Odwodnienia liniowe i punktowe firmy AS PPH dedykowane są wszystkim tym obiektom gdzie woda nie znajduje naturalnego ujścia do gruntu i może stwarzać zagrożenie zalaniem,  podmakaniem budynków czy może być uciążliwa dla ich użytkowników. Dlatego stosuje się je w takich miejscach jak: drogi, chodniki, ulice, parkingi podziemne na stropach budynków, garaże,  stacji paliw, powierzchnie magazynowe, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz powierzchnie narażone na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przeładunkowe, bazy wojskowe.

 

odwodnienia liniowefot. ASPPH

 

Co to są odwodnienia liniowe i punktowe?
Odwodnienia liniowe i punktowe to prefabrykowane elementy składające się  z betonowych korytek lub studzienek oraz rusztów. Dzięki temu, że są to produkty gotowe, już na etapie projektowania można  określić ilość potrzebnych elementów danego typu i dokładnie projektować systemy co w późniejszym czasie pozwoli  na szybszy i dokładniejszy montaż.
Porównując nowoczesne systemy odwodnień do sposobu ich wykonywania przed początkiem lat dziewięćdziesiątych, kiedy stosowano odwodnienia w postaci wylewanych koryt z ramkami i do tego instalowano kraty stalowe lub żeliwne można powiedzieć, że obecnie mamy do czynienia z produktami o stałych właściwościach, które spełniają normy budowlane i mogą być stosowane powtarzalnie w różnych obiektach – mówi Krzysztof Porębski z firmy ASPPH, produkującej kompleksowe systemy odwodnień.
Dobór systemów i elementów odwodnieniowych uzależnia się przede wszystkim od miejsca ich zastosowania. Generalnie dzieli się je również ze względu na rodzaj materiału, konstrukcji i sposobu wbudowania w miejsca zastosowania.

 

odwodnienia liniowe odwodnienia liniowefot. ASPPH

Elementy systemów odwodnieniowych AS wykonane są z betonu z dodatkami polimerowymi wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym. Takie rozwiązanie powoduje, że korytka i studzienki charakteryzują się odpornością na zginanie i udarność. Elementy te przykrywane są różnego rodzaju rusztami i kratkami wykonanymi z trwałych materiałów. Systemy mocowań rusztów i kratek rozwiązane są w taki sposób by były one odpowiednio zablokowane, nie występowały luzy oraz zjawiska klawiszowania. Szczegółowe rozwiązania są sprawą indywidualną i zależą od danego produktu.  W skład oferty odwodnień firmy ASPPH wchodzą odwodnienia liniowe, studzienki wielofunkcyjne, studnie do wpustów ulicznych oraz odwodnienia szczelinowe monolityczne.

 

odwodnienia liniowe odwodnienia liniowefot. ASPPH

 

Odwodnienia liniowe – dla dróg, garaży i parkingów
Systemy odwodnień liniowych AS proponowanych przez firmę ASPPH przeznaczone są do odprowadzaniu wód opadowych z powierzchni za pomocą ciągów koryt uzbrojonych w ruszty żeliwne lub za pomocą elementów monolityczno-szczelinowych, wyposażonych w systemy studzienek odpływowo-osadnikowych.
Odwodnienia liniowe AS z kratką żeliwną o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 200, 300mm przeznaczone są do odwadniania dróg, ulic, placów manewrowych itp. Korpusy korytek wykonane są z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości na zginanie i udarność . Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia znacznie polepsza parametry wytrzymałościowe w stosunku do listw  żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych.
Nasze odwodnienia liniowe zostały zastosowane m.in. przy budowie lotniska w Radomiu. Wybór inwestora padł na produkty ASPPH głównie ze względu na to, że są to elementy o wysokiej jakości, zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób by gwarantowały bezpieczeństwo podróżnych poprzez efektywne odprowadzenie wody z dróg dojazdowych przed lotniskiem – mów Krzysztof Porębski – nie bez znaczenia był również fakt, że jako producent byliśmy w stanie zaproponować krótki czas realizacji przedsięwzięcia – dodaje.

 

odwodnienia dróg, ulic, parkingów odwodnienia dróg, ulic, parkingówfot. ASPPH

 

Odwodnienia monolityczne szczelinowe – silne obciążenia
Kolejną ciekawą inwestycją, którą wykonała firma ASPPH było wykonanie odwodnienia  dla hali logistycznej firmy kurierskiej UPS w Strykowie.  Inwestycja polegała na wbudowaniu odwodnień szczelinowych monolitycznych AS-IIS250 o łącznej długości 200mb.
Odwodnienia monolityczne szczelinowe o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 250 mm i klasie wytrzymałości D 400 kN do F 900 kN dedykowane są obszarom szczególnie narażonym na silne obciążenia. Tak jak w przypadku odwodnień liniowych korytka zbudowane są ze wzmocnionego betonu z dodatkiem włókien szklanych alkalioodpornych. Odpływy szczelinowe monolityczne „typu I” nie wymagają dodatkowego obetonowania bocznego.  Zaletą systemu odwodnień AS jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+) według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają odporność chemiczną betonu w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

 

odwodnienia dróg, ulic, parkingów odwodnienia dróg, ulic, parkingówfot. ASPPH

 

Studzienki wielofunkcyjne – element systemu
Studzienki, tak jak w przypadku korytek elementów odwodnień liniowych i szczelinowych są wykonane  z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75  wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym. Ramki wykonane są z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia znacznie polepszyło parametry wytrzymałościowe w stosunku do listw  żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Aby zwiększyć ich szczelność są one wyposażone w kielichy odprowadzające wodę z PVC z uszczelkami w bocznych ściankach. Zaletą studzienek jest odporność betonu na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających. Są one stosowane jako element systemu odwodnień monolitycznych lub do odwodnieni punktowych.