Dachy zielone są funkcjonalną i estetyczną alternatywą dla tradycyjnych dachów płaskich pokrytych papą. Dzięki nim inwestorzy mogą „zwrócić” naturze przynajmniej część powierzchni, którą zajmują nieruchomości.
Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, daje to możliwość zabudowy większej powierzchni inwestycyjnej o wielkość powierzchni biologicznie czynnej dachu zielonego.

 

sita systemy odwodnieńrys. 1 SitaGreen skrzynia niska

Dachy zielone to rozwiązania pod każdym względem ekologiczne i praktycznie nie mają wad. Za to zalety można wyliczać jednym tchem:
- naturalna termoizolacja dachu;
- izolacja akustyczna;
- pochłanianie zanieczyszczeń.
Jednak jedną z najważniejszych cech zielonych dachów jest efektywna gospodarka wodami opadowymi. Zielone dachy zatrzymują w naturalny sposób od 50 do 90 proc. wody opadowej, która odpływa dopiero po nasyceniu podłoża zielonego dachu. Ma to nie tylko wymiar ekologiczny, ale również finansowy, ponieważ zmniejsza opłaty za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji i pozwala, np. na zastosowanie spustów o mniejszych przekrojach, które łatwiej ukryć w termoizolacji, przez co obiekt staje się estetyczny architektonicznie i wizualnie.

 

sita systemy odwodnień sita systemy odwodnieńrys. 2 Przykłady zabudowy skrzyni niskiej SitaGreen na dachu zielonym ekstensywnym

 

Zielone dachy – instalacja odwodnienia
Jednak efektywna gospodarka wodami opadowymi przy udziale zielonego dachu wymaga nie tylko odpowiedniego zaprojektowania instalacji odwodnienia głównego. Ważnym elementem, często bagatelizowanym lub pomijanym, jest skrzynia do dachów zielonych, która zgodnie z przepisami powinna znajdować się nad wpustem i umożliwiać dostęp rewizyjny. Nie jest to jednak jedyna funkcja skrzyni. Dokonując właściwego doboru skrzyni do zielonego dachu należy zwrócić również uwagę na funkcję jaką pełnić będzie sam dach zielony. Powinna się ona charakteryzować odpowiednimi parametrami przepływu wody i wytrzymałością na obciążenie. Jest to zrozumiałe, ponieważ skrzynia nie może ograniczać wydajności samego wpustu a jednocześnie musi zapewnić przeniesienie obciążenia od ruchu pieszego lub/i kołowego, bowiem dosyć często dach zielony pełni funkcję użytkową.

 

sita systemy odwodnieńrys. 3 SitaGreen skrzynia wysoka

 

Skrzynie do dachów zielonych z serii SitaGreen
Powyższe wymagania spełniają skrzynie do dachów zielonych firmy Sita z serii produktów SitaGreen. Przystosowane są one zarówno do ekstensywnego, jak i intensywnego zazielenienia dachu. Skrzynie do dachów zielonych SitaGreen jako szyb kontrolny zapewniają perfekcyjne odprowadzenie wody opadowej. Podstawowy korpus i element nadbudowy zaprojektowane zostały jako jedna bryła. Dzięki elastycznej regulacji wysokości można je dokładnie dopasować do poziomu zieleni dachowej. W zależności od poziomu zazielenienia można użyć skrzynię niską (Rys. 1) do dachu typu ekstensywnego (Rys. 2) lub skrzynię wysoką (Rys. 3) do dachu typu intensywnego (Rys. 4). Obydwa produkty wyróżniają się klasą obciążenia L15 i  najwyższym współczynnikiem przepływu wody ze wszystkich skrzyń dachowych oferowanych na rynku (patrz Rys. 1 i Rys. 3). Istotne jest również to żeby górna krata skrzyni posiadała dużą perforację, ponieważ podczas deszczów nawalnych duża ilość wody spływa po powierzchni substratu i poprzez perforacje może zostać szybko sprowadzona do instalacji odwodnienia.

 

sita systemy odwodnieńrys. 4 Przykład zabudowy skrzyni wysokiej SitaGreen na dachu zielonym intensywnym

 

Ze szczegółowa ofertą rozwiązań dla dachów zielonych można zapoznać się na stronie www.sita-bauelemente.de/polish

 

30-363 Kraków, ul. Rydlówka 20 , woj. małopolskie
tel. 12 345 7000,