzajami spalin.

Komin izolowany zewnętrzny nowa technologia

– Kominy izolowane zewnętrzne typu SLIM EKO są nowoczesnym rozwiązaniem, na które składa się 20 lat naszego doświadczenia – mówi prezes Komin-Flex, Piotr Cembala – To posiadane doświadczenie, poparte współpracą z pracownikami naukowymi, w tym AGH w Krakowie, doprowadziły do zaprojektowania optymalnej konstrukcji elementów kominowych, uwzględniając rodzaj i grubość materiałów, w tym także izolacji, odpowiednich do warunków współpracy z kotłami 5 klasy na paliwa stałe – dodaje.

Te słowa to nie jest marketing. To fakt. Skuteczność komina stalowego izolowanego SLIM EKO gwarantuje wykonanie z najlepszych gatunków stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 1.4404 o ściśle dopasowanej grubości. Elementy, z których składa się ten komin są w pełni kompletne, a zastosowana izolacja to doskonała wełna mineralna o grubości 30 mm i gęstości min 100 kg/m³. Komin ze stali nierdzewnej izolowany i tak dopracowany przez producenta zapewnia niską bezwładność cieplną powodującą szybkie nagrzanie komina, a straty ciepła są minimalne. Temperatura spalin również nie spada, a więc nie wytwarzają się nadmierne ilości niebezpiecznych i niszczycielskich dla instalacji skropliny. 

fot. Komin-Flex sp. z o.o.

Wszechstronność tej technologii jest olbrzymia. Montaż z elementów o standardowej długości 1m nie nastręcza problemów, a oferowane elementy montażowe, wyczystkowe, podpory, obejmy, pozwalają na łatwą konfigurację komina. W wybranych przypadkach jest możliwe zastosowanie jedynie wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej w już istniejącej konstrukcji kominowej.

Komin zewnętrzny izolowany czy wkład kwasoodporny?

Decyzja o tym, które z rozwiązań wybrać, podyktowana jest uwarunkowaniami technicznymi. Stopniem zniszczenia dotychczasowego komina oraz stanem technicznym przewodów całej instalacji. Tak naprawdę powinna być pozostawiona specjalistom. Należy pamiętać, że nawet jedynie zbyt mała wysokość komina może skutkować niewystarczającym ciągiem. Doświadczeni fachowcy Komin-Flex pomogą dobrać optymalne i bezpieczne rozwiązanie.

fot. Komin-Flex sp. z o.o.

Komin stalowy izolowany od Komin-Flex gwarancją bezpieczeństwa

Spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Od paragrafu 266 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – co oznacza, że jest produktem niepalnym po normę PN-EN 303-5. Norma ta jest bezpośrednio związana ze wspomnianą na początku tego artykułu Dyrektywą i zapewnieniem właściwych parametrów emisji spalin. Produkcja kominów izolowanych objęta jest przez firmę systemem Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfikat nr 1020-CPD-070038635 KOMIN-FLEX wdrożyła i utrzymuje również System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy EN IS0 9001:2015. Nie ma lepszej rekomendacji co do jakości, szczelności i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań.

Więcej na www.kominflex.com.pl

43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 1, woj. śląskie
tel. (32) 210 11 92, (32) 210 11 44,