Lista obiektów, które wymagają kanałów odwadniających nie kończy się na tych wymienionych powyżej. Wszędzie tam gdzie woda nie ma naturalnego ujścia do gruntu należy już na etapie projektowania zadbać o odpowiedni system odwaniający. Każdy system odwodnienia składa się ze studzienek oraz korytek odprowadzających wodę przykrywanych rusztami. Dobierając elementy instalacji odwadniającej należy zwracać przede wszystkim uwagę na zastosowane rozwiązania i jakość ich wykonania.

 

systemy odwodnień liniowych i punktowych systemy odwodnień liniowych i punktowychfot. ASPPH

 

Kanały odwadniające z betonu polimerowo-cementowego
Jednym z polskich producentów  systemów odwodnień liniowych i punktowych jest firma ASPPH. Jej flagowym i wyróżniającym się produktem są kanały wykonane z betonu polimerowo-cementowego wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym klasy C60/75, w których istwy krawędziowe w korytkach, wykonane są z gorącowalcowanych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze parametry wytrzymałościowe od listew żeliwnych i z blachy stalowej. W kanałach tych ruszty te przykręcane są śrubami ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki temu nie występuje efekt klawiszowania, jak ma to miejsce w rusztach mocowanych na zatrzaski. Ruszty żeliwne mogą być zabezpieczone przed korozją, powłoką lakierniczą, lub mogą być ocynkowane ogniowo.

 

systemy odwodnień liniowych i punktowych systemy odwodnień liniowych i punktowychfot. ASPPH

 

Instalacje odwadniające w służbie pomocy zwierzętom
Oprócz tradycyjnych systemów odwadniających z rusztem ASPPH produkuje kanały odwodnień liniowych o szerokości wewnętrznej 400mm. Mogą być one używane jako przejścia/łapacze dla małych płazów i gadów, które mają za zadanie uniemożliwienie im przedostanie się na drogę. W ubiegłym roku kanały te zostały zamontowane przy DW 853 – łącznie zamontowano 129mb. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Skanska.

 

systemy odwodnień liniowych i punktowychfot. ASPPH

 

Szczelinowe odwodnienia liniowe z betonu polimerowo – cementowego
W ofercie firmy znajdują się również odwodnienia liniowe monolityczne szczelinowe. Kanały wykonane są z betonu polimerowo – cementowego, wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym kl. C90/105. Zaletą tego typu odwodnień jest brak tradycyjnego rusztu. W rozwiązaniu tym, ruszt tworzy jedną całość z korytkiem czego zaletą jest brak efektu wyrywania kratki przy skręcaniu kołem podczas np. zawracania samochodu. Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się na obiektach, gdzie występuje duży ruch pojazdów ciężarowych, np. centra logistyczne. Opisywane kanały firma ASPPH dostarczyła m.in. na budowę centrum logistycznego Panattoni Park Rzeszowa. Inwestycja składała się z dwóch hal magazynowych klasy A, sąsiadujących z międzynarodowym portem lotniczym Rzeszów Jasionka. Łącznie zostało zamontowanych 462mb kanałów AS-S150.

 

systemy odwodnień liniowych i punktowych systemy odwodnień liniowych i punktowychfot. ASPPH

 

Systemy odwadniająco – napowietrzające
Produkowane przez firmę ASPPH odwodnienia monolityczne znalazły zastosowanie, również jako kanały napowietrzająco-odwadniające przy budowie instalacji do biologicznego unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Powstają one w wyniku segregacji zmieszanych odpadów komunalnych .
Kanały zainstalowane w posadzce bioreaktorów, umożliwiają swobodne poruszanie się ładowarki w obrębie modułu kompostowania, bez obawy uszkodzenia mechanicznego poprzez oddziaływanie kół na podłoże. Kanały zastosowane na tej inwestycji mają klasę wytrzymałości F900 według normy PN-EN 1433:2005. W ofercie znajdują się kanały o średnicy wew. 100mm, 150mm, 250mm i 300mm.
Przez kanały , do pryzm z odpadami tłoczone jest powietrze do pryzm. Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale.
Kanały wyposażone są w system dysz, dzięki czemu uzyskiwane jest równomierne i na odpowiednim poziomie napowietrzenie pryzm z odpadami. Dysze mogą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej, lub z tworzywa. Zagłębienie dysz w szczelinie kanału zabezpiecza je przed mechanicznym uszkodzeniem przez łyżkę ładowacza.

 

systemy odwodnień liniowych i punktowych systemy odwodnień liniowych i punktowychfot. ASPPH

Kanały pełnią również funkcję odwodnienia reaktora – odcieki z przetwarzanych odpadów ujmowane są kanałami a następnie odprowadzane grawitacyjnie do studni umieszczonej poza reaktorem. Naszy. Innowacyjnym rozwiązaniem w tej kwestii  jest umieszczenie rury PVC wewnątrz kanału, co zwiększa odporność chemiczną, oraz poprawia parametry hydrauliczne. Natomiast łączenie kanałów za pomocą kielichów z uszczelkami, zapewnia szczelność układu.
Niewątpliwą zaletą systemu jest łatwość montażu. Kanały układa się jak klocki, jeden za drugim, na betonowej ławie. W odróżnieniu od innych rozwiązań, kanały nie potrzebują żadnych mocowników zabezpieczających kanały przed przemieszczaniem się podczas betonowania posadzki, przez co skraca się czas wykonywanych prac.
W 2015 roku kanały zostały zamontowane w dwóch zakładach przetwórstwa odpadów:
– Nowy Sącz –  590 mb kanałów AS-S100,
– Chełm – składowisko odpadów Srebrzyszcze –  450 mb kanałów AS-S100.
– Katowice – Zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 4020 mb kanałów AS-S100.