Impulsów do wdrożenia modelu dofinansowania ESCO jak zwykle dostarczył rynek. Jest wiele firm, które chciałoby zbudować farmę fotowoltaiczną, ale nie dysponuje odpowiednimi środkami na ten cel, a – jak wiadomo – zwłaszcza w początkowym etapie koszty mogą być znaczne. Revolt Energy, we współpracy z firmą ESCOlight wychodzi naprzeciw tym inwestorom, wspierając przedsiębiorców, którzy chcą zacząć korzystać z odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie nie mogą pozwolić sobie na aż tak duży jednorazowy wydatek. Na czym polega wdrożone rozwiązanie?

Dofinansowanie ESCO

Model dofinansowania ESCO kierowany jest do klientów B2B, którzy poszukują sposobów na zoptymalizowanie kosztów inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Kluczowe znaczenie ma tu fakt, że dostawca finansuje, projektuje, instaluje i utrzymuje system fotowoltaiczny na terenie firmy, która korzysta z wygenerowanej energii elektrycznej i płaci za dostarczaną usługę energii, zamiast za sam system fotowoltaiczny. Decydując się na dofinansowanie ESCO inwestor nie tylko nie jest obciążony kosztami zakupu, montażu, konserwacji i napraw systemu, ale także nie ponosi ryzyka związanego z wydajnością i osiągami systemu. Nie musi dysponować wkładem własnym ani opłacać kosztów wdrażania ekologicznych rozwiązań, bo usługa dekarbonizacji (czyli zmniejszania emisji CO2), jest opłacana z oszczędności wygenerowanych na rachunkach za energię elektryczną.

W praktyce więc firmy mogą dokonać energetycznej transformacji i przejść na zieloną energię, nie ponosząc z tego tytułu nakładów inwestycyjnych.

fot. Revolt Energy

Bez kredytu, bez wydatków, bez formalności

Model dofinansowania ESCO ma jeszcze inne zalety, które trudno przecenić. Choć na pierwsze miejsce wysuwają się oczywiście kwestie finansowe i wyeliminowanie ryzyka związanego z kredytem czy dużym wydatkiem, ogromną zaletą jest też przerzucenie na Revolt Energy i partnerów wszystkich formalności.

Przedsiębiorca, który decyduje się na budowę farmy fotowoltaicznej nie musi więc samodzielnie ubiegać się o pozwolenia, a ciężar przygotowania i weryfikacji dokumentów spoczywa na dostawcy. Co istotne – ponieważ firma zaczyna płacić abonament dopiero wtedy, gdy instalacja już działa i produkuje prąd, nie ponosi też kosztów związanych ze wdrażaniem nowych rozwiązań.

Koszty rozłożone na lata

Dofinansowanie ESCO sprawia, że wydatki inwestycyjne są rozłożone na lata, a koszt comiesięcznych opłat – czyli tak zwany OPEX – pokrywany jest z kwot zaoszczędzonych na energii elektrycznej dzięki budowie farmy fotowoltaicznej. Nie trzeba też obawiać się ukrytych kosztów, bo przez cały czas obowiązywania umowy opłata abonamentowa jest stała. Okres finansowania w ESCO ustala się indywidualnie – może on wynosić od 5 do 15 lat.

Przez cały czas obowiązywania umowy firma, która zdecydowała się na fotowoltaikę, ma pewność uzysków energii, a także gwarancję serwisu ze strony wykonawcy. Gdy umowa abonencka wygaśnie, farma PV przechodzi na własność klienta.

W dobrym partnerstwie siła

Model dofinansowania ESCO powstał w efekcie współpracy marki Revolt Energy z firmą ESCOlight. Pierwsze przedsiębiorstwo to firma należąca do Grupy Blachotrapez – jedna z wielu spółek, jakie z sukcesem wprowadził na rynek ten renomowany producent pokryć dachowych i elewacyjnych.

ESCOlight to spółka wchodząca w skład lidera branży oświetleniowej w Polsce – grupy kapitałowej LUG. Przedsiębiorstwo może się pochwalić nie tylko wieloletnim doświadczeniem w branży oświetleniowej, ale także licznymi zrealizowanymi projektami związanymi z OZE i poprawą efektywności energetycznej.

fot. Revolt Energy

Budowa farmy fotowoltaicznej to dla wielu firm najskuteczniejsze remedium na ogromne podwyżki cen energii elektrycznej. Dofinansowanie ESCO to ukłon w stronę tych, którzy chcieliby samodzielnie produkować prąd i uniezależnić się zewnętrznych dostawców, a zarazem – być bardziej eko. Wyeliminowanie dużych wydatków inwestycyjnych, a także problematycznej biurokracji i serwisowania dzięki stałej opłacie abonamentowej pozwala przejść na OZE nawet tym, którzy nie dysponują wystarczającym kapitałem, aby zbudować farmę.

Więcej informacji na stronie: www.revoltenergy.eu

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 115, woj. małopolskie
tel. +48 777 111 111,