Jak działa promieniowanie UVC?

Promieniowanie UV-C jest częścią widma promieniowania ultrafioletowego, które pozostaje niewidoczne dla człowieka. Atmosfera ziemska blokuje je, co sprawia, że nie dociera ono do powierzchni ziemi. Rozwój technologii sprawił, że dziś możliwe jest wytworzenie i wykorzystanie promieniowania UV-C w kontrolowanych warunkach, a wszystko po to, by czerpać korzyści z jego silnych właściwości biobójczych. Nawet niewielka dawka promieniowania UV-C może być niebezpieczna dla człowieka i innych organizmów żywych. Uszkadza ona bowiem łańcuchy DNA, RNA w sposób radykalny, prowadzi do ich rozpadu i inaktywacji drobnoustrojów chorobotwórczych.

Właściwości UV-C są znane od dawna, ale wraz z rozwojem możliwości technologicznych, toczą się też dalsze badania w laboratoriach i na międzynarodowej stacji kosmicznej.

fot. Stecom Lighting | Oprawa UV-C Apollo Duo.

Zapobieganie przenoszeniu patogenów we HVAC

W centralach HVAC zanieczyszczenia w większości są zatrzymywane przez filtry. By kanały wentylacyjne i sama centrala wentylacyjna nie stały się miejscem rozwoju drobnoustrojów, należy sięgnąć po technologii UVGI, w tym lampy do centrali wentylacyjnych.

Dlaczego w wentylacji i klimatyzacji rozwijają się patogeny? Sprzyjają temu panujące tam warunki, szczególnie w sekcjach chłodnic, wymienników obrotowych, recyrkulacji. Istnieje potencjalne zagrożenie przedostania się tychże zanieczyszczeń biologicznych do oczyszczonego już wcześniej powietrza. Bakteriobójcze napromienianie ultrafioletowe w formie UV-C od lat stosowane jest jako skuteczna i bezpieczna metoda dekontaminacji powietrza i powierzchni w zamkniętych pomieszczeniach.

Lampy będące promiennikami UV-C, które stosowane są do centrali wentylacyjnych mają różne natężenie mocy oraz wymiary. Dobór odpowiednich urządzeń uzależniony jest od wydatku centrali wentylacyjnej wyrażonego w [m3/h] doświadczalnych. Promienniki instaluje się w centrali na specjalnie przygotowanym stelażu i podłącza się do zasilania w rozdzielnicy centrali.

fot. Stecom Lighting | Oprawa UV-C Saturn.

Sprawdzone rozwiązania

Po rozwiązania dekontaminacyjne przy pomocy ultrafioletu warto sięgać w sposób przemyślany, a co się z tym wiąże – wykorzystywać całe systemy i produkty uznanych producentów. Firma Stecom Lighting w swoim portfolio produktowym ma kilka typów lamp do centrali wentylacyjnych, ale nie tylko. Są to zarówno oprawy bezpośredniego działania jak i oprawy przepływowe, w tym modele wolnostojące.

Firma oferuje moduły UV-C, które można zainstalować w dowolnym systemie. jako uzupełnienie filtrów (F5 / F7). Powietrze w pomieszczeniu jest zasysane przez wentylator, wstępnie filtrowane i kierowane do modułu wykorzystującego technologię UVGI. Składa się on ze specjalne niskociśnieniowej lampy UV-C ze szkłem kwarcowym, która emituje promieniowanie ultrafioletowe i inaktywuje patogeny. Następnie oczyszczone powietrze jest uwalniane z powrotem do pomieszczenia. Szkło kwarcowe lamp UV-C zapobiega wytwarzaniu niepożądanego ozonu, który nie pozostaje neutralny dla ludzkiego zdrowia. Dodatkowo w centralach HVAC przy użyciu tej technologii Stecom Lighting wykonuje dezynfekcję powierzchni chłodnic (cooling coil) – skądinąd najistotniejszego elementu systemu chłodzenia.

fot. Stecom Lighting | Oprawa UV-C Apollo.

Gwarantuje to skuteczność działań i eliminacje tak dużej liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, jak to tylko możliwe oraz pewność dostosowania do wszystkich obowiązujących prawem norm. Niesie ze sobą bezpieczeństwo zarówno dla ludzi w przebywających w pomieszczeniach zamkniętych, jak i dla całych procesów produkcji.

Więcej o firmie i jej ofercie na www.stecom.pl

85-778 Bydgoszcz, ul. Witebska 63, woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 660 582 101, +48 601 966 788,