Odprowadzanie wody z dachu płaskiego
O tym, że system odwadniania dachu płaskiego z attyką jest nieskuteczny, dowiemy się bardzo szybko. Woda deszczowa najpierw będzie zalegać na dachu, a potem zacznie przeciekać, co oczywiście wymusi nakłady finansowe ponoszone nie tylko na naprawy zniszczeń, ale również na wymianę nieefektywnego rozwiązania. Co zrobić, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków, na jakie będziemy narażeni w przypadku niesprawnego systemu odprowadzania wody z dachu płaskiego?
– Bardzo ważne jest, aby odwadnianie dachów płaskich projektować równolegle ze spadkami dachu. Współpraca architekta, projektantów i wykonawców z producentem systemu odwadniającego musi się więc rozpocząć już we wczesnej fazie projektu budynku, co pozwoli na dobranie optymalnego, wydajnego i ekonomicznego rozwiązania – podkreśla reprezentant firmy LORO.
Na wczesne podjęcie współpracy z firmą LORO – projektującą i dostarczającą system odwadniający – zdecydował się inwestor realizujący budowę katolickiej szkoły im. św. Teresy w Berlinie. I, jak się okazało, była to bardzo dobra decyzja.

Nowy projekt, tańsze odwadnianie
Podczas każdego etapu budowy berlińskiej szkoły, inwestor kładł ogromny nacisk na żywotność, trwałość i ekonomiczność we wszystkich aspektach. Mimo wstępnie zarysowanego projektu systemu odwodnienia dachu płaskiego z attyką, wcześnie podjęto współpracę z doradcą technicznym LORO, który zaproponował różnorodne możliwości optymalizacji projektu.
W efekcie wstępnie zarysowany projekt został poprawiony, co znalazło swoje odzwierciedlenie w kosztach, bo zredukowano cenę za metr odwadnianej powierzchni dachu, a co za tym idzie, również „cenę za litr” odprowadzanej wody. Aby obniżyć koszty i lepiej zagospodarować wnętrze budynku podjęto również decyzję, aby zastosować system LORO-X ze stali ocynkowanej, który jest bardziej wydajny.
– Założenia pierwszego projektu były takie, aby podzielić dach na dwie połacie, z których każda miała własne koryto zlewowe do odprowadzania wody. Wzdłuż koryt zlewowych rozmieszczono 5 wpustów głównych oraz 9 wpustów awaryjnych, które były częściowo połączone z poziomym kolektorem w budynku. Poprawki wniesione do tego projektu wynikały z faktu, że w pierwotnej wersji konieczne byłoby wykonanie przepustów przez dach, ich uszczelnienie oraz ułożenie wewnątrz budynku wielu metrów rur, czyli ogromny nakład pracy – wyjaśnia przedstawiciel firmy LORO.

 

odwodnienie dachu płaskiegofot. LORO

 

Dach płaski z attyką – odwodnienie LORO-X
Wyzwaniem, jakiemu musiał sprostać doradca techniczny z firmy LORO było zmniejszenie liczby wpustów i przepustów przez dach, uproszczenie systemu rur oraz – tam, gdzie to możliwe – poprowadzenie rur na zewnątrz budynku, a nie wewnątrz. Spadki miały zostać maksymalnie uproszczone, a liczba przepustów przez dach zredukowana do minimum.
W związku z planowanym zmniejszeniem ilości wpustów trzeba było połączyć dwie połacie dachu w jedno wspólne koryto zlewowe, co wymagało współpracy z producentem izolacji dachu. Istotne było też obliczenie koniecznej wydajności wpustów dla całej powierzchni dachu. W przypadku berlińskiej szkoły, której powierzchnia dachu wynosi 1780 m², przy założeniu miarodajnego natężenia deszczu 371/668 l/s/ha wydajność wpustów głównych zgodnie z normą musi wynosić min. 66 litrów na sekundę, a wydajność odpływów awaryjnych min. 53 litry na sekundę.

 

odwodnienie dachu płaskiegofot. LORO

 

Ważnym aspektem był też poparty analizą konstrukcji dachu dobór właściwych wpustów dachowych. Okazało się, że na cały dach wystarczy w tym wypadku tylko jeden wysokowydajny system główny LORO-X DRAINJET, jeden wysokowydajny system awaryjny (o wydajności do 94,4 l/s przy poziomie wody na dachu 75 mm) i tylko jeden wpust dachowy w każdym z tych systemów. Co istotne, wpusty awaryjne zaproponowane przez firmę LORO gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku deszczu nawalnego niż wymagany przez normę dobór na podstawie statystycznego deszczu „stuletniego”.
Najważniejsza jednak zmiana dotyczyła spadków na dachu, które trzeba było zaprojektować tak, aby woda z całego dachu spływała w kierunku wpustów dachowych.

 

odwodnienie dachu płaskiegofot. LORO

 

W opracowanym przez LORO systemie odprowadzania wody z dachu płaskiego zaprojektowano tylko jedno koryto zlewowe w kształcie litery U. Aby zapewnić optymalny dopływ wody do wpustów dachowych LORO-X DRAINJET, które wyposażone są w praktyczne kołnierze zaciskane (luźne lub stałe) poszerzono koryto zlewowe koło wpustów. Dzięki temu rozwiązaniu woda dociera do wpustów z każdej strony, a jednocześnie udało się zmniejszyć wysokość izolacji na spadku dachu.
– Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom wykonanie odwodnienia dachu z attyką było mniej pracochłonne i tańsze, bo zamiast 14 wpustów LORO-X, potrzebne były tylko dwa – podkreśla przedstawiciel firmy LORO.
Udało się również zaoszczędzić miejsce wewnątrz budynku, w którym nie było już potrzeby instalowania kolektora zbiorczego. Woda deszczowa z wpustów, które usytuowane są bezpośrednio nad rurą spustową, trafia do podziemnego zbiornika. Dzięki temu, że odporne na działanie czynników zewnętrznych i naprężenia oraz niepowodujące podpiętrzania stalowe rury spustowe poprowadzono na zewnątrz, nie psują one estetyki budynku. Również system główny i awaryjny zostały zamontowane na zewnątrz i poprowadzone przez podcień.

 

odwodnienie dachu płaskiegofot. LORO

 

Systemy do odwadniania dachów płaskich
Zastanawiając się nad doborem rozwiązania do odwadniania dachu z attyką, trzeba brać pod uwagę zarówno parametry jakościowe wybranych produktów, jak również ekonomię, a więc cenę za litr odprowadzanej wody.
– Wysokowydajne systemy LORO dają nowe możliwości w zakresie projektowania spadków, umiejscowienia wpustów oraz prowadzenie rur spustowych, co znacznie upraszcza odwadnianie dachów płaskich. Dodatkowym plusem jest też wyeliminowanie mostków cieplnych i konieczności stosowania specjalnych osłon przeciwpożarowych dzięki temu, że nie trzeba robić przepustów przez dach do strefy przeciwpożarowej w środku budynku – podsumowuje przedstawiciel firmy LORO.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.loro-x.pl

74-500 Chojna, Narost 40A, woj. zachodniopomorskie
tel. +48 782 806 285,