Dlaczego warto budować zielone dachy?

Inwestycja w zielone dachy opłaca się i w sensie ekonomicznym, i ekologicznym na wielu polach. I to zarówno w obiektach mieszkalnych czy budynkach wielkopowierzchniowych, jak i użytkowych konstrukcjach podziemnych (garaże, parkingi), których w zwartej, miejskiej zabudowie napotkamy wiele. Przypomnijmy w skrócie główne zalety dobrze odwodnionego dachu zielonego stropodachu:

• Produkcja tlenu, filtracja zanieczyszczeń miejskich, pochłanianie CO2.
• Ograniczanie negatywnego wpływu miejskich wysp ciepła – obniżanie temperatury, regulacja wilgotności, zapewnienie przyjemnego dla zdrowia mikroklimatu.
• Zatrzymanie wód opadowych przed zbyt szybkim przedostaniem się do gruntu, co zmniejsza obciążenie miejskich systemów ściekowych, niweluje ryzyko zalań i podtopień, nawadnia roślinność na dachu zielonym i nawilża powietrze.
• Zmniejszenie ilości wody odprowdzanej do kanalizacji, co pozwala na odciążenie systemów.
• Wzmocnienie termoizolacji budynku, co obniża koszty ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.
• Podwyższenie efektywności instalacji fotowoltaicznej, dzięki regulacji poziomu nagrzewania paneli.
• Zielone stropodachy na konstrukcjach podziemnych pozwalają maksymalnie wykorzystać małą ilość wolnej przestrzenni przy gęstej zabudowie miejskiej pod parkingi, miejsca postojowe, drogi pożarowe.
• Zapewnienie różnorodności biologicznej i przywrócenie roślinności w miastach.
• Podwyższenie estetyki, a co za tym idzie, wartości nieruchomości.

Odwodnienie stropodachu zielonego – zasady projektowania

Warstwy dachu zielonego

Dachy zielone to konstrukcje, w których pod wierzchnią warstwą wegetacyjną z substratem i roślinami umieszcza się, kluczową dla procesu odwodnienia dachu zielonego stropodachu, warstwę drenażowo-filtracyjną. Głębiej, nad stropem tworzona jest warstwa z termoizolacją oraz hydroizolacją. Właściwe odwodnienie chroni przed nadmiernym obciążeniem konstrukcji, wynikającym z ciężaru roślinności oraz magazynowej wody, a także zapewnia szczelność dachu i gwarantuje maksymalizację korzyści z retencji.

Odwodnienie

W przypadku zielonych dachów płaskich ekstensywnych z mało wymagającymi roślinami o płytkim ukorzenieniu istotne jest zadbanie o warstwę drenażową, system odwodnień wewnętrznych (wpusty dachowe, rury wewnętrzne) i zewnętrznych (rury spustowe) oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych roślin, by nie przerwały warstw z izolacją. Wpusty umieszczamy w najniższym punkcie dachu co ok. 25 m. Spadki powinny mieć min. 3%. W zależności od typu obiektu możemy zaprojektować grawitacyjne lub podciśnieniowe odwodnienie stropodachu zielonego. Obie opcje kierują wodę do wewnętrznych rur spustowych lub do innowacyjnej geokraty GREEN SYSTEM i dalej rozprowadzane są wedle zapotrzebowania lub stopniowo uwalniane do zewnętrznego systemu rynnowego. Należy także zadbać o zabezpieczenia w postaci przelewów awaryjnych na krawędziach, skrzynki kontrolne i studzienki rewizyjne chroniące przed zapchaniem wpustów.

fot. geoPRODUCT

Odwodnienie dachu zielonego stropodachu z geokratą Green System

Geokrata GREEN SYSTEM instalowana jest pomiędzy warstwą hydroizolacji a substratem. Jej montaż zapewnia pustą przestrzeń, niezbędną do magazynowania wody w systemie wewnętrznego odwodnienia dachu zielonego stropodachu. Przy intensywnych opadach wydajność GREEN SYSTEM to nawet 80 l/m2 przy zastosowaniu jednej warstwy o wysokości 10 cm. Im grubsza warstwa substratu i roślinności, tym wyższa retencja. Współczynnik spływu dla kraty z wypełnieniem roślinnym przy równej powierzchni to 0,23-0,31. Geokrata GREEN SYSTEM może pełnić także rolę zbiornika retencyjnego w dachach błękitno-zielonych. Woda w nich zgromadzona po silnych opadach jest najpierw zatrzymana w zbiorniku, a potem stopniowo odprowadzana rynnami. Co więcej, GREEN SYSTEM wykorzystamy także do nawadniania roślin, dzięki czemu woda z dachu może zostać użyta na przykład do podlewania ogrodu.

fot. geoPRODUCT

Geokrata GREEN SYSTEM – zalety rozwiązania

Wypunktujmy główne charakterystyki geokraty GREEN SYSTEM i idące za nimi atuty praktyczne, które umożliwiają wykorzystanie jej jako odwodnienia stropodachu zielonego oraz w innych zastosowaniach:

• Niska waga (7,2 kg/szt. 14,4 kg/m2), przez co nie obciąża dodatkowo konstrukcji stropodachu.
• Modułowa budowa, co pozwala na szybki montaż, prostą rozbudowę, nawet w skomplikowanej geometrii dachu.
• Tworzywo PP PE pozyskane w całości z recyklingu, co odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju w doborze materiałów budowlanych.
• Materiał konstrukcyjny jest neutralny dla środowiska i wód gruntowych oraz odporny na działanie kwasów, soli, amoniaku, alkoholi.
• Powierzchnia biologicznie czynna to aż 85% geokraty, co sprawia, że w prosty sposób spełnimy wymogi przepisów budowlanych w tym zakresie w gęstej zabudowie.
• Wysoka wytrzymałość na obciążenia to 300 ton/m2 (bez wypełnienia), 1000 ton/m2 (z wypełnieniem), a dopuszczalny nacisk na oś to aż 20 ton, dzięki czemu GREEN SYSTEM spełnia wytyczne normy: PN-EN 1991:2004 dotyczącej obciążenia ruchem dla dróg.
• Posiada wymagane przepisami prawa parametry dla zastosowań na drogach pożarowych. Klasa reakcji na ogień dla wyrobu wg. PN-EN 13501-1:2010: Cfl-s1.

Montaż geokraty GREEN SYSTEM w ramach systemu odwodnienia zielonego stropodachu

Geokrata GREEN SYSTEM to część warstwy drenażowo-filtracyjnej. Modułowa konstrukcja i system innowacyjnych zamków pozwala na błyskawiczny montaż geokraty i ścisłe przyleganie do siebie poszczególnych komponentów. Szczelność przekłada się na zatrzymanie dużej ilości wody opadowej i skuteczne odwodnienie dachu zielonego stropodachu. Na konstrukcji z geokraty rozkładana jest geowłóknina chroniąca przed nadmiernym rozrostem korzeni. Na niej umieszczany jest odpowiedni dla optymalnego wzrostu wybranej roślinności dachu zielonego substrat oraz same rośliny (np. rozchodniki, mchy, trawy, wrzosy). 10 cm wysokości kraty GREEN SYSTEM to optymalna wartość dla roślin standardowo umieszczanych na zielonym dachu ekstensywnym.

GREEN SYSTEM na przykładzie

Zobacz przykładową realizację z wykorzystaniem geokraty GREEN SYSTEM w jej dwóch głównych rolach – jako jednej z warstw w budowie stropodachu garażu podziemnego oraz jako estetycznej i funkcjonalnej zielonej drogi pożarowej wokół budynku mieszkalnego. Tutaj podbudowę stanowi betonowy dach garażu podziemnego i warstwa zagęszczonego mechanicznie piasku, a wnętrze kraty zasypano substratem, nasionami trawy i warstwą ziemi. Po utwardzeniu powstała zielona nawierzchnia o wytrzymałości 300 ton/m2.

WIDEO

OPIS REALIZACJI

Zapoznaj się z opisem realizacji i zdjęciami zielonej nawierzchni z GREEN SYSTEM.

Geokrata GREEN SYSTEM jako trawiasty dach komunikacyjny, zielona droga pożarowa, miejsca postojowe

Widzimy więc, że GREEN SYSTEM sprawdza się nie tylko jako jedna z warstw odwodnienia zielonego stropodachu. Obok zapewnienia wysokiej retencji ma także inne funkcjonalności, dzięki którym maksymalnie wykorzystamy każdy milimetr przestrzenni w ciasnej miejskiej zabudowie, i to zarówno w budownictwie przemysłowym, użytkowym, jak i turystycznym czy mieszkaniowym. Uniwersalność i ekologiczność tego rozwiązania firmy geoPRODUCT sprawiają, że projektanci i inwestorzy często sięgają po geokratę także w poniższych aplikacjach:

• Drogi pożarowe np. na dachu parkingu podziemnego, na dziedzińcu między blokami.
• Podjazdy, wjazdy do garażu, na posesję.
• Zielone miejsca postojowe dla samochodów, kamperów.
• Ekologiczne parkingi w tym na garażach podziemnych.
• Drogi dojazdowe.
• Miejsca campingowe.
• Tarasy.
• Ciągi komunikacyjne także dla ciężkiego sprzęt.

fot. geoPRODUCT

GREEN SYSTEM w skrócie

GREEN SYSTEM to krata o wysokości 10 cm wykonana z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu, umożliwiajaca montaż w dwóch wersjach:

• Na zielonych dachach komunikacyjnych – drogi pożarowe, miejsca postojowe, komunikacja – otwory u góry, zabudowana część od dołu.
• Na zielonych dachach jako zbiornik retencyjny – zabudowaną częścią od góry.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących geokraty GREEN SYSTEM w zastosowaniu do odwodnienia dachu zielonego stropodachu oraz utwardzania nawierzchni stropodachów w tym garaży podziemnych znajdziemy na stronie producenta www.geoproduct.pl.

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Grójec 23, woj. wielkopolskie
tel. +48 61 678 55 00, +48 508 497 188 ,